DEN TELEPATISKE FORFATTEREN RITA EIDE. Kanaliserte bøker fra prinsesse Diana.

0
4875

Det har gått 25 år siden Prinsesse Diana døde i Paris den 31.08.1997.

Kort tid etter kom prinsesse Diana til Rita Eide med kanaliserte budskap i til sammen 3 bøker.

Ritas første Diana-besøk skjedde 10. september i 1997. Diana begynte å snakke i hodet til Rita på engelsk, hun ba Rita kanalisere en bok og få den utgitt. Boken skulle være Dianas budskap til verden fra hennes nye «tilværelse», en ikke-fysisk virkelighet.

Boken hadde i seg oppsiktsvekkende og kjærlighetsfulle budskap om livet, sett i et større perspektiv samt hennes «rolle» som prinsesse Diana. Den ble lansert året etter og fikk stor oppmerksomhet, også internasjonalt og boken ble oversatt til flere språk.

Jeg leste den første boken, «Dianas bok – gaven fra himmelen» for mange år siden. Den var spennende og bar i seg en rekke gode budskap.

For noen måneder siden kom over samme bok og leste den på nytt. Og da la jeg merke til ting jeg overså første gang jeg leste den. Diana formidlet faktisk en god del interessant stoff vedr. skapelsen og om tall og om hellig geometri.

I boken formidler hun fra andre siden at hun er svært opptatt av tallet 7 (Hennes Skjebnetall). Hun beskriver at når hun døde, reiste hun gjennom 6 dimensjoner eller forståelsesnivåer, hun var så heldig at hun fikk reise direkte til 7. dimensjon. (Oppdatering om dette nederst i artikkelen).

Jeg tok derfor kontakt med Rita fordi jeg som Numerolog synes det er viktig at denne tidløse kunnskapen kommer mer frem. 

Nedenfor et par sitater:

«Den gamle veien av begrenset tenkning vil avsluttes ved tusenårsskiftet. I stedet vil det komme en begynnelse på liv som tilbyr en kombinert spirituell forståelse og guddommelig vitenskapelig forståelse av selvet og universet.

Dere forstår, alle prinsipper av Det Guddommelige, Den Ene Uendelige Skaperen, er bygget på matematikk, på hellig geometri, på universell lov.»

 Her ett sitat til:

«Før universet eksistens var det bare stillhet. Men plutselig kom det en liten bølge i stillheten, og den lagde vibrasjoner. Og vibrasjonene ble til frekvenser som startet å virvle rundt i sirkelbevegelse, og denne ble til en spiral som snurret og snurret i kjempestor hastighet, noe som laget en særdeles høyfrekvent lyd.

På grunn av den utrolige farten laget den et lysskjær rundt seg, og dette lyset som fremkom av lyden til materien, som ble til en sol, «den store sentralsolen», hovedkilden bak energien som bringer lyset utover.
Dette var begynnelsen på skapelsen av de funklende lysene som ble til mennesker. Dermed at LYD BLE TIL ORD, og disse ordene ble til TANKE, og tanker lager lyd, pulserende bølger av energi som blir sendt utover eteren. Dette betyr at du skaper ut fra lyd, som lager ord til tanker.


Rita Eide

Litt om Ritas tall.

Tallene i fødselsdatoen vår avslører ting som handler om vår tiltenke skjebne.

Rita ble født den 23.09.1957, og hennes fødselsnavn er Rita Eide.

En analyse skal alltid gjøres på fullt fødselsnavn, og kodene i Ritas navn avslører hvem hun er som person med evner osv.

Jeg tenker i mitt stille sinn at det skal faktisk litt av en tøffing til for å ta på seg en slik oppgave. Rita har rebellen 8 som navnetall som bygger på «de synskes tall 2» som vokaltall og kons.tall 6.

 • Forside fra avis mens Diana levde.

  Dag: 2+3=5

 • Mnd.: 9
 • År: 1957=22
 • Vi summerer for å finne hennes Skjebnetall: 5+9+22=36/9.

Rita har skjebnetall 36/9, prinsesse Diana var 36 år da hun døde. 9 er tallet for universell kjærlighet, og det var dette temaet bøkene stor grad handlet om.

Marcellos siste bok «…

Ser vi til Marcello Haugen så hadde han navnetall 9. Han så seg selv som et kosmisk vesen, som en liten del av en stor sammenheng. Når han snakket om sannhet, så var det ikke en personlig sannhet, men  en form for universell sannhet. Han mente alle religioner sprang ut av den samme kjærlighetskraften.  Han så ting i en større sammenheng og fordypet seg i kjærlighetskraften og de kosmiske lover.

Det samme budskapet kommer frem i Ritas bøker.

Rita ble født den 23, 2+3 = Tallet 5 kalles for «skriverens tall» og er det store media-tallet.

Her et lite utdrag fra fødselsdagsanalysen om bursdagstallet 23:

«Kommunikasjon er et viktig stikkord, du har talent både muntlig og skriftlig. Du kan gjøre det bra innenfor områder som salg, reklame, forlag, initiativtaker, arrangør, eller som forfatter.»

Syklustallene i en analyse bestemmer når- og hva som skal skje med oss. Tallenes iboende egenskaper som fremkommer i de forskjellige periodene, avslører kvaliteten på hendelsene vi vil bære mest preg av.

Rita var 39 år da Diana døde, og da Rita var 37 år så startet hun på sitt Utviklingstrinn nr. tre som var markert med skriverens tall 5. I tillegg hadde hun tallet 5 som syklustall på sin andre Livsyklus, så kanskje ikke så rart at hun hadde lett for å skrive denne perioden.


Jeg anbefaler disse vakre, kloke og tidløse bøkene på det varmeste!

Som mange andre synske, så har Rita tallet 2 som motivasjonstall / vokaltall/sjeletall. Hun gjør også kanaliseringer med livsveiledning.

Ønsker du å kjøpe bøkene eller få en kanalisering så kan du kontakte Rita på epost rita.eide@hotmail.no eller påtelefon 99405539.

Forfattet av: Åse Steinsland, 09.03.2018


Oppdatering fra facebook juli 2022.

Hei alle sammen! Håper dere har det fint Vi er i et Globalt år 6, tallet har kjærlighet, forhold, ekteskap, barn m.m. som tema og i følge Skatteetaten er det også rekordmange som skal gifte seg i år, en økning på hele 34 % fra i fjor! Og aldri før har vel ordet kjærlighet blitt brukt så mye i det offentlige rom.

I går var det bursdagen til «Queen of Hearts», prinsesse Diana, hun ble født 1/7-1961 og døde 31.8.1997 kun 36 år gammel. Som vi ser var det stor aktivitet i Skjebnetallet når sentrale hendelser i Dianas liv inntraff, både positive og negative.
 • Hun hadde skjebnetall 16/7.
 • Født i år -61 og i går ville hun ha fylt 61/7 år.
 • Diana traff Charles første gang i år -77 da hun var 16/7 år.
 • I am. datoformat ble hun født 7.1.61 og hadde levd i nøyaktig 7161 dager da hun forseglet sin skjebne og sa ja til sin prins.
 • Hun døde 16/7 år etter hun giftet seg.
 • Hun døde i sitt Personlige skjebneår 16/7, dagen før hun skulle ha startet på sin Skjebnemåned 7.
 • Teller vi dager mellom forlovelsen og begravelsen gikk det 16/7 år og 7 måneder.
 • Mammaen til Diana var 61/7 år og 7 mnd. måneder gammel da hun mistet datteren.
Tallet 16/7 er også et spirituelt orientert tall, og Diana oppsøkte som kjent både astrologer og klarsynte. Ikke lenge etter dødsfallet kom forfatteren Rita Eide med boken «Diana, gaven fra himmelen». Her formidler Diana fra andre siden at hun er svært opptatt av tallet 7. Hun beskriver at da hun døde så hun reiste gjennom 6 dimensjoner eller forståelsesnivåer, og hun fikk reise direkte til 7. dimensjon.
Interessant nok, moren til Diana het Frances Shand Kydd, hun ble født 20.1.1936, samme dag som kong Georg V døde. Han ble født 3.6.1865, og interessant nok så døde Frances på hans fødselsdag den 3.6.2004.
«Tell dine dager å få visdom i hjertet.» RIP

SYNSKE ELISABETH GIMSØY, VINNER AV DEN 6. SANS (A)

Under aktuelle undervisningsartikler m/prinsesse Diana.

INSPIRERENDE HISTORIER OM KARMISK GJELD-TALL (A)

PRINSESSE DIANA OG MARILYN MONROES oppsiktsvekkende tall-likheter (A)