DE 9 INNSIKTER, synkroniteter og filmen «The Celestial Prophecy».

0
557

Noen som husker boken «Den 9. innsikt»?

For noen dager siden så jeg filmen «The Celestial Prophecy» fra 90-tallet på ny. Den bygger på boken og jeg tenkte at den måtte jeg dele filmen med dere.

Filmen starter med at hovedpersonen opplever og ledes videre av merkelige synkroniteter, såkalte meningsfylte sammentreff. Og vedr. det. Før jeg skulle dele filmen i dag sjekket jeg opp forfatteren. Og vedr. merkelige meningsfylte sammentreff…

Det viser seg at i dag den 19. mars  «tilfeldigvis» er forfatteren James Redfields fødselsdag! (født 19. mars 1950).

Kilde

Siden den 9. innsikt handler om synkronistisk vekst ble det en hel liten artikkel ut av seansen 🙂

Det er vårjevndøgn og tid for å så gode frø, og filmen har mange gode tankefrø.

Den handler om et eldgammelt manuskript fra år 600 f. kr. som blir funnet dypt inne i Perus regnskog. Det inneholder ni grunnleggende innsikter menneskeheten er forutbestemte til å erfare. Romanens hovedperson får vite om manuskriptet, reiser til Peru, hvor både regjering og kirke motarbeider utbredelsen av innsiktene, av frykt for visdommen det inneholder.

Kort fortalt, det går i at verdenshistorien kan forstås som en åndelig utvikling som til slutt kulminerer i en ny tidsalder, at mennesket består av og besitter spesielle åndelige energier. Du finner kortversjonen av innsiktene lenger nede på siden.

Nedenfor et bilde fra filmen, energispillet mellom personer vises i auraen, han forsøker å dominere henne.

Kort om Redfields tall.

Bildekilde

James Redfield jobbet som terapeut i mer enn femten år med voldsutsatte ungdommer, før han brøt og begynte å skrive. Han har kreative og uttrykksfulle 3 som Navnetall, spirituelle 7 som Vokaltall og skriveren 5 som Konsonanttall.
Han har Skjebnetall 10/1. Warner Books kjøpte rettighetene og publiserte hardcover-utgaven av boken i mars 1994, da var Redfield i sitt mer potente Personlige Skjebneår 1.

Ser vi til hans Utviklingstrinn så gikk han denne perioden gjennom et større skifte. Han hadde hatt tilbaketrukne 7 på sitt andre Utviklingstrinn i ni år da han var mellom 36-44 år (det var da han opp jobben og startet skrivingen). Hans tredje Utviklingstrinn da han var mellom 45-53 år ble markert med bevisstgjøreren eller «Den spirituelle budbringer» som er tallet 11, og slik ble det.

Boken klatret raskt og ble nr. 1 på New York Times bestselgerliste. Den ble nærmest en kult-bok og satte i gang mange sin «oppvåkning». Ingenting er tilfeldig, og budskapet i boken er fortsatt aktuelt, spør du meg. Nedenfor filmen på Youtube, bare å nyte 🙂

Kortversjonen av innsiktene.

Innsikt 1. En kritisk masse. En åndelig oppvåkning er i ferd med å skje og den blir skapt av en kritisk masse med enkeltpersoner som opplever livet som en åndelig åpenbaring, en reise hvor de ledes videre av meningsfylte sammentreff (synkroniteter).

Innsikt 2. På terskelen til noe nytt. Oppvåkningen innebærer et nytt og mer helhetlig verdensbilde som erstatter den fem hundre år gamle fokuseringen på materiell trygghet. Teknologisk utvikling har vært et viktig skritt, men vårt nye blikk for de meningsfylte sammentreffene i livet gjør at vi åpner oss for det virkelige formålet med vår menneskelige eksistens på jorden, og for universets sanne natur.

Innsikt 3. Det handler om energi. Vi opplever at vi ikke lever i et materielt univers, men i et univers av dynamisk energi. Alt som eksisterer er fylt med en åndelig energi som vi kan føle og fornemme. Vi kan projisere vår egen energi ved å rette oppmerksomheten i ønsket retning. På denne måten kan vi påvirke andre energisystemer og øke antallet meningsfylte sammentreff i tilværelsen.

Innsikt 4. Kampen om energi. Altfor ofte avskjærer vi oss fra den store energikilden, og derfor føler vi oss svake og usikre. For å få mer energi prøver vi ofte å manipulere eller presse andre til å gi oss oppmerksomhet /energi. Når vi lykkes i å dominere andre på denne måten, føler vi oss sterkere, mens de vi har tatt energi fra, føler seg svekket og kanskje prøver å ta energien tilbake. Kampen om den felles energimengden vi mennesker har, er årsaken til alle mellommenneskelige konflikter.

Innsikt 5. Mystikernes budskap. Usikkerhet og vold tar slutt når vi opplever den guddommelige energien i oss, en energi som beskrives av mystikere innen alle tradisjoner. En fornemmelse av lys og en vedvarende følelse av kjærlighet er typisk for denne forbindelsen. Hvis man har denne fornemmelsen, er energien ekte. Hvis ikke, bare later man som.

Innsikt 6. Frigjøring av fortiden. Jo mer vi føler denne energien, jo mer savner vi den når den er borte. Det skjer vanligvis når vi er stresset. I slike situasjoner kan vi også tydelig se hvordan vi stjeler energi fra andre. Når vi er klar over det, blir den guddommelige energien mer konstant, vi blir i stand til å se vår egen utviklingsvei og vår åndelige oppgave – hvordan vi kan gi vårt personlige bidrag til verden.

Innsikt 7. Å aktivere flyten. Når vi vet hva vår personlige oppgave er, øker strømmen av meningsfylte sammentreff og vi ledes mot våre mål. Først har vi et spørsmål, deretter leder drømmer, dagdrømmer og intuisjoner oss i retning av svarene, som vanligvis formidles synkronistisk via et annet menneskes visdom.

Innsikt 8. Mellommenneskelig etikk. Vi kan øke antallet synkroniteter/ meningsfylte sammentreff ved å berike ethvert menneske som kommer inn i vårt liv. Vi må også være varsomme slik at vi ikke mister den indre forbindelsen under et kjærlighetsforhold. Å berike andre er spesielt effektivt i grupper, der hver deltaker kan føle energien fra alle de andre. Dette er særlig viktig for små barns trygghetsfølelse og utvikling. Ved å se skjønnheten i ethvert ansikt, beriker vi andre slik at de får bedre kontakt med sin indre visdom. Dermed øker sjansene for å oppfatte et synkronistisk budskap.

Innsikt 9. En ny kultur kommer syne. Mens vi utvikler oss for å kunne oppfylle vår åndelige oppgave best mulig, vil teknologiske hjelpemidler som vi trenger for å overleve bli helt automatisert, slik at vi i stedet kan konsentrere oss om synkronistisk vekst. Slik vekst vil heve menneskeheten til stadig høyere vibrasjonsnivåer. I siste stadium vil kroppen gå over i en rent åndelig form, en eksistensiell dimensjon vi kjenner som livet etter døden, avslutningen på livssyklusen.

Oversikt over alle Redfields bøker finner du her. 

Forfattet av: Åse Steinsland, 19.3.2024

Aktuelt

LÆR Å LESE AURAENS FARGER

Kilder