WIFI, STRÅLING & DEN ELEKTROMAGNETISKE TÅKEN. Sjekk nærhet til nærmeste mobilmast. Telenor-ansatte rammet av hodepine.

Utsetter vi oss selv for farlige doser elektromagnetisk stråling?

1
1622

Utsettes vi for farlige doser elektromagnetisk stråling?

Flere og flere er bekymret vedr. overgangen til 5G og farene med den økende strålingen vi til daglig utsettes for. 

Jeg la ut en snutt på Facebook tidligere om tema. For å gjøre det enklere å finne frem har jeg samlet info og lenker i denne artikkelen.


Oppdatering 2/10-2019. Telenor har satt opp nye 5G-master på Fornebu og nå har flere ansatte blitt rammet av kraftig hodepine. Som forventet utfra forskningen, sier Einar Flydal. Kilde

Oppdatering 26/3-2019. Foreldre sto på sitt, mobilmast må fjernes på skoleområde i USA etter at fire barn har fått kreft. 

Denne er også verdt å ta seg tid til.


 

Lege og naturforsker Hans Jenny publiserte allerede 1967 boken Cymatics: The Study of Wave Phenomena hvor han dokumenterte effekten lydvibrasjoner har på væsker, pulver osv. Han uttalte også at:

«Alt liv eksisterer utelukkende kun på grunn av lyd og frekvenser».

Det er dette Numerologi handler om, man oversetter lyd-vibrasjoner til tall. Vi er elektromagnetiske vesener som blir påvirket av den kunstige tåken som omgir oss og som stadig blir tettere.

Mennesker kan oppfatte lyd innenfor et visst frekvensområde. Vi omringes mer og mer av lyd som vi ikke kan høre, men som allikevel er der. Følg lenken i denne videoen for å høre signalene som sendes ut.

Alle vil ha mer båndbredde og nye mobilmaster popper opp overalt. Samtidig som vi får stadig flere varsler om at vi er godt i gang med å ødelegge naturen. Insekter og mange dyrearter er i ferd med å dø ut.

Det siste er 5G, og da blir det kun noen hundre meter mellom hver sender.

Det er noen år siden jeg så videoen nedenfor, verdt å ta seg tid til. Den handler om mennesker som bor nær mobilmaster og alle sykdomstilfellene som dukket opp.

Jeg anbefaler nettstedet til Einar Flydal om du vil lese deg opp.

Sitat Flydal: «Her finner du alt du kan gape over av dokumentasjon på at insektdøden som mange nå skriver om, er tett koplet til elektromagnetiske felt som gjør miljøet for vanskelig for insektene. Og 5G vil gjøre det betydelig verre. Hvorfor og hvordan blir også forklart. Hva med å klippe og lime litt, så har du et leserinnlegg i lokalavisa?»

Flydal skriver også om boken «Den usynlige regnbuen » av Arthur Firstenberg. Han mener at årsaken til største pandemiene siden 1800-tallet er STORE og raske raske endringer i de elektromagnetiske feltene rundt oss.

Firstenburg trekker bl.a. paralleller mellom spanskesyken og de store radiosenderne USA tok i bruk under første verdenskrig.

Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde og den regnes som den verste influensa-epidemien i historien. Han nevner radaren som kom på siste halvdel av 50 tallet, da brøt Asiasyken ut i 1957. I 1968 kom satellittene, da brøt Hong-Kong syken ut. Jeg tror han er inne på noe.

Einar Flydal skriver også om Lancet-artikkelen «Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact».

Det er også stor bekymring blant forskere for de påviste akutte, såvel som langsiktige, virkningene av stråling.

I artikkelen omtales også skadevirkninger som klart og tydelig er påvist ved eksponeringer med vesentlig lavere styrke enn dagens «grenseverdier». Det er klart påvist:

  • Akutte endringer i hjernens stoffskifte, i elektrisk aktivitet i hjernen og i systemiske immun-responser, og
  • Virkninger etter kortere eller lengre tid knyttet til økt oksidativt stress, virkninger i form av DNA-skader og som økt kreftrisiko.
Marthe Sundby, Kilde: Facebook

Han skriver videre: «Disse to punktene alene kan forklare svært mye av de helseplagene og -skadene som oppstår. Les noen «Smartmålerhistorier» HER. Se en liten video med intervjuer HER (Filmduken 2018).

Marthe Sundby

Dette fikk meg til å tenke på den sunne kroppsbyggeren og skøyteløperen Marthe Randine Sundby f. 18.04.1975 som døde av kreft i september 2017. Hun var åpen om diagnosen og fortalte om livet med sykdommen på sosiale medier.

Vi sjekker nærheten til nærmeste mobilmast på adressen jeg fant på henne. Det viser seg at det finnes to sendere plassert så og si på adressen hennes svært nær hennes leilighet. En sender fra Telenor og en fra ICE. 4G frekvensbåndet er som du kan se på 800 MHz på begge senderne. 800 Mhz… Marthe hadde navnetall 8 og skjebnetall 8 (egenfrekvens)

Hva skjer med et glass som utsettes for samme frekvens som glassets egenfrekvens? Det kan du lese mer om her. 

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet

Lurer du på hvor mange mobilmaster det er i nærheten av der du bor eller jobber, eller på skolen & eller i barnehagen til barna dine? Nasjonal Kommunikasjons-myndighet har oversikt.

Skriv inn adressen du vil sjekke finnsenderen.no. Da vil du få opp sendere og master nær adressen.

Viser kartet ingen sendere nær deg?

I områder med lav tetthet av sendere må du benytte filterfunksjonen på høyre side. Den  viser de fem nærmeste sendere. Du kan også filtrere etter mobiloperatør eller teknologi og da får du for eksempel fem nærmeste lokasjoner til din mobiloperatør.


Sjokkerte forskere, vi kommuniserer trådløst.

Nylig kom det ut at forskere var i sjokk. De har nå bevist at hjernen vår er i stand til å kommunisere TRÅDLØST ved hjelp av telepati, vi har innebygget WIFI.

Hvordan påvirker all den kunstige elektromagetiske strålingen utenfor oss vår egen iboende naturlige Wifi?

Mange advarer, og pr i 5. mars 2019 så 226 forskere og leger signert en appell til EU. http://www.5gappeal.eu/

Her oppfordrer de EU til å stoppe utbyggingen av 5G RF-EMF frem til det kan forsikres at 5G og strålingsnivåene dette forårsaker (5G sammen med 2G, 3G, 4G og WiFi) ikke er skadelig for EU-borgere, spesielt spedbarn, barn og gravide, samt miljøet.


5G vedtak, melding fra Statsministerens kontor. 

Kilde

Nederst i meldingen leser vi: «Private aktørar investerer om lag 10 milliardar kroner årleg i ekomnett og -tenester. Regjeringa legg til rette ved å forenkle regelverk. Endringar i leidningsforskrifta gjer det billigare å byggje nett som kan levere raske, gode tenester i heile landet. Det er inngått avtale om frigjering av frekvensar i 700 MHz-bandet HAUSTEN 2019. Dette legg til rette for tidleg lansering av 5G mobilt breiband.»

Brytes forsknings-etiske retningslinjer?

Stortinget har inngått avtaler på befolkningen sine vegne. Nurnberg-koden nevnes i forskernes og legenes appell. Under punkt 4 i «Generelle forskningsetiske retningslinjer står det følgende: Samtykke er hovedregelen ved forskning på mennesker eller på opplysninger og materiale som kan knyttes til enkeltindivider. Samtykket skal være informert, uttrykkelig, frivillig og dokumenterbart.»

Det er ulovlig å gjennomføre forsøk uten skriftlig samtykke.

I august i fjor begynte Telenor sin 5G-testing på Svalbard i Longyearbyen. Den 08.11.2018 åpnet Telenor det første 5G testnettet i Norden på Kongsberg.

Ganske spesielt at regjeringen tillater eksponering av hele befolkningsgrupper uten at skadevirkningene er testet ut?

Bør ikke politikerne våre da gå foran som gode eksempler? Jeg foreslår som denne danske damen at vi installerer 5G på regjeringskontorene og tester det ut på de som har tillatt det?

De fleste har lest om kuene i Nederland som ble utsatt for 5G-testing. De fikk panikk og uten forvarsel begynte flere hundre kuer å løpe løpsk, de hoppet på og inn i hverandre og smalt i inn i gjerdene.

Nedenfor annen aktuell video fra USA.

Jeg kommer til å oppdatere artikkelen etterhvert.

Forfattet av: Åse Steinsland, 07.03.2019

Kilder og aktuelle artikler

http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/

5G på Svalbard: en unik sjanse for Folkehelsa og Telenor

 

I The Lancet: – Planeten trues av elektrotåka. Strålevernet er avlegs

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise