PÅ VEGNE AV MENNESKEHETEN. Det viktigste søksmålet i det 21. århundre?

2
2239

På menneskehetens vegne har Cyrus A. Parsa fra AI-organisasjonen som advarte om Coronaviruset saksøkt :

Google LLC, Barack Hussein Obama, Joe Biden, Hunter Biden, Hilary Clinton, Eric Shmidt, John O. Brennon, Warren Buffet, James Comey, Andrew McCabe, James Clapper, Facebook, Inc, DeepMind Inc, Alphabet Inc, The World Bank, Neuralink Inc, Tesla Inc, Larry Page, Sergey Brin, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Amazon, Jeff Bezos, Microsoft, Bill Gates, CISON PR NewsWire, CNN, Cable News Network, Anderson Cooper, Don Lemon, MSNBC, Rachel Maddow, Washington Post, New York Times, Time Magazine, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Adam Schiff, Wyss Institute, Darper, Qualcomm, George Soros, Soros Fund Management, Open Society Foundations, University of Vermont, Joshua Bongard og Sam Kriegman. Rockefeller Foundation, Huawei, Boston Dynamics, Hanson Robotics, Didi Chuxing, Megvii Face ++, Alibaba, Sensetime, ICarbon X, Festo.

Sammendrag & fakta.

De saksøkes blant annet for ikke å ha informert oss, verdens borgere om at våre private data blir brukt til å lage en kunstig super intelligens på kvante AI-teknologi med 5G og 6G-systemer som kan eliminere og ødelegge alle verdens mennesker gjennom nasjonalstats-konflikter, virus, overvåkning + mange andre risikoer.

Det er et langt dokument, men svært så interessant. Du kan lese hele dokumentet på denne lenken

Cyrus tanker rundt Corona-viruset kan du høre nedenfor.

Hvem er Cyrus?

I ungdommen bodde han i fjellene i Kina sammen med munker og han snakker kinesisk, persisk og engelsk. Han er grunnlegger og administrerende direktør i AI Organization, Creative Analysis & Defensive Innovations. Han driver også Loyal Guardian Security som spesialiserer seg  etterretnings- og risikovurdering i Kina og Iran.

Han ser på det som sin oppgave å bidra til å beskytte menneskeheten og forhindre katastrofer som har sitt opphav i Kina, Big Tech og misbruk av AI og bioteknologi.

Det handler om ansikts-gjenkjenning, videoovervåkning fra satellitter, økt datalagring, kartlegging av trafikk og folkemengder. Ting som arkitektene bak den norske Smitteappen jobber med. Bill Gates vil som kjent ha opp satelitter som filmer hver eneste krinkelkrok på jorden med kun 1 sekunds forsinkelse. 5 G har gjort dette mulig.

Cyrus har forsket og undersøkt mer enn 1000 AI-, robot-, 5G-, Cybernetic- og Big Tech-selskaper og han advarte om Coronaviruset (MBT-AI Engineered Disease From China) da han publiserte AI, Trump, China and the Weaponization of Robotics with 5G & Artificial Intelligence Dangers to Humanity. 

Han har bachelorgrad i konfliktløsning og nasjonal og internasjonal sikkerhet,  Han er ekspert på USA, Kina og Iran og jobber også med å spore menneske-organer, anti-terrorisme, sårbarhet & risikovurderinger, kapitalforvaltning og andre trusler ovenfor myndigheter, byråer, mennesker og organisasjoner.

Han har et stort nettverk både i Kina, Vesten og Iran, noe som gir han stor innsikt i truslene vi står overfor. Han har 20 års erfaring med forskning og utvikling og er rådgiver for mennesker og selskaper over hele verden.

Cyrus oppdagelser har ført til nye og noe komplekse konsepter som «AI Global Bio-Digital Network, The Human Bio-Digital Network, Bio-Digital Social Programming, Bio-Digital Field, Bio-Matter, Rape-Mind, Bio- Digital hybrid sexual assault og Mikrobotisk terrorism.»

Begrep som er nødvendig å forstå og som forklarer de nye farene vi står overfor og hvordan de er forankret i de nesten umerkelige elementene som nå kobles sammen ved hjelp av kunstig intelligens i 5-G samfunn og byer ved hjelp av smart-telefoner, Tingenes internett, Cybernetics, Bio-Engineering and Robotics gjennom en AI-plattform.

Det var i denne AI plattformen han fant utryddelseskoder som gikk i etapper for menneskeheten.

Det første Trump gjorde da han tok plass i presidentstolen i 2017 var å skrive under på en rekke Executive Orders. En av dem handler om at alle personer som har vært involvert med menneskehandel, dop og sextrafficking og økonomisk kriminalitet ville miste eiendommer og skulle arresteres. Like etter sluttet 200 personer i store multinasjonale konsern. Tilfeldig? Kilde

I januar i år svartelistet president Trump det kineiske selskapet Huawei. Den 15. april 2020 ser vi at 5 personer har sluttet i sine stillinger i Huawei. Trump-administrasjonen har plassert åtte nye kinesiske selskaper, og 20 kinesiske etater og institusjoner, på en svarteliste. Selskapene beskyldes for å være delaktige i brudd på menneskerettigheter mot uigurene, en av de muslimske minoritetene i Xinjiang-provinsen som er blitt sendt til «omskoleringsleirer» siden 2015. Kilde

Kilde

 

 

Kinas etterretningslov pålegger private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det.

17. juni 2019 kunngjorde China Tribunal at Kinas kommunistregime i 20 år har praktisert systematisk tvangsfjerning av organer fra samvittighetsfanger på Falun Gong-utøvere, tibetanere og muslimer, uten fangenes samtykke. Så organer blir solgt, uvillige givere/ fanger med rett blodtype blir henrettet og organene går til kinesiske- og utenlandske transplantasjons-turister. Operasjonene planlegges på forhånd. Kinesiske sykehus reklamerer med at de kan levere hjerter, lever, nyrer, hornhinner m.m. på to uker.


Norge/Kina.

I Norge advarte PST om Kina og Huawei, allikevel er den kinesiske IT-giganten leverandør til både Telia og Telenor. PST mente det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet.

De viktigste importvarene fra Kina i Norge var telekommunikasjonsapparater og databehandlingsutstyr. Eksempelvis kom nesten tre av fire mobiltelefoner fra Kina i 2019, en andel som har vært stabil de siste seks årene. Når det gjelder import av bærbare PC-er kom over 90 prosent fra Kina i fjor. Tilsvarende tall for nettbrett var 85 prosent. Tragisk at Norge støtter Kina på denne måten med tanke på umenneskeligheten de utsetter mennesker for.

Oljefondet har også investert saftig i kinesiske selskaper og kan bli holdt medansvarlig for brudd på menneskerettighetene. Til syvende og sist er Norge deg.  Kilde

OPPDATERING. Lovforslag oversendt til Stortinget 22. april 2020. Regjeringa Solberg utnytter krisesituasjonen til å gjøre Norge til mer av en overvåkingsstat. Det siste tiltaket er en lov som vil gi E-tjenesten rett til masselagring av metadata. Kilde

Siste video fra Cyrus på lenken under.

Flere interessante artikler og videoer finner du på nettsidenhans , https://theaiorganization.com/

Forfattet av: Åse Steinsland, 17.04.2020, oppdatert 01.11.2020


FRA NORGES MILJØFORBUND NETTSIDE: STERKE ADVARSLER MOT 5G:

  • Formannen i Russlands Strålevern, Oleg Grigorijev, har uttalt at 5G kan bli et «sakte Hiroshima». Professor Martin Pall fra Washington State University kaller 5G «Historiens største eksperiment på menneskeheten, og verdens mest stupide idé.» Brüssel og Slovenia har sagt nei til 5G av helsehensyn, og det samme har mange byer og kommuner i Europa og verden gjort.

  • 268 forskere fra over 40 forskjellige land har gått sammen om å skrive en appell til EU ( Lenke: The 5G appeal ) om å stoppe utrullingen. De er professorer, PhDer eller leger, og har alle fagfellevurdert og publisert forskning som viser hvordan stråling fra trådløse nettverk er en trussel mot biologisk liv – til sammen over 2000 forskningsrapporter. Appellen ble sendt i 2017 og er den siste i en lang rekke internasjonale appeller av samme kaliber. Den er ikke blitt besvart.

  • Det danske advokatfirmaet Bonnor har vurdert juridiske sider ved 5G, på oppdrag fra 5G-aktivister. Deres konklusjon, etter gjennomgang av 76 studier på virkninger av trådløst på mennesker, forsøksdyr, fugler, insekter og planter, er at 5G er et helsefarlig eksperiment som bryter med menneskerettighetene.

  • Europarådet har etter en gjennomgang av nyere forskning på trådløse nettverk, funnet at helseskader er godt nok dokumentert til at eksponeringen bør senkes. I 2011 anbefalte de sine medlemsland å innføre strakstiltak for å senke eksponeringen, og nivået av stråling de anbefaler, er 100 000 ganger lavere enn det nivået vi tillater i Norge.

  • Stråling fra trådløse nettverk er i kreftklasse 2B på WHO sin liste over kreftfremkallende stoffer. Det er samme kategori som bl.a. bly, metylkvikksølv, og dieselavgasser. Wifi i skolen er litt som å pumpe en jevn strøm av dieselavgasser inn i skolene, uten å stille spørsmål ved om det kan være farlig.

Relatert artikkel:

WIFI, 5G, STRÅLING & DEN ELEKTROMAGNETISKE TÅKEN. 5G, et sakte Hiroshima?

Comments are closed.