1

Tallet 1 - Lederen

tallet 1

Symbolikk

Tallet 1 symboliseres med solen og har som grunnenergi i seg vilje, makt og kraft. Det står for ledelse, handling, mål og ambisjoner. Videre assosieres tallet med bevissthet, enhet, lys, jeg’et og representerer det aktive og maskuline prinsipp. Dette er tallet for nye begynnelser. Tallet 1 er ubevegelig og uforanderlig, da det forblir det samme enten man ganger eller deler det med seg selv. Av og til blir det også assosiert med egoisme, eksentrisitet og tyranni. Energien er maskulin, oppfinnsom og ledende.

t-oppKonstruktive trekk

Mot, styrke, fryktløshet, frigjør gamle tankeformer, storsinnethet, evne til å nå mål.
Påvirket av tallet er man viljesterk, modig, selvforsynt, original, uavhengig, omsorgsfull, banebrytende, aktiv, sterk. Naturlig leder, ambisiøs. Vibrasjonen for skapelse, mot, uavhengighet, viljestyrke og troen på seg selv og egne ideer.

t-nedNegative trekk

Arroganse, egoisme, overdreven stolthet, tyrannisk og dominerende, tørster etter makt, hard, selvopptatthet, bedrevitende og likefrem. For sjefete, stolt og egenrådig. Fare for egoisme og mangel på interesse for andre mennesker. Liker ikke å bli oversett, heller ikke å ta i mot hjelp og råd fra andre. Stoler kun på seg selv. 

yrke1Yrke

Prøv ut nye ideer, tør å gå egne veier. Lederen, 1-eren, oppfinneren, kunstneren/designeren, offentlige personer, politikeren, soldaten, pioneren og instruktøren.

1 som Skjebnetall?

Skjebnetallet representerer en persons livsvei og egenskaper som skal integreres og læres om i større grad. Med 1 som skjebnetall er disse blant annet ydmykhet, følsomhet, respekt for andre, toleranse, tålmodighet og medfølelse. Tørre å gå egne veier og stole på egne evner.

Kjentefolk kodet med tallet 1

Maria Montessari

Maria Montessari,  Steve Jobs, Julian Assange, Brad Yates, Dan Fogelberg, Dana Reeve, David Crosby, Dick Cheney, George Lucas, Jack Nicholson, Jacques Cousteau, James Ray, James Redfield, Jim Morrison, Larry King, Marci Shimoff, Maria Shriver, Martin Luther King, Jr., Nancy Reagan, Sally Field, Sally Ride, Sammy Davis, Jr.Sean Connery, Sting, Tiger Woods, Tom Cruise ogTom Hanks.

Pioneren Maria Montessori (født 31. august 1870) var under sterk påvirkning tallet 19/1 i sitt Numerologiske kart. Hun hadde skjebnetall 19/1 og vokaltall 19/1 (navnetall 9, kons.tall 26/8). Maria gikk sine egne veier, og var Italias første kvinnelige lege.

Hun ville ikke akseptere en tradisjonell kvinnerolle, og gjennom hennes arbeid med handikappede og sosialt tilbakestående barn, utarbeidet hun Montessori-metoden som har innvirkning på måten vi forstår og underviser barn den dag i dag.

Lær om andre tall

tallet 1
Number 2-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
Number 11-240
Number 22-240
Number 33-240

Undervisningsartikler tallet 1

undervisningsartiklerArtikler for deg som ønsker å lære mer

  • Numerologens forutsigelser 2017, Globalt år 1. Les mer
  • Nikola Tesla og tallet 1. Les mer
  • Pioneren Steve Jobs og tallet 1. Les mer 
  • Verdens åndelige leder Dalai Lama og tallet 1.Les mer
  • Tallet 1 som Adressetall Les mer
  • Tallet 1 som Telefonnummer. Les mer
  • Kompabilitet og hvilke tall som passer best sammen med tallet 1Les mer

Ønsker du å lære mer og abonnere på Numerologens populære undervisningsartikler,  kan du lese mer om ordningen melde deg på her.