HOLDER DEN STIKK? Statistikk over vanligste Skjebnetall og Utgangsår (A).

Statistikk er interessant!

2007