DEN TELEPATISKE FORFATTEREN RITA EIDE. Kanaliserte bøker fra prinsesse Diana.

0
3848

Det er nå gått 20 år siden Prinsesse Diana døde i Paris den 31.08.1997.

Kort tid etterpå kom prinsesse Diana til Rita Eide som kanaliserte Dianas budskap til verden i tilsammen 3 bøker.

Diana kom først til Rita den 10. september i 1997 og  begynte å snakke i hodet hennes på engelsk. Hun ba Rita kanalisere en bok og få den utgitt. Det skulle være Diana budskap til verden fra hennes nye «tilværelse» i en ikke-fysisk virkelighet.

Boken hadde i seg et oppsiktsvekkende og kjærlighetsfullt budskap om livet sett i et større perspektiv, og om hennes rolle som Diana. Boken ble lansert året etter og fikk stor oppmerksomhet også internasjonalt. Boken ble oversatt til flere språk.

Jeg husker at jeg leste denne første boken som ble kalt «Dianas bok – gaven fra himmelen» og syntes den var spennende og hadde i seg en rekke gode budskap til verden.

For noen måneder siden kom over den samme boken, og leste den på nytt.  Denne gangen la jeg merke til ting jeg overså den første gangen.

Det viser seg at Diana formidlet en god del interessant stoff vedr. skapelsen og om tall og hellig geometri.

I boken formidler Diana fra andre siden at hun er svært opptatt av tallet 7. Hun beskriver at når hun døde så hun reiste gjennom 6 dimensjoner eller forståelsesnivåer, hun fikk reise direkte til 7. dimensjon.

Diana var født 1/7-1961 og hadde skjebnetall 16/7. Kodene i fødselsdatoen vår råder over når viktige ting skjer i livene våre. Diana traff Charles første gang i år –77.
I amerikansk datoformat hadde Diana som ble født 7.1.61 levd i nøyaktig 7161 dager da hun forseglet sin skjebne og sa ja til sin prins.
Hun døde også 16/7 år etter hun giftet seg, i sitt Personlige skjebneår 7. 

Mammaen til Diana var i tillegg 61/7 år og 7 mnd måneder da hun mistet datteren.

Jeg tok derfor kontakt med Rita fordi jeg som Numerolog synes det er viktig at denne tidløse kunnskapen kommer mer frem. 

Nedenfor et par sitater:

«Den gamle veien av begrenset tenkning vil avsluttes ved tusenårsskiftet. I stedet vil det komme en begynnelse på liv som tilbyr en kombinert spirituell forståelse og guddommelig vitenskapelig forståelse av selvet og universet.

Dere forstår, alle prinsipper av Det Guddommelige, Den Ene Uendelige Skaperen, er bygget på matematikk, på hellig geometri, på universell lov.»

 Her ett sitat til:

«Før universet eksistens var det bare stillhet. Men plutselig kom det en liten bølge i stillheten, og den lagde vibrasjoner. Og vibrasjonene ble til frekvenser som startet å virvle rundt i sirkelbevegelse, og denne ble til en spiral som snurret og snurret i kjempestor hastighet, noe som laget en særdeles høyfrekvent lyd.

På grunn av den utrolige farten laget den et lysskjær rundt seg, og dette lyset som fremkom av lyden til materien, som ble til en sol, «den store sentralsolen», hovedkilden bak energien som bringer lyset utover.
Dette var begynnelsen på skapelsen av de funklende lysene som ble til mennesker. Dermed at LYD BLE TIL ORD, og disse ordene ble til TANKE, og tanker lager lyd, pulserende bølger av energi som blir sendt utover eteren. Dette betyr at du skaper ut fra lyd, som lager ord til tanker.


Rita Eide

Litt om Ritas tall.

Tallene i fødselsdatoen vår avslører ting som handler om vår tiltenke skjebne.

Rita ble født den 23.09.1957, og hennes fødselsnavn er Rita Eide.

En analyse skal alltid gjøres på fullt fødselsnavn, og kodene i Ritas navn avslører hvem hun er som person med evner osv.

Jeg tenker i mitt stille sinn at det skal faktisk litt av en tøffing til for å ta på seg en slik oppgave. Rita har rebellen 8 som navnetall som bygger på «de synskes tall 2» som vokaltall og konsonant-tall 6.

  • Forside fra avis mens Diana levde.

    Dag: 2+3=5

  • Mnd.: 9
  • År: 1957=22
  • Vi summerer for å finne hennes Skjebnetall: 5+9+22=36/9.

Rita har skjebnetall 36/9, prinsesse Diana var 36 år da hun døde. 9 er tallet for universell kjærlighet, og det var dette temaet bøkene stor grad handlet om.

Marcellos siste bok «…

Ser vi til Marcello Haugen så hadde han navnetall 9. Han så seg selv som et kosmisk vesen, som en liten del av en stor sammenheng. Når han snakket om sannhet, så var det ikke en personlig sannhet, men  en form for universell sannhet. Han mente alle religioner sprang ut av den samme kjærlighetskraften.  Han så ting i en større sammenheng og fordypet seg i kjærlighetskraften og de kosmiske lover.

Det samme budskapet kommer frem i Ritas bøker.

Rita ble født den 23., og 2+3 = Tallet 5 kalles for «skriverens tall» og er det store media-tallet.

Her et lite utdrag fra fødselsdagsanalysen om bursdagstallet 23:

«Kommunikasjon er et viktig stikkord, du har talent både muntlig og skriftlig. Du kan gjøre det bra innenfor områder som salg, reklame, forlag, initiativtaker, arrangør, eller som forfatter.»

Syklustallene i en analyse bestemmer når- og hva som skal skje med oss. Tallenes iboende egenskaper som fremkommer i de forskjellige periodene, avslører kvaliteten på hendelsene vi vil bære mest preg av.

Rita var 39 år da Diana døde, og da Rita var 37 år så startet hun på sitt Utviklingstrinn nr. tre som var markert med skriverens tall 5. I tillegg hadde hun tallet 5 som syklustall på sin andre Livsyklus, så kanskje ikke så rart at hun hadde lett for å skrive denne perioden.


Jeg anbefaler disse vakre, kloke og tidløse bøkene på det varmeste!

Som mange andre synske, så har Rita tallet 2 som motivasjonstall / vokaltall/sjeletall. Hun gjør også kanaliseringer med livsveiledning.

Ønsker du å kjøpe bøkene eller få en kanalisering så kan du kontakte Rita på epost rita.eide@hotmail.no eller påtelefon 99405539.


Forfattet av: Åse Steinsland, 09.03.2018

SYNSKE ELISABETH GIMSØY, VINNER AV DEN 6. SANS (A)

Under aktuelle unidervisningsartikler m/prinsesse Diana.

INSPIRERENDE HISTORIER OM KARMISK GJELD-TALL (A)

PRINSESSE DIANA OG MARILYN MONROES oppsiktsvekkende tall-likheter (A)