DAGENS TALL TORSDAG 4. AUGUST. Global dag 9.

1
37262

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag. En grei måte å lære om beregningsmetoden og kvalitetene i tall.

Det finnes en rekke syklustall som påvirker oss individuelt til enhver tid. Det Globale dagstallet råder globalt /kollektivt og påvirker oss alle. (Mer om ditt Personlige dagstall finner du her).

Slik summerer man Globalt dagstall i henhold til Pythagoras foretrukne reduksjonsmetode. Mestertallene 11,22,33 skal ikke reduseres i beregningsprosessen og alle gode ting er 3 og i dag har vi trippel 6.

  • Dag: 4=4
  • Mnd. August=8
  • År: 2+0+2+2=6
  • Vi summ. dag, mnd. og år: 4+8+6=18=1+8= Global dag 9.

9  er universets tall, er i den kreative triologi og råder over større grupper & områder, idealisme og humanitære prinsipper og andres velferd. 9 er limet i universet og representerer brorskap og nestekjærlighet, ærlighet, raushet, vidsyn og visdom, enhet, medfølelse og tilgivelse. Det er humanitært tall så en fin dag å samles rundt slike aktiviteter. Gi bort ting du ikke trenger, hjelp et medmenneske i nød.

9 er det siste i tallrekken mellom 1 og 9 og konflikt og transformasjon, oppvask, renselse, overganger og avslutninger. 9 skaper ofte kaos og uro i den materielle verden og advarer mot farer som brann, torden og eksplosjoner, tornadoer, flom, jordskjelv, politisk aktivisme og uro.

En slik dag er det lurt å fullføre prosjekter, ikke starte nye.

Idealistiske personer som miljøvernere som kjemper for en bedre verden, lærere, filosofer, kunstnere og artister, prester og healere  har ofte 9 sentralt i sitt tallkart.

Som Kurt Willy Oddekalv ( f.27.7.1957). Han døde da han gikk gjennom isen da han forsøkte å redde en hund. Han var født den 27 og 2+7=9. Han hadde også 27/9 som Navnetall og han ble 63/9 år. Ellers hadde han visjonære Skjebnetall 11 og han døde 11.1. RIP

9 er Eremitten i Store Arkana og symboliserer emosjonell modenhet, alderdom og visdom, avslapning, konsentrasjon om indre krefter, isolasjon, søken etter sannhet og kunnskap,  utvidelse av bevissthetens rom.

Odin stakk spydet i seg selv og hang opp ned i verdenstreet i 9 dager og kom i kontakt med sin indre visdom, og universet viste frem sine hemmeligheter for ham.

Når vi isolerer oss fra eksterne krefter /andres forventninger til oss blir det lettere å se klart. Vi finner tilbake til vår egen indre kjerne og trenger ikke lenger andres konstante bekreftelser.

Filosofen Diogenes.

Eremitten bærer en lampe, og vi kan trekke paralleller til den eksentriske filosofen Diogenes som var beryktet for sine filosofiske stunt. Han bodde i en tønne og eide bare noen få ting. Han var samfunnskritisk og mente institusjonene var korrupt. Han gjorde selveste Platon forlegen da han kritiserte Platons tolkning av Sokrates.

Det sies Diogenes gikk rundt med en tent oljelampe på høylys dag for å prøve å finne en eneste ærlig mann!

Ifølge legenden kom selveste Alexander den store for å besøke filosofen. Alexander ønsket å oppfylle et ønske for Diogenes og spurte ham hva han ønsket.

Filosofen ba da Aleksander flytte seg slik at han ikke stengte for solen. Kul type det der 🙂 Det ryktes også at disse to døde samme dag.

Ha en filosofisk dag alle sammen 🙂

Comments are closed.