NUMEROLOGISK PROFIL. Tallet 9 og AA/ Alcoholics Anonymous

Gjesteartikkel av Lars Michael Næss hvor vi går i dybden og ser nærmere på verdens største terapiprogram AA og en av grunnleggernes tall- og liv.

1
6385

Gjesteartikkel av: Lars Michael Næss

Det mest brukte terapeutiske programmet i vår tid er 12-trinnsprogrammet som ble utviklet av Alcoholics Anonymous (AA) i USA. AA har i dag over 2 millioner medlemmer i mer enn 150 land.

12-trinnsprogrammet er i bruk også for narkomane, spilleavhengige, spiseforstyrrelser og alle typer avhengighetsproblematikk.
I tillegg brukes også programmet av barn og familie til rusavhengige for maktesløshet og med-avhengighet.

aa_logoStiftelsesdata:

Stiftelsesnavn: Alcoholics Anonymous

Stiftelsesdato: 1935 (det finnes ingen formell stiftelsesdato)

AA`s kjernetall

Navnetallet avslører virksomhetens hovedfokus, vokaltallet avslører virksomhetens motivasjon, og konsonanttallet avslører hvordan andre ser på og oppfatter virksomheten. Skjebnetallet avslører utviklingsvei for virksomheten.

  • 9dagNavnetall: 18/9
  • Vokaltall: 27/9
  • Konsonanttall: 9/9
  • Realiseringstall: 9
  • Skjebnetall: 9

Det å sette seg selv til side er en viktig kvalitet ved 9-tallet.

AA har anonymitet som et åndelig grunnlag, og har til tross for perioder med stor oppmerksomhet i media og sine gode resultater, klart å opprettholde anonymiteten på beundringsverdig vis.

B. Wilson
B. Wilson

Grunnleggeren Bill W.

For å starte en slik organisasjon trengtes en person med stor kraft og åndelig innsikt, og en av grunnleggerne og en viktig inspirator var Bill W.

Fødselsnavn: William Griffith Wilson

Fødselsdato: 26.11.1895

  • Navnetall: 11/2
  • Vokaltall: 16/7
  • Konsonanttall: 22/4
  • Skjebnetall: 24/6

Skjebnetall 24/6 – Grunnleggelse, følsomhet, healing

Bill hadde skjebnetall 24/6.
Bill hadde skjebnetall 24/6.

Tallet 24/6 som Skjebnetall avslører at Bill har valgt å lære mer om å være til tjeneste for andre, hjelpe og støtte andre ved behov.
Utfordringene han ble utsatt for gjennom livet skulle lære han ansvarsfølelse for sine med mennesker, både privat og kollektivt.

Han skulle utvikle medfølelse og forståelse for andre menneskers tanker og handlinger.

Bill W.
Bill W.

Det sammensatte tallet 24/6 er en god variant av tallet 6 og et heldig tall. Tallet forteller om karmisk belønning for det som er blitt utført i tidligere liv. Tallet lover hjelp fra mennesker med makt, og det antyder nære forbindelser med personer som har stor innflytelse. På den negative siden er en tendens til overdreven nytelse, sløsing og lettsindighet også til stede.

Bruk fordelene som tallet gir på en positiv måte, og vær oppmerksom på tendensen til overdreven nytelse, sløsing og lettsindighet, som også er til stede og er en del av tallets energi.

Det spesielle med Bill W. var nettopp hans evne til å lære av sine feil. Han var også en alkoholiker og fellesskapet i AA var noe han ikke ville ha klart seg foruten.

I dette fellesskapet spilte han ikke rollen som en sterk leder (selv om han hadde mestertallene 11/2 og 22/4). Han som de andre, gjorde sine smertelige feil, men for Bill innebar dette mer enn å bli klok av skade.

Det å innse sine feil og svakheter var for ham en åndelig oppvåkning.

Sinnet hans ble rykket opp i et åndelig domene hvor ideene som AA bygde på, og lyste med en særlig skjønnhet og stråleglans. Dette vakte en sterk kjærlighetskraft i ham som gjorde ham til en inspirator for de andre.

Dyp åndelig innsikt ble vevd inn i fellesskapets små og store hendelser, og ga rom for samtaler som førte til åndelig oppvåkning for nye som kom til, samtidig som de gamle medlemmene også fikk det åndelige påfyllet og kjærligheten de trengte.

16/7 – Visdommens tall

Vokaltallet til Bill gir også en forklaring på denne evnen til å lære av sine feil. Vokaltallet forteller oss hva som motiverer oss, hva som er vår indre drivkraft. Det har en motsetning i seg mellom 1-tallet og 6-tallet som bare kan utlignes ved ny innsikt og visdom.

ego16b1-tallet står for selvstendighet, initiativkraft, mot og selvhevdelse. 6-tallet står for likevekt og harmoni, ansvar for andre og gjensidig hjelp. 1-tallets initiativkraft vil erobre verden, 6-tallet med sitt krav til likevekt og harmoni avviser det som ikke tjener det felles beste for menneskene.
Denne brytningen er smertefull og fører til en form for tilpasning, men hvis den skal føre til visdom, må mennesket velge fritt ut i fra 1-tallet, å akseptere det vonde og smertefulle som en del av veien videre. I et gammelt ordtak heter det:

Visdommen er en kostelig gave. Ingen kan nå fram til visdom uten gjennom smerter, lidelser og prøvelser.

Her ser vi han på forsiden av Time.
Her ser vi han på forsiden av Time.

I 1999 satte Time Magazine opp en liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i det 20. århundre.

Her ble han benevnt som «Bill W.: The Healer»

For å få mer innblikk i hva Bill sto for, vil jeg anbefale en liten bok som heter Bills Beste, som kan kjøpes fra AA’s servicekontor.

Forfattet av: Lars Michael Næss 27.01.2015

Kilder:

Kommentar av Åse S.

Vedr. AA så er stiftelsengjennomsyret av tallet 9 som er et raust og vidsynt tall, og stikkord for tallet er Global-dag-9cnettopp humanisme, brorskap, medfølelse, tilgivelse og generøsitet.

9 kalles universets- og verdens tall, og AA har nettopp blitt det, en verdensomspennende stiftelse.

Dette tallet oppfordrer oss til å tilgi og gi slipp på ting fortiden og ta oppgjør gamle tankemønstre og handlingsmønstre som hindrer vekst og utvikling både personlig og kollektivt. Et passende tall for en slik stiftelse.

Som vi ser så er Bill påvirket av mestertallene 11 og 22 sentralt i sitt tallkart. Tallet 11 er den visjonære og 22 er mesterbyggeren. Sjelden nok kombinasjon det om man ikke skal blande inn tallet 7 også.

Tallet 7 er tallet for filosofen og mystikeren og var Pythagoras’ favoritt-tall på grunn av det spirituelle potensialet som ligger i tallet.

drommefanger22I de fleste tilfeller betyr et mestertall i en persons kart at det er snakk om en eldre esoterisk trent sjel som returnerer for å manifestere eller lære bort nye og mer effektive metoder innenfor sitt felt, eller for å bidra med noe viktig for menneskeheten i retning det spirituelle, forskning, medisinsk, religiøst, politisk, artistisk eller teknologisk.

I kategorien hvor 7 kommer i kombinasjon med mestertallene 11, 22 og 33 finner vi ofte skapere og oppfinnere av nye systemer som er til fordel menneskeheten, de bruker intuisjon i kombinasjon med vitenskap, de utforsker og virkeliggjør nye teorier og filosofier for å frigjøre andre.

I denne kategorien finner vi Albert Einstein, Nikola Tesla, Edison, Isac Newton, Benjamin Franklin osv., men det er særdeles sjeldent å se både 11 og 22 sammen med tallet 7 i navnekodene slik Bill hadde.

Og han levde jammen opp til tallene sine han også.

En stor takk til Lars Michael Næss for det interessante bidraget.

Hilsen Åse

Kommentarer er stengt.