DAGENS TALL SØNDAG 1. OKTOBER. Global dag 9.

37996

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag. En grei måte å lære om beregningsmetoden og kvalitetene i tall.

Det finnes en rekke syklustall som påvirker oss individuelt til enhver tid. Det Globale dagstallet råder globalt /kollektivt og påvirker oss alle. (Mer om ditt Personlige dagstall finner du her).

Slik summerer man Globalt dagstall i henhold til Pythagoras foretrukne reduksjonsmetode. Mestertallene 11,22,33 skal ikke reduseres i beregningsprosessen, og alle gode ting er 3.

  • Dag: 1=1
  • Mnd. Oktober=10=1+0=1
  • År: 2+0+2+3=7
  • Vi summ. dag, mnd. og år: 1+1+7=Global dag 9.

9 er universets tall, er i den kreative triologi og råder over større grupper & områder. Det er er limet i universet og representerer brorskap og nestekjærlighet, ærlighet, raushet, vidsyn, idealisme, visdom, tilgivelse men også handling, aggressivitet, gjennomtrengning og konflikt.

Det er det siste i tallrekken mellom 1 og 9 og som syklustall representerer det overgang, transformasjon og avslutning. Tallet oppfordrer oss til å tilgi og gi slipp på ting som holder oss tilbake.

En bra dag å fullføre prosjekter, ikke starte nye. Rydd opp, ta oppgjør gamle tanke- og handlingsmønstre som hindrer videre vekst og utvikling.

Se det store bildet. Kom i kontakt med verden, utvid horisontene. Gi bort ting du ikke trenger, hjelp et menneske i nød. Humanitære 9 er ofte å se i tallkartet til idealister som kjemper for en bedre verden, miljøvernere, filosofer, kunstnere, artister, healere m.m. Som Marcello Haugen eller den idealistiske organisasjonen Anonyme Alkoholikere. 

I Tarotstokken er kort. nr. 9 er Eremitten og symboliserer emosjonell modenhet, alderdom og visdom, avslapning, konsentrasjon om indre krefter, isolasjon, søken etter sannhet og kunnskap, utvidelse av bevissthetens rom.

Odin stakk spydet i seg selv og hang opp ned i verdenstreet i 9 dager, da kom han i kontakt med sin indre visdom og universet viste frem sine hemmeligheter for ham.

Når vi isolerer oss fra eksterne krefter /andres forventninger blir det lettere å se ting klart. Vi finner tilbake til vår indre kjerne og trenger ikke lenger konstant bekreftelse fra andre.

Filosofen Diogenes.

Eremitten bærer en lampe, og vi kan trekke paralleller til den eksentriske filosofen Diogenes som var beryktet for sine filosofiske stunt. Han bodde i en tønne og eide bare noen få ting. Han var samfunnskritisk og mente institusjonene var korrupt. Han gjorde selveste Platon forlegen da han kritiserte Platons tolkning av Sokrates.

Han gikk gikk rundt med en tent oljelampe på høylys dag for å prøve å finne en eneste ærlig mann.

Ifølge legenden kom selveste Alexander den store for å besøke filosofen. Alexander ønsket å oppfylle et ønske for Diogenes og spurte ham hva han ønsket.

Filosofen ba da Aleksander flytte seg slik at han ikke stengte for solen. Det ryktes også at disse to døde samme dag.

Ha en fin dag!