MESTERLÆREREN MARION DAMPIER-JEANS

Hva avslører tallene?

0
8562

Dansk-norske Marion Dampier-Jeans er en av Europas mest anerkjente medium.

Hun har gjennom mange år fått stor respekt for sin seriøsitet og  sitt engasjement for den åndelige verden. 

68-åringen er en av Skandinavias mestselgende alternative forfattere og står bak bøkene «Mitt liv med åndene», «Stemmer fra en annen verden», «Mellom to verdener» og «Marions håndbok i mediumskab».

 

Klikk på bildet for å bestille.

Hun er et kjent ansikt fra TV-programmer som «Åndenes makt» og «Fornemmelse for mord».  Som ung flyttet hun Storbritannia, og det er her hun bor hun i dag. Hun er også prest i spiritist-kirken i Storbritannia som har over 1000 kirker og er en anerkjent trosretning.


Marion & hennes Skjebnetall

Hun har uttalt at hun har som mål å fremme forståelsen for den spirituelle verden og å bringe filosofien videre til andre, hun vil lære bort det åndene har lært henne. 

Dette stemmer godt overens med hennes skjebnetall som du snart vil se.

Nå har jeg ikke hennes fødselsnavn, men fant fødselsdatoen hennes som er 22.05.1950.

Slik regner man ut skjebnetallet i henhold til Pythagoras foretrukne metode.

  • Dag 22=22 (mestertall, skal ikke reduseres)
  • Mnd. 5=5
  • År. 1950=15=1+5=6
  • Vi summerer dag, mnd. og år for å finne hennes skjebnetall: 22+5+6=33/6.

Som vi ser så er hun under påvirkning av mestertallene 22 og 33. Det sistnevne omtales som «Mesterlæreren & Mesterhealeren».

Tallet 33 gir spirituell/ åndelig veiledning til verden og er det mest innflytelsesrike av alle tall. 

Klikk på bildet for å lese undervisningsartikkel.

Med 33 kombineres energien i tallene 11 og 22 og fører potensialet til et nytt nivå. 

Studier av mestertall viser at uansett hvor de dukker opp i en persons tallkart, så vil som oftest ikke den høyere vibrasjonen i tallet 33/6 slå ut før personen har våknet spirituelt. 

Det var tilfellet for Jon Schau som jeg har skrevet artikkel om tidligere. Også han har skjebnetall 33/6. Han trodde ikke på noe «overnaturlig» før han to ganger i 2004 ble syk (tipp hvilken dato?) og lagt i koma. Senere ble han erklært død av legene 2 ganger, og begge gangene våknet han opp fra de døde. Nå har han avlyst døden og bruker tiden sin på løfte menneskeheten spirituelt. 

Tilbake til Marion.

Begge foreldrene var åndelig aktive. I følge Marion så har hun en medfødt evne. Hun har sett ånder siden fødselen og hun kommuniserte med de døde allerede som 3-åring. Du kan lese mer i intervjuet med henne nederst i artikkelen.

Marion kaller sin kommunikasjonsevne med åndeverdenen for «Eterisk bølgelengde». 

Skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner, i fysikkens verden forklares det slik:

«Alle gjenstander (og mennesker) vibrerer eller svinger og frekvensen fortsetter å svinge av seg selv når svingningene først er satt i gang og svingebevegelsene ikke blir dempet. «

«Denne frekvensen kalles egenfrekvens. Noen ganger betegnes den som resonansfrekvens eller naturlig frekvens». 

Numerologi er læren om hvordan vibrasjons-frekvensen i tall som fremkommer i våre navn (bokstavene oversettes til tall) og vår fødselsdato påvirker oss til å bli den vi er, og påvirker vår utvikling gjennom livet.  

33 er et parallelt tall, og med Marion så handler om kommunikasjon med ånder i parallelle dimensjoner. 

I full blomst fokuserer tallet 33 energien mot den spirituelle vekstprosessen til menneskeheten.

Skjebnetallets kvaliteter (33 gir spirituell/ åndelig veiledning til verden) beskriver Marions mål i livet, som jo var å fremme forståelsen for den spirituelle verden og å bringe filosofien videre til andre. 

Nettsiden til Marions hjemmeside: http://mariondampier-jeans.com/

Nedenfor Marion i et intervju fra slutten av 2016 med Jannecke Øinæs.


Nedenfor et Marion i et intervju Gaiaforum.

Hvordan og når oppdaget du at du kunne kommunisere med åndeverdenen?
Det var ikke noe jeg oppdaget, for jeg har alltid hatt denne gaven, og jeg er vokst opp med det som en naturlig del av livet mitt å kunne kommunisere med åndene.

Har du gjort noe spesielt for å utvikle disse evnene?
Nei, den gaven utviklet seg naturlig i min barndom, men det var først som voksen at jeg begynte å utforske åndeverdenen mer seriøst, da startet min mer dype utvikling innenfor det spirituelle, det skjedde bl.a. via sirkelarbeid over mange år.

Hva er det vanskeligste med å være et Medium?
Av og til det å reise fra familien min, og ikke ha tid til vennene mine. Men jeg har alltid visst at sånn ville det bli, så derfor kan jeg ikke være sur for det. Jeg kan som alle andre hardtarbeidene være litt sliten engang imellom, og da vil jeg ha litt fred og ro. Det gir åndeverden meg da, for ellers kan jeg ikke hjelpe dem. Som jeg sier – jeg bor jo i en «materiell» verden.

Klarer du selv å se i fremtid/fortid, eller er det åndene som kommuniserer via deg?
Jeg har aldri spurt direkte om fremtiden. Mine venner på den andre siden hjelper meg når jeg har behov for det, ellers er det for meg som for alle andre – jeg må lære selv – Jeg må gå gjennom de prøvelsene i livet jeg skal for å lære, derfor er jeg også vokst opp med ansvar for å hjelpe meg selv, det gjør en kun sterkere.

Hvordan kommuniserer åndene med deg?
Det er mange måter å kommunisere med åndene på. Gjennom tankene, via underbevisstheten, gjennom følelser … det er nok de mest kjente måtene jeg kan nevne. Som de fleste har jeg lært, å både se og høre åndeverden, men det er gevinsten av alle de årene hvor jeg har sittet i forskjellige sirkler, det er i alt 15 år jeg har brukt på det. Der lærte jeg alt fra Åndeverden, dens filosofi, vitenskapen og forståelsen av religioner.

Skjer det ofte at du ikke får kontakt?
Det skjer jo, men ikke ofte. Det skjer at de åndene som mine klienter vil snakke med ikke kommer gjennom, jeg er kun et «talerør» jeg kaller dem ikke til meg, de kommer kun hvis de selv vil.

Kan alle mennesker læres opp til å bli gode Medium?
Vi er født med mange evner, også de følelser man skal ha for å kunne hjelpe andre mennesker. Alle kan lære, men det tar ikke 6 måneder, det tar flere år, og det er mange som ikke har den tiden som skal til. Det er ingen utdannelse hvor man kan lære alt om den åndelige verden, det er en livsfilosofi og i denne sammenheng blir man aldri ferdig med å lære.

Hvordan har ånder/avdøde mennesker det når det gjelder sorg og savn i forbindelse med sin død, og sine kjære her på jorden?
De er lei for det, men ikke fordi de er døde – for de sier at vår død her på jorden er vår sorg, men åndenes gevinst! I åndeverden er det glede og jubel når mennesker dør, for da er man sammen igjen. Åndene vil helst at vi alle skal lære å forstå at døden er ingen ting, det er en verden hvor vi kommer til, og bare alle hadde lært det fra skolen av, og videre gjennom livet! Ofte ber de oss om at vi ikke må være lei for det, for de er jo ikke døde – de er her sammen med oss – bare på en annen frekvens/vibrasjon.

Er det helt ufarlig å kommunisere med åndeverdenen, eller er det visse forholdsregler man bør ta?
Det er ikke farlig å kommunisere med åndeverden, vi har sett alt for mye merkelig på TV og film! Det er en gave å kunne kommunisere med åndene, akkurat som når en lege har lært sitt fag gjennom lange studier og praksis! Det er det samme med et Medium, vi lærer vår filosofi, og åpne oss, og stenge igjen, men mest av alt så lærer vi det å ha et ansvar, både overfor åndene, oss selv, og ikke minst overfor alle de vi møter og hjelper i vårt arbeid!

Hva er forskjellen på ånder som henger igjen her på jorden og de som er på den ”andre siden”.
Man skal forstå forskjellen mellom å bli igjen eller henge igjen, for å bruke ditt eget uttrykk og det å gå over. Mer en 90% av alle folk som dør går over på den andre siden uten problemer, men så er det de som ikke vil, og som føler seg tilknyttet til det stedet de elsket her på jorden. Andre som er gått over, kommer for å se hvordan det stedet som de engang elsket er, og andre vet ikke at de er døde! Det er mange forskjellige ånder som kan være igjen / henge fast her på jorden, men de fleste går over på den andre siden.

Onde ånder, eksisterer de?
Akkurat som at det er gode folk her på jorden, så er det også dårlige. Det er det samme prinsippet man bruker i åndeverden.

Det sies at alle mennesker har Hjelpere/Guider, kan avdøde slektninger bli Hjelpere/ Guider?
Vi skal først forstå forskjellen på en Hjelper og en Guide, de som er innenfor den spirituelle verden har Guider. Guider er de som spirituelt hjelper oss med vår utvikling innenfor den Spirituelle forståelse, de er «strictly business spiritually». Så om alle har en Guide – nei kun de som har interessen for å utvikle sine spirituelle evner som f.eks. healing og Medium utvikling. Hjelpere, det har vi alle til gjengjeld, for det er våre venner og familiemedlemmer som vi har hatt. De hjelper oss med de jordiske forklaringer, og problemer som vi har, de kjenner/kjente oss og de forstår hva vi behøver som mennesker.

Finnes det mange forskjellige ”nivåer” på den andre siden?
Ja det gjør det, det er så mange frekvenser/ bølgelengder, hvis jeg kan kalle dem det, at ikke engang jeg har sett alle av dem. Jeg blir ført opp eller ned i frekvensene for å lære, men jeg lærer det som mine Guider lærer meg for de er på høye så vell som lave nivåer, hvor alle skal lære fra.
Det er mange som sier at de kommuniserer med ånder som er på et så høyt nivå, at de kun ser et lys! Jeg sier, at ethvert menneske kommuniserer med den vibrasjonen på den andre siden som har deres forståelse!  Flere skriver til meg, og over 17.000 av dem, sier at de har en så høy lære at de kan kun se dem i lys form … hvor lenge har de så arbeidet med dette? 4 år eller mindre hører jeg oftest – OKAY så har du lært meget raskt sier jeg … prøv å forstå, hvis vi går i en barnehage, den læreren som hjelper oss der, er det en professor fra Universitetet? Man skal tenke på åndeverden som på en skole. Både ånder og mennesker skal gjennom alle klasser for å lære … og som dere kan se, så er det mange nivåer, som Jesus sa i bibelen, «I min fars hus er der mange rom!»

Hvordan vil du på en lettfattelig måte fortelle oss andre hvordan det er når vi dør og hvordan det er på den andre siden, ut ifra det du har blitt fortalt?
I kraft av bevisstheten, spesielt i en tidlig fase av overgangen kan du skape en virkelighet av dine tanker – bevisstheten husker steder du har vært, til og med gleden av å nyte mat og drikke. Hvis de gjenkjenner ting og føler ting som de kan huske kommer de raskt over sjokket av at de er død… men etter litt tid så er de på en annen vibrasjon hvor hus, klær eller gleden av å spise og drikke ikke finnes lengre i deres åndelige bevissthet eller system. Jeg har mange ganger blitt tatt over på den siden hvor de først kommer, hvor alt ligner mye på vår jord. Andre ganger har jeg blitt tatt med til et høyere sted som er helt annerledes, der er alt som farger jeg ikke kan forklare, for jeg kjenner ikke disse fargene. Fargene vibrerer og man har en annen følelse hvor de tenker og hver tanke er en følelse og man blir mye mer følsom for både lyd, lukt, det man ser og føler … men det er vanskelig å forklare. Når de snakker med hverandre er det i tankene, det er så klart, man vet hva de sier … derfor er det alltid best å lytte til dem som har hatt en nær døden opplevelse.

Hvis man tror på reinkarnasjon, hvordan passer dette inn med at ånder kan komme tilbake og ta kontakt med sine kjære?
Jeg forklarer at det er mange forskjellige ideer omkring reinkarnasjon/gjenfødsel som man skal lære og forstå først. Man kan ikke snakke med en ånd som er gjenfødt inn i en annen kropp på jorden, vi kan kun snakke med ånder som er i åndeverden. Men det ligger en mye større forklaring og undersøkelse, i Skandinavia er vi helt ville etter å høre hvem vi var eller hva vi kan lære etter en gjenfødsel. Man tenker på at vi er her for å lære i dette livet. Man finner på mange unnskyldninger … jeg har vondt i halsen men det er ok, for jeg ble jo hengt i et annet liv, har en clairvoyant fortalt dem, men er det ikke farlig? Eller jeg skal ikke gifte meg for jeg hadde en mann i et annet liv?

Det finnes mange forskjellige forklaringer om de samme tingene fra folk som sier de har hatt kontakt med åndeverdenen. Hvorfor blir det påstått så mye forskjellig tror du?
De fleste Medier som jeg har arbeidet med over mange år sier det samme, men hvis du ser eller kommuniserer med åndeverden så lærer du på forskjellige måter. I prinsippet er det samme svar du får, bare sett på to forskjellige måter, med to forskjellige forståelser, men stadig den samme forklaring.
Hvis jeg sier til deg at du skal stå på et fjell og se utover land og by og fortelle meg hva du ser, så vil det fra oss to, som jo ser på det samme, komme to forskjellige forklaringer, da vi jo ikke har fokus på de samme ting i det vi ser – sånn er det – vi er alle forskjellige og vi opplever og forstår forskjellig, men det er ikke ensbetydende med at vi ikke har det riktige svar.

Kan ånder late som de er noen annen, og hvordan sikre seg at man snakker med riktig vedkommende?
Still spørsmål, undersøk det som blir sagt om det er riktig, vi tar jo heller ikke et fly til USA uten å se om det er den riktige flyplassen eller det riktige flyet?

Har du daglig kontakt med åndeverdenen, og kan du skru dette av om du vil?
Jeg åpner meg og stenger meg igjen. Jeg er kun åpen når jeg har klienter eller demonstrasjoner, ellers er jeg Marion!

Har du ønsket å være disse evnene foruten?
Det kan engang i mellom være et stort ansvar og jeg har slitt med det en gang imellom. Man er veldig ensom som Medium og det er ikke lett å ha venner som ikke misbruker meg fordi jeg er Medium. Jeg har få venner som kjenner meg som den jeg er, Marion som en god venninne.
Min familie som jeg er veldig tilknyttet til både i Danmark og Norge er dem jeg kan snakke med for vi har alle den samme gave. Jeg ville aldri ønske at jeg ikke hadde denne gaven som Medium, å være talerør for åndeverden er ingen byrde men hardt arbeid. Det er en gave som jeg har og jeg skal dele med andre, men det kan være hardt når jeg ikke kan gi en forklaring på hvorfor nettopp deres barn skulle dø eller hvorfor skal noen mennesker gå igjennom tung sorg. Dette kan jeg bli veldig sliten av og mange ganger uten at jeg får forståelse for hvorfor.

Hvordan kan man stole på ulike Medium – hvordan kan man skille mellom de som er dyktige og de mindre dyktige?
Hvordan vet du om du går til den rette tannlegen? Det er det samme prinsippet, undersøk, lytt og spør!

Hva kan man forvente seg under en seanse med et Medium, og hva bør man ikke forvente seg?
Man skal først forstå hva man vil med en seanse… vil man høre om sin fremtid så er det bedre å gå til en Tarotist. Hvis du vil høre om ditt liv så gå heller til en astrolog. Er det til gjengjeld en kontakt til en av dine kjære som er død og som du gjerne vil hilse på så gå til et Medium. Man skal ikke ha forventninger til en seanse, for hver eneste seanse er et eksperiment, og det er aldri noen garanti for at åndeverden kommer til en seanse! Det er jo ikke vi som kaller på de avdøde – det er de avdøde som kommer til oss – hvis de vil!

Kan du lett gjenkjenne andre som er Medium?
Det kan jeg ikke si, før jeg har snakket med den aktuelle personen, eller før jeg er «åpnet opp»! Det er mange som ikke vet at jeg er et Medium, og mange ganger forteller jeg det heller ikke for å få fred! Når jeg er ute og folk spør meg hva jeg arbeider med … sier jeg gjerne at jeg arbeider i en barnehage, så lar de meg være i fred, for det er jo ikke så interessant for mange mennesker.

Kan du anbefale dyktige Medium i Norge?
Det er vanskelig å svare på. Jeg er selv halvt norsk, min mamma kom fra Sandesjøen og familie fra Bodø og Molde. Hele min familie har denne gaven, men de snakket ikke om det før jeg var klar til det. Jeg vil gjerne legge til at noen av de beste og mest naturlige Medier som finnes er samene deres, som gjennom generasjoner har delt med den åndelige verden. Den samiske kultur har måtte forsvare sannheten. Shamaner og shamanisme er fenomener som er kjent i Norge helt tilbake fra den tidlige middelalder, men som resten av Norden så har man sett utenfor sitt eget land for å hente erfaring, og dermed glemt sin egen kultur.


Kilder

Aktuell artikkel om reinkarnasjon nedenfor.

FORDYPNING I MESTERTALLET 33. Mesterlæreren & Mesterhealeren (A)

NUMEROLOGI, SKAPELSESKODER OG REINKARNASJON. Vitenskapelig bevist?