Beregningsmetoder

[raw]
[toggle title=»Hvordan regner man ut Skjebnetall/Livsveitall?»]Husk på at det blir feil å legge sammen hele fødselsdatoen først og så redusere. Dette resulterer i at man får galt sammensatt tall.

Du har sikkert lagt merke til at det blir brukt forskjellige beregningsmetoder og systemer i Numerologi.

Jeg har gjort mitt ytterste for å opprettholde absolutt integritet til det pytagoreiske systemet som ”Numerologiens far”, Pythagoras stod bak.

Alle beregninger i numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men faktisk er stort sett ukjent – også for mange numerologer.

Selv om beregningsmetodene er enkle – så er numerologi basert på et ganske komplekst kosmisk nettverk med intertilkoblinger av mønstre og sykluser som er gjenkjennelig. Desto flere kriterier er oppfylt, desto lettere blir man i stand til å forutse hendelser og påvirkning på et menneskes liv.

Beregning for person født 28.05.1947
28=2+8 = 10=1+0 =1
05=0+5 =5
1947= 1+9+4+7 =21=2+1=3

SKJEBNETALL 1+5+3= =9

Tallene 11, 22 og 33 er Mestertall. Dukker et slikt tall opp, må det ikke reduseres i beregningsprosessen. Se eksempel nedenfor

Beregning for person født 29.05.1948
29=2+9 = 11
05=0+5 = 5
1948=1+9+4+8 = 22

SKJEBNETALL= 11+5+22=38 =3+8=11[/toggle]
[toggle title=»Hvordan regner man ut de 4. Utviklingstrinn.?»]De 4. Utviklingstrinn i en Numerologisk Analyse blir også omtalt som Pyramiden. På engelsk kalles de ofte for «Pinnacles».

Eksempel for person født 06.05.1949.

Utviklingstrinn nr 1. regnes slik:
Legg sammen tall for Fødselsdag og Måned (6+5=11) Første Utviklingstrinn blir 11/2

Utviklingstrinn nr. 2. regnes slik:
Legg sammen tall for Fødselsår og Fødselsdag (6+5=11) Andre Utviklingstrinn blir også 11/2

Utviklingstrinn nr 3. regnes slik:
Legg sammen tall for Utviklingstrinn nr 1 og Utviklingstrinn 2 (11+11=22). Tredje Utviklingstrinn blir 22/4

Utviklingstrinn nr. 4 regnes slik:
Legg sammen tall for Fødselsår og Måned (5-5=10=1+0=1) Fjerde Utviklingstrinn blir 10/1.

Første Utviklingstrinn starter ved år 0 og varer forskjellig fra person til person. Andre og tredje Utviklingstrinn varer i 9 år hver. 4 Utviklingstrinn varer livet ut.[/toggle]
[toggle title=»Hvordan regner man ut Navnetallet?»]Hvordan regner man ut Navnetallet?

Du har sikkert lagt merke til at det blir brukt forskjellige beregningsmetoder og systemer i Numerologi.

Jeg har gjort mitt ytterste for å opprettholde absolutt integritet til det pytagoreiske systemet som ”Numerologiens far”, Pythagoras stod bak.

Alle beregninger i numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men faktisk er stort sett ukjent – også for mange numerologer.

Selv om beregningsmetodene er enkle – så er numerologi basert på et ganske komplekst kosmisk nettverk med intertilkoblinger av mønstre og sykluser som er gjenkjennelig. Desto flere kriterier er oppfylt, desto lettere blir man i stand til å forutse hendelser og påvirkning på et menneskes liv.

* Bokstaven Y skal behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Navnetallet regnes ut av totalsummen av verdien til bokstavene i ditt fødselsnavn eller dåpsnavn.

Legg sammen tverrsummen av tallene i ditt navn som vist nedenfor. Reduser tallet helt til det blir et enkelt tall.

Vi bruker Marilyn Monroe som eksempel. Hennes fødselsnavn er

NORMA
56941=25=2+5=7

JEANE
15155=17=1+7=8

MORTENSON
469255165=43=4+3=7

Legg så sammen de 3 delsummene
7+8+7=22 Navnetallet her ble 22/4. [/toggle]
[toggle title=»Hvordan regner man ut Personlig År tall?»]Personlig år varer fra års start til års slutt og regnes slik:

Person født 31.08.1967
Man legger sammen summen for Fødselsdag, Fødselsmåned og Inneværende år som i dette tilfellet blir seende slik ut.

31+8+2007
4+8+9=21=2+1=3

År 2007 er i dette eksempelet et Personlig år 3. [/toggle]
[toggle title=»Hvilke tall avslører Karmisk gjeld?»]Har tallene 13/4, 14/5, 16/7 eller 19/1 dukket opp som sammensatt tall i resultatet på Navnetallet, Vokaltallet, Konsonanttallet eller Skjebnetallet, har personen karmisk gjeld.

Jeg gjør oppmerksom på at det er viktig å bruke riktig beregningsmetode.[/toggle]
[toggle title=»Hvordan regner man ut personlig måneds- og dagstall?»]Først må du vite hva ditt personlig år er.
Ditt personlige år finner du ved å legge sammen fødselsdag og måned + tallet for året. (2012=2+0+1+2=5).

For å finne ditt Månedstall, legger du til den ensifrede verdien av måneden det gjelder (f.eks. desember=12=1+2+3)3 til ditt personlige årstall.

For å finne ditt Dagstall, legger du sammen datoen og ditt personlige månedtall og redusere resultatet til et ensifret tall.[/toggle]
[toggle title=»Hvordan regne ut Konsonanttallet?»]Du har sikkert lagt merke til at det blir brukt forskjellige beregningsmetoder og systemer i Numerologi.

Jeg har gjort mitt ytterste for å opprettholde absolutt integritet til det pytagoreiske systemet som ”Numerologiens far”, Pythagoras stod bak.

Alle beregninger i numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men faktisk er stort sett ukjent – også for mange numerologer.

Selv om beregningsmetodene er enkle – så er numerologi basert på et ganske komplekst kosmisk nettverk med intertilkoblinger av mønstre og sykluser som er gjenkjennelig. Desto flere kriterier er oppfylt, desto lettere blir man i stand til å forutse hendelser og påvirkning på et menneskes liv.

Legg sammen tverrsummen av konsonantene i ditt fødselsnavn som vist nedenfor. Reduser så til du står igjen med et enkelt tall.

* Bokstaven Y skal behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Vi bruker Marilyn Monroe som eksempel:

Konsonanter i Fødselsnavn

NORMA
5+9+4=18=1+8=9

JEANE
1+5=6

MORTENSON
4+9+2+5+1+5=26=2+6=8
Legg så sammen de 3 delsummene

9+6+8=23=2+3=5 Konsonanttallet her blir 23/5 [/toggle]
[toggle title=»Hvordan regne ut Vokaltallet?»]Du har sikkert lagt merke til at det blir brukt forskjellige beregningsmetoder og systemer i Numerologi.

Jeg har gjort mitt ytterste for å opprettholde absolutt integritet til det pytagoreiske systemet som ”Numerologiens far”, Pythagoras stod bak.

Alle beregninger i numerologi er basert på en underliggende logikk som er lett å kjenne igjen, men faktisk er stort sett ukjent – også for mange numerologer.

Selv om beregningsmetodene er enkle – så er numerologi basert på et ganske komplekst kosmisk nettverk med intertilkoblinger av mønstre og sykluser som er gjenkjennelig. Desto flere kriterier er oppfylt, desto lettere blir man i stand til å forutse hendelser og påvirkning på et menneskes liv.

Legg sammen tverrsummen av vokalene i ditt fødselsnavn som vist nedenfor. Reduser så til du står igjen med et enkelt tall.

* Bokstaven Y skal behandles litt spesielt. Y er alltid en vokal, bortsett fra når Y er i følge med en vokal (som øy, ay, ey, iy, oy, uy, åy æy). Da blir Y en konsonant. Den blir også behandlet som konsonant hvis første bokstaven i et navn er Y fulgt av en vokal (som Ye, Ya, Yi, Yu, Yo, Yæ, Yø, Yå).

Vi bruker Marilyn Monroe som eksempel:

Vokaler i Fødselsnavn

NORMA
6+1=7

JEANE
5+1+5=11=11 (mestertall, skal ikke reduseres)

MORTENSON
6+5+6=17=1+7=8

Legg så sammen de 3 delsummene
7+11+8=26 Vokaltallet her blir 26/8 [/toggle]
[toggle title=»Lykketall»]Oversikt over dine heldige tall, dager og måneder. I konkurranser eller spill der tall er en del av spillet, kan det være gunstig å vite hvilke tall som er gunstige for deg.[/toggle]
[toggle title=»Hvordan regner man ut Pyramiden?»]Pyramiden er det samme som kalles De 4. Utviklingstrinn i en Numerologisk Analyse. På engelsk kalles de ofte for «Pinnacles».

Hvordan regner man ut de 4. Utviklingstrinn.?

Eksempel for person født 06.05.1949.

Utviklingstrinn nr 1. regnes slik:
Legg sammen tall for Fødselsdag og Måned (6+5=11) Første Utviklingstrinn blir 11/2

Utviklingstrinn nr. 2. regnes slik:
Legg sammen tall for Fødselsår og Fødselsdag (6+5=11) Andre Utviklingstrinn blir også 11/2

Utviklingstrinn nr 3. regnes slik:
Legg sammen tall for Utviklingstrinn nr 1 og Utviklingstrinn 2 (11+11=22). Tredje Utviklingstrinn blir 22/4

Utviklingstrinn nr. 4 regnes slik:
Legg sammen tall for Fødselsår og Måned (5-5=10=1+0=1) Fjerde Utviklingstrinn blir 10/1.

Første Utviklingstrinn starter ved år 0 og varer forskjellig fra person til person. Andre og tredje Utviklingstrinn varer i 9 år hver. 4 Utviklingstrinn varer livet ut.[/toggle]
[toggle title=»Hvordan regner man ut Karmiske lekser?» last]Man tar utgangspunkt i personens fødselsnavn.

En enkel metode er å lage et 3×3 rutenett, og nummerere fra en til ni.

Hver bokstav i navnet plasseres på bokstavens tallerverdi (f.eks. A=1), og fyller ut alle bokstavene på sin plass.

Mangler man et tall fra 1-9, så har man tallet som karmisk lekse.[/toggle]
[/raw]