PÅ VEGNE AV MENNESKEHETEN. Det viktigste søksmålet i det 21. århundre?

2
2604

På menneskehetens vegne har Cyrus A. Parsa fra AI-organisasjonen som advarte om Coronaviruset saksøkt :

Google LLC, Barack Hussein Obama, Joe Biden, Hunter Biden, Hilary Clinton, Eric Shmidt, John O. Brennon, Warren Buffet, James Comey, Andrew McCabe, James Clapper, Facebook, Inc, DeepMind Inc, Alphabet Inc, The World Bank, Neuralink Inc, Tesla Inc, Larry Page, Sergey Brin, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Amazon, Jeff Bezos, Microsoft, Bill Gates, CISON PR NewsWire, CNN, Cable News Network, Anderson Cooper, Don Lemon, MSNBC, Rachel Maddow, Washington Post, New York Times, Time Magazine, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Adam Schiff, Wyss Institute, Darper, Qualcomm, George Soros, Soros Fund Management, Open Society Foundations, University of Vermont, Joshua Bongard og Sam Kriegman. Rockefeller Foundation, Huawei, Boston Dynamics, Hanson Robotics, Didi Chuxing, Megvii Face ++, Alibaba, Sensetime, ICarbon X, Festo.

Sammendrag & fakta.

De saksøkes for å ikke ha informert verdens borgere om at våre private data blir brukt til å lage en kunstig super intelligens som bygger på kvante AI-teknologi med 5G og 6G-systemer. Disse kan eliminere og ødelegge alle verdens mennesker gjennom nasjonalstats-konflikter, virus, overvåkning + mange andre risikoer.

Det er et langt, men veldig interessant dokument. Du kan lese det i sin helhet på denne lenken. Parsas tanker rundt Corona-viruset kan du høre nedenfor.

Hvem er Cyrus Parsa?

I ungdommen bodde han i fjellene i Kina sammen med munker. Han snakker kinesisk, persisk og engelsk. Han er grunnlegger og administrerende direktør i AI Organization, Creative Analysis & Defensive Innovations. Han driver også Loyal Guardian Security som spesialiserer seg på  etterretnings- og risikovurdering i Kina og Iran.

Parsa har 20 års erfaring med forskning og utvikling og er rådgiver for mennesker og selskaper over hele verden.

Han ser på det som sin oppgave å beskytte menneskeheten, forhindre katastrofer som har sitt opphav i Kina, sammen med Big Tech og misbruk av AI og bioteknologi.

Ansiktsgjenkjenning, videoovervåkning fra satellitter, økt datalagring, kartlegging av trafikk og folkemengder (ting arkitektene bak den norske smitteappen jobbet med).

Han har bachelorgrad i konfliktløsning og nasjonal og internasjonal sikkerhet, er ekspert på USA, Kina og Iran, sporer menneske- & organhandel, jobber med antiterrorisme, sårbarhet & risikovurderinger, kapitalforvaltning og andre trusler ovenfor myndigheter, byråer, mennesker og organisasjoner.

Klikk på bildet for å lese mer/bestille.

Parsa har forsket og undersøkt mer enn 1000 AI-, robot-, 5G-, Cybernetic- og Big Tech-selskaper og advarte om Coronaviruset (MBT-AI Engineered Disease From China) i boken til venstre.

Han har et stort nettverk i Kina, Vesten og Iran og slik får han innsikt i truslene vi står overfor.

 • Cyrus oppdagelser har ført til nye og litt komplekse konsepter som: «AI Global Bio-Digital Network
 • The Human Bio-Digital Network Bio-Digital Social Programming
 • Bio-Digital Field
 • Bio-Matter
 • Rape-Mind
 • Bio Digital hybrid sexual assault
 • Mikrobotisk terrorism.

Begrepne er viktig å forstå fordi de forklarer de nye farene  menneskeheten står overfor og hvordan de er forankret i nesten umerkelige elementer.

Elementene kobles sammen ved hjelp av kunstig intelligens i 5-G samfunn og byer ved hjelp av smart-telefoner, Tingenes internett, Cybernetics, Bio-Engineering & Robotics gjennom en AI-plattform.

Det var i denne AI plattformen Parsa fant utryddelseskoder for menneskeheten i etapper.

I januar 2020 svartelistet Trump det kinesiske selskapet Huawei. 15. april 2020 sluttet 5 personer i Huawei. Trump plasserte så 8 nye kinesiske selskaper og 20 kinesiske etater og institusjoner på en svarteliste. De beskyldes for å være delaktige i brudd på menneskerettigheter mot uigurene, en muslimsk minoritet i Xinjiang-provinsen som har blitt sendt til «omskoleringsleirer» siden 2015. Kilde

Kilde

 

 

17. juni 2019 kunngjorde China Tribunal at Kinas kommunistregime i 20 år har praktisert systematisk tvangsfjerning av organer fra samvittighetsfanger på Falun Gong-utøvere, tibetanere og muslimer, uten fangenes samtykke.

Så organer blir solgt, uvillige givere/ fanger med rett blodtype blir henrettet og organene går til kinesiske- og utenlandske transplantasjons-turister. Operasjonene planlegges på forhånd. Kinesiske sykehus reklamerer med at de kan levere hjerter, lever, nyrer, hornhinner m.m. på to uker.


Norge/Kina venner igjen.

Kinas etterretningslov pålegger private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det.

19. desember 2016 kom nyheten om at Kina og Norge varslet full normalisering av diplomatiske og politiske forbindelser. Daværende utenriksminister Børge Brende som nå er sjef i WEF under Claus Schwab uttalte at det åpnet for mange muligheter for samarbeid.

«Vi har allerede blitt enige om å umiddelbart gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale,» sa Brende, som også sa at landene diskuterer samarbeid om en hel rekke spørsmål, inkludert klimaendringer og Arktis.

Vi reiser frem til 2020, da advarte PST om Kina og Huawei, allikevel er den kinesiske IT-giganten leverandør til både Telia og Telenor. PST mente det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet.

De viktigste importvarene fra Kina til Norge i 2020 var telekommunikasjonsapparater og databehandlingsutstyr.

 • Nesten 3 av 4 mobiltelefoner kom fra Kina i 2019, andelen har vært stabil de siste 6 årene.
 • 90 % av import av bærbare PC kom fra Kina i fjor.
 • Tilsvarende tall for nettbrett var 85 prosent.

Oljefondet har også investert saftig i kinesiske selskaper og kan bli holdt medansvarlig for brudd på menneskerettighetene. Kilde


OPPDATERING. Lovforslag oversendt til Stortinget 22. april 2020. Regjeringa Solberg utnytter krisesituasjonen og gjør Norge til overvåkingsstat. Det siste tiltaket er en lov som gir E-tjenesten rett til masselagring av metadata. Kilde

Forfattet av: Åse Steinsland, 17.04.2020, oppdatert 01.11.2020

Kilder:  https://theaiorganization.com/


                           Annet aktuelt

NORGES MILJØFORBUND: STERKE ADVARSLER MOT 5G.

 • Formannen i Russlands Strålevern, Oleg Grigorijev, har uttalt at 5G kan bli et «sakte Hiroshima». Professor Martin Pall fra Washington State University kaller 5G «Historiens største eksperiment på menneskeheten, og verdens mest stupide idé.» Brüssel og Slovenia har sagt nei til 5G av helsehensyn, og det samme har mange byer og kommuner i Europa og verden gjort.

 • 268 forskere fra over 40 forskjellige land har gått sammen om å skrive en appell til EU (Lenke: The 5G appeal) om å stoppe utrullingen. De er professorer og leger og har fagfellevurdert og publisert forskning som viser hvordan stråling fra trådløse nettverk er en trussel mot biologisk liv i til sammen over 2000 forskningsrapporter. Appellen ble sendt i 2017 og er den siste i en lang rekke internasjonale appeller av samme kaliber. Den er ikke blitt besvart.

 • Det danske advokatfirmaet Bonnor har vurdert juridiske sider ved 5G på oppdrag fra 5G-aktivister. Deres konklusjon, etter gjennomgang av 76 studier på virkninger av trådløst på mennesker, forsøksdyr, fugler, insekter og planter, er at 5G er et helsefarlig eksperiment som bryter med menneskerettighetene.

 • Europarådet har etter en gjennomgang av nyere forskning på trådløse nettverk, funnet at helseskader er godt nok dokumentert til at eksponeringen bør senkes. I 2011 anbefalte de sine medlemsland å innføre strakstiltak for å senke eksponeringen, og nivået av stråling de anbefaler, er 100 000 ganger lavere enn det nivået vi tillater i Norge.

 • Stråling fra trådløse nettverk er i kreftklasse 2B på WHO sin liste over kreftfremkallende stoffer. Det er samme kategori som bl.a. bly, metylkvikksølv, og dieselavgasser. Wifi i skolen er litt som å pumpe en jevn strøm av dieselavgasser inn i skolene, uten å stille spørsmål ved om det kan være farlig.

Relatert artikkel:

WIFI, 5G, STRÅLING & DEN ELEKTROMAGNETISKE TÅKEN. 5G, et sakte Hiroshima?

Kommentarer er stengt.