BOKEN «VÅRE SKJULTE EVNER» handler om telepati, klarsyn og fremsyn.

BOKEN "VÅRE SKJULTE EVNER" handler om telepati, klarsyn og fremsyn. Visste du at President Lincoln skal ha drømt drapet på seg selv tre dager før det skjedde? Flere nobelprisvinnere i fysikk var overbevist om realiteten av fenomener som telepati, klarsyn og fremsyn?

4
6023
Klikk på bildet for å lese artikkel.

Det paranormale, egentlig helt normalt?

Jeg har lyst å skrive noen ord om idé-historiker Terje Gerotti Simonsen og hans bok «Våre skjulte evner, Telepati, klarsyn og fremsyn» som nylig kom ut.

Boken er viktig fordi han har klart å samle en mengde informasjon som avslører at vitenskapens verden i lang tid har benyttet seg av paranormale evner og «den sjette sans».

Terje er idéhistoriker og har religionsfilosofi og esoteriske tradisjoner som spesialfelt. Han har tidligere bl.a. publisert en bok om det antroposofiske kulturtidsskriftet Janus, samt skrevet om religionsfilosofen Martin Bubers hovedverk Jeg og Du i Bokklubbens Kulturbibliotek og Enoks bok i Verdens Hellige Skrifter.

Forfatteren, ìdehistoriker Terje G. Simonsen.
Forfatteren, ìdehistoriker Terje G. Simonsen.

Han siste bok «Våre skjulte evner» tar for seg  ting som nærmest aldri er fremme i vår offentlige debatt.

Hvor mange vet f.eks. at:

  • President Lincoln skal ha drømt drapet på seg selv tre dager før det skjedde?
  • Flere nobelprisvinnere i fysikk var overbevist om realiteten av fenomener som telepati, klarsyn og fremsyn?
  • I det høyst seriøse og omfattende paranormale militærprosjektet Stargate engasjerte de vitenskapsfolk for å utvikle synske spioner?
  • Kleopatras forsvunne palass ble blant annet gjenfunnet ved hjelp av klarsynte personer?
  • President Jimmy Carter bekreftet i 1995 at et styrtet militærfly ble funnet ved hjelp av en synsk spion?
  • Vår store polarhelt Roald Amundsen var overbevist om at han kunne kommunisere telepatisk med folk?

Det er en høyst aktuell og spennende bok som avdekker mange vitenskapelige resultater innenfor PSI, telepati, klarsyn og fremsyn, og det finnes mange kjente navn i boken av historikere, arkeologer, sosialantropologer, psykologer, CIA, psykiatere og fysikere opp gjennom historien har benyttet seg av paranormale fenomener.

Han skriver også godt omkring det kollektive bevissthetsfelt, det han kaller «det mentale internett», et bevissthetsfelt som fungerer som et internett mellom alle mennesker og hvordan dette forklarer paranormale tilfeller.

Boken er så realistisk  at til og med skeptikere bør få denne seg 🙂

Boken tar for seg  ting som nærmest aldri er fremme i vår offentlige debatt.
Boken tar for seg ting som nærmest aldri er fremme i vår offentlige debatt.

«Folkeopplysningen» var en serie som gikk på NRK hvor man så nærmere på en del av det som tilbys på alternativmarkedet. Serien engasjerte mange til debatt, men dessverre synes jeg programmet bar preg av mangelfullt forarbeid, og resultatet ble et lite nyansert bilde av alternativbransjen.

Min oppfordring til NRK om de skulle bruke våre lisenspenger på lage slike programmer i fremtiden, les boken til Terje G. Simonsen først. Med sin bakgrunn og sin kunnskap ville også ha vært en glitrende talsperson i nettopp slike debatter.

Boken kan bestilles på følgende link: http://www.pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1989

Analyse av Terjes kjernetall i Numerologi

Nedenfor en Numerologisk minianalyse av kjernetallene til forfatteren. (En Numerologisk analyse skal alltid gjøres på fullt fødselsnavn, og det er viktig å bruke riktig beregningsmetode)

Jeg konsentrerer meg mest om kodene som ligger skjult i hans fødselsnavn, nemlig vokaltallet og konsonanttallet som til sammen utgjør sammen navnetallet. Disse avslører Terjes personlighet og sammensetning.

Personlige data

  • Fødselsnavn: Terje Simonsen
  • Fødselsdato: 23.04.1963
Forfatterens hovedtall.
Forfatterens hovedtall.

Navnetall: 31/4. Dette er et svært kraftfullt tall, og tallet 4 er tallet for den ansvarsfulle, systematiske, sta og metodiske byggeren. I denne varianten med det sammensatte tallet 31, representerer tallet 31/4 også eneboeren, filosofen og forfatteren. Det viser til en person som foretrekker å holde seg for seg selv – en som av natur er selvransakende, tenkende og idealistisk.

Tallet viser videre til en uavhengig natur, dype tanker og mental overlegenhet. Disse menneskene har ingenting imot suksess, men de har det ofte best når de kan trekke seg tilbake fra verdens larm – og bruke sine mentale evner til å skape noe nyttig for menneskeheten som kan forandre verden.

dnatallVokaltall: 3. Tallet 3 er det mest uttrykksfulle av alle tall, og har behov for kommunikasjon og lar sin energi komme til uttrykk i skrift, tale, underholdning eller kunst. Tallet styrer alle former for kommunikasjon, internett, TV, radio, media, reklame, PR, generell kommunikasjon, nyheter, kunst, bilder og lyd. Det handler om å uttrykke seg fritt uten grenser, og tallet er kjent for å trekke til seg drama. Forfatteren Jo Nesbø har også dette som vokaltall.

Konsonant-tall og skjebnetall 10/1. Som vi ser har Terje både skjebnetall og konsonanttall 10/1.

Å ha to like kjernetall blir i Numerologi sett på som meget heldig, for muligheten til å gjøre fremgang forsterkes.

Tallet avslører at Terje har som mål å forbedre sitt uttrykk  gjennom kommunikasjon og kreativitet. Tallet er banebrytende, ambisiøs, aktiv, intens og sterk. Tallet 10/1 er tallet for skapelse, mot, uavhengighet, viljestyrke og troen på seg selv og egne ideer. Energien er maskulin, oppfinnsom og ledende.

Han skal lære å stole på seg selv og sin egen kraft, tørre å gå sine egne veier og skape seg et navn.

Tallet 10 er også tallet for oppfinneren, gründeren og lederen, og tallet bærer i seg en kraft til å gjøre kreative ideer om til  virkelighet.

Terje er påvirket av tallet 10/1 to ganger blant sine kjernetall.
Terje er påvirket av tallet 10/1 to ganger blant sine kjernetall.

Konsonanttallet  er med på å avgjøre hvordan navnetallet kommer til uttrykk, og  konsonanttallet 10/1 avslører at han blir sett på som en person som liker gjøre seg opp egne meninger og som  har mot til gå sine egne veier.

Han liker ikke å bli fortalt hva han skal gjøre eller å ta ordre fra andre, og kan nok også bli sett på som arrogant. Han er uredd, og tør å prøve ut nye ting. Han er sta, viljesterk og liker ikke restriksjoner.

Han stillere høye krav til seg selv og mange påvirket av dette tallet er å finne i politikkens verden, i lederstillinger, som oppfinnere, journalister, aktivister mm. Han blir sett på som en modig, individuell, uavhengig og selvsikker. Han er en person som blir respektert og er  lett å få tillitt til, og han har evnen å holde roen og virker og virker fattet i nesten enhver situasjon.

Fødselsdag 23: Tallet 23/5 er også kalt «Mediatallet» og «Skriverens tall». Kommunikasjon er igjen et viktig stikkord, og tallet avslører at han har talent både muntlig og skriftlig, og at han kan gjøre det bra nettopp som forfatter.

Til slutt vil jeg nevne at bokens litteraturliste inneholder mange lenker til interessante artikler og rapporter som man kan laste ned fra internett.

Spennende bok med mye viktig undertrykt informasjon. God lesing  🙂

Linker/ kilder:

Åse Steinsland, 15.10.2013

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise

POPULÆRE ARTIKLER