NLP COACH KRISTIN NORENBERG bruker Numerologi som verktøy.

NLP COACHING OG SELVUTVIKLING. Bruk av Numerologi som verktøy. Artikkel av Kristin A. Norenberg, forfatter av boken "Balansekvinnen".

0
5386

Av Kristin A. Norenberg

Internasjonalt sertifisert NLP Coach, healer og forfatter av boken «Balansekvinnen».

Enkelt sagt er min oppgave som  Coach  å bidra til at du som klient blir en bedre utgave av deg selv.

Jeg blir stadig minnet på det enorme potensialet vi som mennesker har. Vi har mange sider som vi ikke bruker, eller som vi muligens bruker på en feil måte.

Vi lever ikke i henhold til den som vi innerst inne er, og dette skaper stress, frustrasjon, og noen ganger depresjon og sykdom.

Numerologi har lært meg at vi alle er unike. Jeg leste et sted at det finnes over 400.000 kombinasjoner av tallene, dette til tross for at numerologien i utgangspunktet kun bygger på tallene 1 til 9. Det at vi alle er spesielle, med individuelle utfordringer og lekser vi skal lære, er viktig for en Coach å ha som utgangspunkt. Jeg kan ikke veilede mine klienter ut fra egne erfaringer og utfordringer, eller ut fra hvordan andre klienter har løst tilsvarende problemstillinger. Det blir som å navigere langs sørlandskysten med et kart over indre oslofjord.

Numerologien gir meg store deler av kartet som jeg trenger for å gjøre en god jobb i forhold til deg som klient.

Jeg bruker selvfølgelig også andre verktøy for å støtte din utviklingsprosess.  Numerologien gjør imidlertid at jeg kommer raskere til kjernen av de utfordringer som vi bør jobbe med.

 En annerledes reise i flere verdener, for å finne balansen og meningen med livet.

Boken er en annerledes reise.

De numerologiske tallene fremkommer som kjent fra navnet du fikk da du ble født, samt fødselsdato. Det navnet du har er derfor ikke tilfeldig, men på en eller annen måte kanalisert ned til dine foreldre. Dette bl.a. for at du skal få de utfordringer og muligheter/evner du trenger for å utvikle deg til den du egentlig er. Viktigheten av fødselsdatoen kjenner vi fra astrologien.

Jeg benytter numerologien som utgangspunkt i forberedelsen til møtet med en ny klient. Ikke for å bli forutinntatt og fortelle deg hva som er problemet, men for å være forberedt på de utfordringene du strever med. Ikke minst for å kunne se bak dine utfordringer. Det er faktisk ofte slik at vi fornekter det som er kjernen i problemstillingen vår.

I så måte er Skjebnetall eller Livsveitall det viktigste tallet å se på. Tallet viser bl.a. hvilke lekser du har valgt å møte i dette livet. På hvilke områder av livet disse leksene vil dukke opp. Det er først når du har lært disse leksene og faktisk lever i henhold til dem, at du har muligheten til å utvikle deg til den du egentlig er. Du har hele tiden et fritt valg til å utvikle deg, eller fortsette i dine vante mønstre.

I så måte støtter numerologien et annet verktøy som jeg bruker, nemlig NLP (Nevro Lingvistisk Programmering). Utgangspunktet er at vi ofte går på autopilot, vi tenker, handler og føler i henhold til faste mønstre basert på våre erfaringer, oppvekst, oppdragelse og kultur. Det å rydde opp i nevrologien blir som å rydde på PC’en. Fjerne gamle og ubrukelig programmer (mønstre) og legge inn nye.

Det er viktig for deg som klient å se at det er alternative måter å takle utfordringer på, og at det helt sikkert er noe du kan lære av de problemene som dukker opp. Som eksempel kan nevnes alle de klientene som kommer til meg på grunn av stress og utbrenthet. Noen av disse har Skjebnetall/Livsveitall 16/7. Ofte er dette mennesker som har et veldig aktivt liv. De har x antall baller i luften på jobb, hjemme og i fritiden. De føler at de må yte absolutt hele tiden for å ha verdi. De stiller meget høye krav til seg selv, er sjelden fornøyde og bekymrer seg mye.  De opplever stadig endringer som setter dem i kriseberedskap.

Kristin Norenberg. Kilde: http://www.norenberg.com/om-kristin/
Kristin Norenberg. Kilde: http://www.norenberg.com/om-kristin/

Ofte tror disse klientene at det å være i aktivitet hele tiden er viktig for dem. Trening i treningsstudio, høy musikk, mange mennesker og støy er del av dagen. Det som er viktig for vedkommende er derimot å lære absolutt sinnsro, kunne trives alene i sitt eget selskap og med sine egne tanker. Kunne analysere og kontemplere. Turer i skog og mark, tid for seg selv, avspenning og meditasjon bør være noe som vedkommende innlemmer som en naturlig del av sitt liv.

Som Coach er min oppgave å lede deg til nye løsninger, tanke- og adferdsmønstre som gjør at livets utfordringer møtes med energi og balanse. Numerologien er i den sammenheng et viktig verktøy. Den inneholder masse informasjon som gir oss muligheten til å få frem alle sidene av oss selv, slik at vi kan bli den vi egentlig er.

Forfatter:  Coach og forfatter Kristin Norenberg, første gang publisert 25.05.2009, oppdatert 22.9.2014

Lenker:

Vil du bestille Kristins bok, Balansekvinnen, kan du gjøre det på denne linken:  http://www.norenberg.com/balansekvinnen/

Nettstedet hennes finner du på: http://www.norenberg.com/