POLARITETENS MATRIX. Professor Hawkings: Universet er et hologram (A)

Matrix ble en stor suksess. Kanskje fordi den inneholdt noen grunnleggende sannheter som traff mange midt i magefølelsen?

3932

Matrix-triologien ble en stor suksess. Kanskje fordi den inneholdt grunnleggende sannheter som traff mange midt i «magefølelsen».

Mye tyder på at universet (og du) er en holografisk matrise skapt av  frekvenser og bølgeformer som pulserer på bestemte vibrasjonsnivåer.

universe1Verdens fremste forskere mener nå at den beste forklaringsmodellen på vår fysiske virkelighet er at det er en virtuell, symmetrisk tall-virkelighet.

I denne artikkelen  kan du lese at den verdenskjente professoren Stephen Hawkings (som ironisk nok døde på Einsteins bursdag 14.3.18 og på årets PI-dag), bekreftet Hologram-teorien som sin endelige teori fra graven.

Vi får si velkommen etter. Numerologi bygger på Pythagoras tallforskning, hans viktigste mantra var nå engang ”Alt er tall”. Han mente alle tings innerste vesen er skapt av tall.

Så, 3D-virkeligheten, den tilsynelatende solide verdenen rundt oss + tidsdimensjonen er en illusjon. Alt vi tror vi ser, hører og berører er elektriske signaler som overføres av våre sanser til hjernen som igjen oversetter signalene. 

I artikkelen «Universets oppbygging» fra 2009 forklarer jeg prinsippet, men det hjelper jo at ordentlige  forskere også tror på hologram-teorien. 

«The Matrix» er prinsippet om at verden som presenteres som «virkelighet» faktisk  er en datagenerert simulering.

I filmen refereres det mange ganger til buddisme, og for dem er det største problemet vår manglende evne til å se gjennom illusjonen. For å forstå virkeligheten er derfor viktig å tømme sinnet for unyttig forhånds-programmering ved help av meditasjon.

Nedenfor scenen fra filmen Matrix hvor rollefiguren Neo møter «arkitekten» som har konstruert hele matrixen.

Når Neo spør «Hvorfor er jeg her» svarer arkitekten at livet er summen av en ubalansert ligning som ligger i programmet i matrisen.

Han blir videre fortalt at han er en anomali (forstyrrende svingninger), og til tross for arkitektens innsats, klarte han ikke å eliminere avviket fra det som ellers er en harmoni i en matematisk presisjon.

Mestertallene 11,22 og 33 i Numerologi er også palindromer.
Mestertallene 11,22 og 33 i Numerologi er også palindromer.

Hva betyr ordet symmetri?

Symmetri forklares som likevekt, et riktig forhold mellom helhetens enkeltdeler. At en gjenstand eller et bilde som f.eks. du er lik på begge sider. Altså et palindrom. 

Et palindrom er symmetrisk, et speil og kan være et ord, navn, setning, en tallrekke og datoer som staves eller skrives likt når det leses forfra og bakfra.

Et kjent motiv fra Matrix-filmene er jo speil og refleksjoner via refleksjoner i solbrillene til hovedpersonene.

I buddistisk lære er speil en metafor som illustrerer tanken om at verden vi ser, er en refleksjon av hva som er i oss.

Mandelbrotfraktalen lagt oppå en buddha.
Mandelbrotfraktalen lagt oppå en buddha-figur.

Ordet Palindrom kommer fra de greske ordene palin (betyr tilbake eller igjen) og dromos (betyr bane eller vei), og det ser ut til at det er nettopp det skjer. Det forklarer fenomenet med alle de lignende hendelsene jeg har mast om i åresvis og hvordan de knyttes sammen av like palindromer/speiltall/parallelle tall i tiden som går mellom hendelsene.

3333 dager fra Scandinavian-star brannen til Orderud-saken. 4444 dager mellom Orderud-drapene og terror i Oslo/Utøya. 7777 dager fra Scandinavian-Star brannen til terroren i Oslo/ Utøya. (1111 uker). Alle tre nevnte saker skjedde også på en dag som kan reduseres til 4. Du finner mange flere eksempler i denne artikkelen.

matrix-ghost-in-machineBevissthet forklares som et digitalt informasjonssystem, det store spindelvevet.

Forskere mener også at bevissthet best kan forklares som et digitalt/ tallbasert informasjons-system. Amelia Kinkade har i en av sine bøker forklart informasjonsystemet som et kjempesort spindelvev av sølvskimrende lys. Alle levende vesener er forbundet med hverandre gjennom dette nettet.

univers på universMaterie består av 99% tomrom. Et gnistrende hav av energi som rommer alt i universet vårt og omfatter hvert eneste levende vesen og dens historie.

Energihavet fyller også tomrommet mellom stjernene og tomrommet i cellene, hulrommet mellom kjernene og elektronene i atomene dine.

Istedet for å fokusere på fraværet av materie og se på det som et tomrom, forestill deg heller at det du ikke kan se er elektrisk, vibrerende og levende og at det samler opp informasjon i et gigantisk bibliotek etterhvert som vi utvikler oss.

I den vediske Kali Yuga–syklusen så er jobben til mørkets krefter å kontinuerlig forvirre og dumme ned verdens befolkning.

matrix33I den vediske Kali-Yuga syklusen er det krig i himmelen og det er krig på jorden. Ved å forvirre oss holdes vi låst i en frekvens av maktesløshet.

På det indiske språket sanskrit kalles «Matrix» for «May» som betyr kreativ illusjon. Her tolkes det med at våre frem sanser er verktøyet vi bruker i matrixen.

Ved hjelp av sansene overføres signaler / bølgeformer av lyd, lys, etc. til hjernen som fungerer som en mottaker og som oversetter signalene til bilder av en ytre fysisk verden full av objekter som vi igjen oppfatter som «virkelig.»

432-hjerteTeorien sier også at det er hjertet som er hovedsetet for bevisstheten i oss og at denne observatøren er alltid er i forening med Den Ene (Gud), forblir ren og uberørt uavhengig av gode og dårlige handlinger. I Sanskrit kalles denne observatøren også ATMA / sjel / spirit / purusha.

Det er nå også funnet hjerneceller i hjertet. Kanskje det er derfor det er lurt å følge magefølelsen?

Hvis vi ikke har peiling på hva som egentlig skjer med oss, hvordan kan vi frigjøre oss?

mediahjernevaskingEn forsker ved NASA mener vi lever i et hologram skapt av en avansert utenomjordisk rase.

I filmen Matrix så er mennesker batterier for andre intelligente livsformer uten følelser. Ved å styre mennesker ned på lavere frekvenser ved hjelp av å skape fryktelige hendelser som igjen skaper hat, frykt, sinne og avhengigheter så kan disse følelsesløse livsformene feste seg til oss, og tømme batteriet for energi.

matrix35Kanskje er det slik at vår oppfattelse av verden og virkeligheten ikke samsvarer helt med hva virkeligheten egentlig er…?

I Matrix må han selv ta ansvar, komme seg opp på frekvens, våkne opp for å bli kvitt de «slimete tentaklene» som tapper han for livskraft.

lillebuddaEn parallell med påfallende likheter er filmen Lille Buddha som også ble spilt av… Keanu Reeves.

I oppvåkningsscenen i filmen kjemper han mot demonen Mara (eget ego). Mara sender en hær av bueskyttere som skyter brennende piler mot han. Svært så likt scenen i Matrix hvor tre agenter sender et kuleregn mot Neo.

I Lille Buddha gjør han om pilene til lotusblomster. I Matrix stopper Neo kulene i luften. I begge rollene ser han gjennom illusjonen og blir fri.

De aller fleste mennesker begynner sin oppvåkning gjennom et traume. En eller flere vanskelig og prøvende perioder. Noen i livet ditt dør, noen forsvinner, noen svikter. Man stoler ikke lenger på andre mennesker og det man ser og hører og føler. Man mister tilliten til sanse-apparatet og kobler seg på seg selv.

Det vakre i en slik livsreise er at man faktisk har mulighet til å koble seg av matrixen. Man forstår at man er en del av noe større og får dermed større tillit til de 99 % av universet som ikke er synlig, men hvor all skapelse skjer. Dette er for de fleste en gradvis prosess 😉


”Know thyself»

Numerologi bygger på Pythagoras tallforskning. Hans viktigste mantra var  ”Alt er tall”.  Som dagens forskere mente han at alle tings innerste vesen er skapt av tall.

Han var den første som skjønte at tall danner grunnlaget for selve universet, og det er hans fremgangsmåte vi bruker når vi setter sammen en analyse. Når en sjel bestemmer seg for å bli legemliggjort eller født inn i den fysiske virkelighet, velger den å samordne seg med spesielle vibrasjonsfrekvenser som bestemmes ut fra tallene som fremkommer i fødselsdato og fødselsnavn.

Etter hvert som du utvikler deg vil din tro endres og din bevissthet utvikles. Tallene som fremkommer i analysen avslører når slike endringer finner sted.

Forfattet av: Åse Steinsland, 09.10.2015

Relaterte lenker

[/ihc-hide-content]