TALL OG HELSE. Hva avslører tallene? (A)

I oldtiden var numerologi, astrologi og astonomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de visste at mennesket er et uttrykk for - og en del av kosmos.

0
5364

Visste du at grunnleggeren av det første senter for vitenskapelig medisin var Numerologiens far, Pythagoras.

Det gamle båndet mellom religion og medisin løsnet av Pythagoras og en gruppe filosof-leger i den greske kolonien Kroton i Sør-Italia.

Filosofien var basert på tallkunnskap og balansen mellom de fire elementene ild, vann, jord og luft, samt de fire egenskapene kald, våt, varm og tørr.

Sykdom ble sett på som en forstyrrelse av denne balansen i fysis (naturen).

I oldtiden var astrologi og astronomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de dengang visste at mennesket er et uttrykk for – og en del av kosmos.
I oldtiden var numerologi, astrologi og astronomi en del av legevitenskapen. Slikt måtte leger ha kunnskap om, fordi de dengang visste at mennesket er et uttrykk for – og en del av kosmos.

I Numerologi styrer hvert enkelt tall sine deler av kroppen.  I en Numerologisk analyse er det Navnetallet og Skjebnetallet som tas i betraktning i en helseanalyse,

Det er viktig å understreke at vi ikke vil pådra oss alle plager relatert til våre tall og at det ikke blir tatt hensyn til arv og ytre miljø i analysen nedenfor.

Denne artikkelen er forbeholdt abonnenter på undervisningsartiklene merket (A) i bloggen.

Abonner på Numerologens undervisningsartikler, fra kr. 222,- for 3 måneder. Klikk på bildet for å lese mer eller melde deg på.

Som abonnent får du tilgang til over 160 lærerike undervisningsartikler om Numerologi + mer.

Er du allerede registrert som abonnent kan du enkelt logge deg inn på denne lenken

God lesing!