PRESIDENTVALGET I USA. Tall avslørte vinneren i 2016. (A)

Alt er tall.

7580