FORSKNING OG STATISTIKK: EMPIRISK STUDIE

0
2532

Denne artikkelen kom til som en respons til punkt 4 i artikkelen nedenfor av journalist Ingeborg Senneset hvor hun omtaler Numerologi som antivitenskap.

I artikkelen prøver Senneset på en noe nedlatende måte å plassere Hanne Rohdes uttalelse: «Det handler om gammel visdom om 9 soultypes og at vi alle er født med sjelskunnskap».

Kilde

For meg som Numerolog er dette en tydelig referanse til den eldgamle vitenskapen jeg har studert i snart 30 år, så her litt mot-gjødsel med Senneset som en kandidatene. Vi går i gang.

Empirisk studie.

Empirisk forskning baseres på erfaring om-, og iakttakelser av fenomener og hendelsesforløp.

Empirister godtar stort sett det som kan sees, måles og veies og forkaster alt som ikke lar seg gjenta eller iakttas av flere med samme beskrivelse som resultat som sikker viten.

En vitenskapelig metode forutsetter et utgangspunkt og et mål.

  1. Alle tall har sine tema og utgangspunktet eller kandidatene er norske personer som representerer tematikk Ingeborg Senneset er en del av. Fokus er på kjente personligheter som har stått frem og som fått stor oppmerksomhet i media de siste 6 år i TV-programmer og intervjuer vedr. psykiske problemer og depresjon, tanker eller fokus rundt død og selvmord, depresjoner m.m.
  2. Målet er å se om om summen av kandidatenes fødselsdatoer resulterer i samme tall når vi summerer sifrene i fødselsdatoen sammen og reduserer dem til ett enkelt tall mellom 1 og 9. (Ref. uttalelsen til Rohde om at «Det handler om gammel visdom om 9 soultypes og at vi alle er født med sjelskunnskap»).Dette fordi uansett hvor stort et tall kan alle tall over 9 kan reduseres ett tall mellom 1 og 9. Dette tallet kalles skjebnetall i Numerologi. Får kandidatene like tall, bør det være likheter i kandidatenes skjebner.

Kandidatene.

  1. Solveig Kloppen. Skulle lage en dokumentar om hvordan vi enklere kunne snakke om døden. Da Solveig i løpet av seks uker i 2017 opplevde å miste både moren og søsteren sin, ble det i stedet en personlig historie om Solveigs egne møter med døden som vi så i programmet «Det jeg ikke fikk sagt». Søsteren tok selvmord kort tid etter moren døde.
  2. Else Kåss Furuseth. Hadde TV-serie på TV-Norge om selvmord og hva kan vi gjøre for å redusere antallet her i Norge. Programmet hadde premiere på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Både mor og bror har tatt selvmord.
  3. Ingeborg Senneset. Journalist, forfatter og samfunnsdebattant. Skrev boken Anorektisk. Hun er tidligere psykiatrisk pasient pga av tvangslidelser og selvskading og holdt på å dø av anoreksi.
  4. Agnete Johnsen. Artist, har stått åpent frem om at hun sliter med alvorlige depresjoner og at hun har hatt selvmordstanker siden hun var 18 år.
  5. Lene Marlin. Artist som har stått frem og fortalt at hun har slitt med depresjoner og selvmordstanker, gav sin støtte til artistkollega Agnete Johnsen.
  6. Kristian Hall har skrevet boken Opp fra avgrunnen, som handler om å overvinne depresjon. Psykobloggen på Mental helse og bloggen oppfraavgrunnen.no.

Resultatet

For å gjøre det enkelt så regnes fødselsdatoene rett frem.

Resultatet kan ikke forkastes fordi alle kandidatene får samme tall som resultat, vi har gjentagelsen som etterspørres i en slik undersøkelse, nå iakttatt av flere.

Din jobb er å motbevise dataene ovenfor.

Kvalitetene i tallet 7. I Numerologi har tallet 7 mange positive kvaliteter. Det er et viktig tall i skapelsen som skal ha skjedd i løpet av 7 dager som igjen er oppkalt etter 7 planeter osv. Tallet er i den mentale triologi og er tallet for forskning, etterretning, mystikk, metafysikk & spiritualitet, den indre verden, andre dimensjoner, psykologi, telepati, profeti, intuisjon, åndelige studier, osv.

Skyggesiden av tallet gjør oss for kritisk, mental og analytisk, dragning mot døden/ selvmordstanker, store humørsvingninger, ensomhet og isolasjon, paranoia, depresjoner, angst, mangel på anerkjennelse m.m.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, 19.2.2019

Kilde fødselsdatoer: www.wikipedia.no

Mer statistikk fra Numerologen

HOLDER DEN STIKK? Statistikk over vanligste Skjebnetall og Utgangsår (A).