2

Tallet 2 - Partneren

Number 2-240

Symbolikk

Tallet 2 assosieres med månen og det feminine prinsipp og står for livets dualiteter og dets forandringer. Tallet representerer fantasi, foreldreansvar og følsomhet, samarbeid, motsetninger, polariteter/motsetninger, partnere og det utfyllende – ”to av alt”. Videre står det for passivitet, vennskap, relasjoner, forsoning og et behov for balanse, fred og harmoni.

t-oppKonstruktive trekk

Intuisjon, kjærlighet,  samarbeid, trofasthet, en sann tjener, toleranse, visdom, ro, tålmodighet, filantropi, viktig dele sin viten med andre. Man er kjærlig, følsom, intuitiv, synsk, harmonisk, diplomatisk, vennlig, artistisk og fredelig. Mange musikalske eller feminine kvaliteter, og er sensuell og intuitiv. Man er samarbeidsvillig, har stor innsikt/ «allvitende», analytisk og er den ideelle partner. Denne vibrasjon krever fellesskap og er full av kjærlighet, godhet og et ønske om å samhandle med andre.

t-nedNegative trekk

Selvmedlidenhet, offer for angst og frykt, avhengighet, illojalitet, undervurdering av den fysisk virkelighet, upraktisk og sentimental. For lite handling. Store vanskeligheter med å ta beslutninger, føler for mye og er for passiv og nølende, selvbevisst, slarvete, ustabil, treg, likegyldig, selvutslettende, overfølsom og tåler kritikk dårlig. Blir hengende etter, gir ikke beskjed, for opphengt i detaljer og for redd for å gjøre feil. Fare for å gjøre andre for mye til lags, man tilpasser seg for mye og står for lite opp for egne meninger. 

yrke1Yrke/læring

Astrologen, læreren, healeren, psykologen, tolken, megleren, musikeren, inspiratoren, koordinatoren, rådgiveren, sosialarbeideren og terapeuten. Finn riktige forhold og vennskap. Trenger fred, harmoni og orden.

2 som Skjebnetall?

Skjebnetallet representerer en persons livsvei og egenskaper som skal integreres og læres om i større grad.  Med 2 som skjebnetall er disse blant annet  barmhjertighet, skjelneevne, energi, styrke, forening av visdom og kjærlighet i praksis. 

Kjentefolk kodet med tallet 2

Robin Williams

Robin Williams, Meg Ryan (Dronningen av romantiske komedier), Jennifer Aniston (Friends), Al Gore, Barack Obama, Bill Clinton, Bob Hope, Colin Powell, Jackie Kennedy,Madonna, Michael Jordan, Richard Burton, Ronald Reagan, Rose Kennedy, Terri Irwin, Tim McGraw, Tony Blair og inspiratoren Tony Robbins.

Lær om andre tall

tallet 1
Number 2-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
Number 11-240
Number 22-240
Number 33-240

Undervisningsartikler tallet 2


Undervisningsartikler deg som ønsker å lære mer

  • Synske Elisabeth Gimsøy,vinner av den 6. sans i Norge og internasjonalt. Les mer
  • Jennifer Anistons fra TV-serien Friends sine tall. Les mer
  • Tallet 2 som Adressetall Les mer
  • Tallet 2 som Telefonnummer. Les mer
  • Kompabilitet og hvilke tall som passer best sammen med tallet 2Les mer

Ønsker du å lære mer og abonnere på Numerologens populære undervisningsartikler,  kan du lese mer om ordningen melde deg på her.