KORTSTOKKEN. En genial kalender? Spå deg med spillkort.

0
9004

I denne artikkelen ser vi nærmere på spillkort.

Spillkort er kort som blir brukt i vanlige kortspill og en kortstokk består av 52 unike kort i 4 sorter:

Spar (♠), Hjerter () Kløver (♣) og Ruter ()

Kortstokken, en genial kalender?

Er det bare tilfeldigheter, eller ligger det en større intelligens bak?

 • Det er 52 kort i en kortstokk, og det er også 52 uker i et år.
 • Det er 4 sorter i en kortstokk og det er 4 sesonger i et år.
 • Det er 13 uker i hver sesong, og det er 13 kort i hver farge.
 • Det er til sammen 12 hoffkort (knekt, dame, konge), det er 12 måneder i et år.
 • Halvparten med røde kort representerer dag, halvparten med sorte kort =natt.
 • Summen av alle kortene i en sort=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13=91 x 4 sorter=364+1 joker=365. Årets kalenderdager.

De 4 sortene representerer også de 4. årstider.

De 4 fargesymbolene representerer 4 sesonger/årstider/himmelretninger, men også samfunnsklasser i middelaldersamfunnet. 

Spar (♠), Hjerter () Kløver (♣) og Ruter ()

 • Sverdet (spar) står for adelen.
 • Alterkalken (hjerter) for geistligheten.
 • Mynten (ruter) for kjøpmennene.
 • Hyrdestaven (kløver) for bøndene.

Vi dekoder kortstokkens tallsymbolikk.

Det er spillkort som benyttes når man spiller f.eks. bridge og poker.
Det er spillkort som benyttes når man spiller f.eks. bridge og poker.

Det er kun ett av hvert kort. Fremsiden  inneholder informasjon om kortets tall-verdi og sort.

Baksiden er lik på alle og har ofte et abstrakt mønster, et bilde, en logo eller reklame.

I de fleste kortspill blir kortene samles i én bunke for så å bli fordelt tilfeldig rekkefølge fordi man stokker kortene før selve spillet starter.


Skjebnens kort.

Olney H. Richmond studerte en gammel esoterisk praksis fra de gamle kaldeiske og egyptiske mysteriumskolene og fikk en del oppmerksomhet da han publiserte resultatene sine i The Mystic Test Book. Her beskrives et system basert på lovene om astral magnetisme som han relaterte til symbolene på vanlige spillkort.

Richmond mente individets fulle livsvei eller ”skjebne” kunne avsløres ved å undersøke kortet som var knyttet til fødselsdatoen sammen med en en livs-spredning av tilleggskort. Metoden var basert på matematiske lover og metoder og var en kombinasjon av vitenskap og magi. Richmond mente systemet hadde sin opprinnelse i Atlantis og Lemuria.

Se i tabellen nedenfor og finn bordkortet som representerer din fødselsdag. Dagen du ble født finner du i kolonnene nedover og måneden du ble født i kolonnen bortover. Er du f.eks. født 24. mars viser det kortet kløver dronning.


Spå med kortstokken.

Fortid – Nåtid – Framtid. Dette er en superenkel metode. Stokk godt og velg ut tre kort. Disse representerer fortid, nåtid og fremtid. Se etter kort som presser seg ut eller faller ut selv, de har som regel noe å fortelle.

Du får se på det som underholdning, men det første kortet indikerer hvordan en situasjon har vært, det andre kortet hvordan situasjonen er nå og det siste kortet avslører hvordan situasjonen kan komme til å utarte seg i fremtiden. Nedenfor ser du en kort tolkning av kortene.

Spar (♠)

 • Spar Konge: En autoritær mann. Å tvinges til noe av omstendighetene.
 • Spar Dronning: En selvstendig, sterk kvinne. Å stå på egne ben i motstand.
 • Spar Knekt: Depresjon.
 • Spar 10: En ulykke.
 • Spar 9: Sjalusi.
 • Spar 8: Trøtthet.
 • Spar 7: Død, forandring.
 • Spar 6: Sykdom.
 • Spar 5: Upålitelighet, intriger.
 • Spar 4: Savn.
 • Spar 3: List, løgner.
 • Spar 2: Onde makter.
 • Spar Ess: Hat.

Hjerter ()

 • Hjerter Konge: En myk, kjærlig mann, Velvilje fra en eldre person.
 • Hjerter Dronning: En myk, kjærlig kvinne. En uventet gave.
 • Hjerter Knekt: En lang reise.
 • Hjerter 10: En trivelig overraskelse.
 • Hjerter 9: Trofasthet, evig vennskap.
 • Hjerter 8: Lykke.
 • Hjerter 7: Fellesskap, enighet.
 • Hjerter 6: Hell.
 • Hjerter 5: Romantikk.
 • Hjerter 4: Tettere familiebånd (ekteskap, barn for eksempel).
 • Hjerter 3: Gode makter, gode gjerninger.
 • Hjerter 2: Forelskelse.
 • Hjerter Ess: Kjærlighet, den store pasjonen.

Kløver (♣)

 • Kløver Konge: En eldre mann. Visdom, tradisjoner.
 • Kløver Dronning: En eldre kvinne. Visdom, ettertanke.
 • Kløver Knekt: Karriere-mulighet, ny jobb.
 • Kløver 10: Materiell /økonomisk forbedring.
 • Kløver 9: Materiell / økonomisk forverring.
 • Kløver 8: Sparsommelighet.
 • Kløver 7: Fattigdom.
 • Kløver 6: Spillgevinst, ekstrainnkomst.
 • Kløver 5: Sløseri, slarv.
 • Kløver 4: Skjebnesvangert, det uventede.
 • Kløver 3: Arv, gode råd.
 • Kløver 2: Overdrevet materialisme.
 • Kløver Ess: Rikdom.

 Ruter ()

 • Ruter Konge: Far, farskap, å bli tatt vare på.
 • Ruter Dronning: Mor, morskap, å ta vare på noe.
 • Ruter Knekt: Familieforandring (skilsmisse for eksempel).
 • Ruter 10: Helse.
 • Ruter 9: Bråk.
 • Ruter 8: Harmoni.
 • Ruter 7: Mannlig slektning.
 • Ruter 6: Barn.
 • Ruter 5: En reise.
 • Ruter 4: En kvinnelig slektning.
 • Ruter 3: Kaos, omveltning.
 • Ruter 2: Materielt hell.
 • Ruter Ess: Familielykke.

I kortspillet bridge kalles denne serien for Royal Flush.
I kortspillet bridge kalles denne serien for Royal Flush.

Kortstokkens mange kombinasjoner.

Visste du at hvis du stokker en kortstokk på 52 kort har du sannsynligvis satt sammen kortstokken i en rekkefølge som aldri før har eksistert. 

Grunnen er at det finnes så enormt mange mulige kombinasjoner.

Første kort har 52 muligheter, andre kort har 51 osv. helt ned til siste kort som gir 52*51*50*49*…*2*1, som også kan skrives slik 52!. 52! = 8.0658175×1067 som er et tall med 68 desimaler.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, 07.03.2014

Kilder: