SOL- OG MÅNEFORMØRKELSER MELLOM ÅR 1994 og 2030.

0
466

Jeg er opptatt av tall og timing og formørkelser er et nyttig redskap.

Det fordi den kosmiske klokken gir oss presise datoer som ikke kan manipuleres uansett hvilken kalender man følger.

Du trenger heller ikke kunne astrologi for å henge med.

Da jeg laget listen var det interessant å se tilbake på tidligere formørkelser rundt min- og mine nærmeste sine fødselsdatoer og tenke over ting som skjedde. For min del, desto nærmere fødselsdagen formørkelsene falt, desto heftigere ble det, på godt og på vondt.

Formørkelsene traff veldig godt med flere svært så betydningsfulle avslutninger & nye begynnelser.

I vestlig astrologi med 12 stjernetegn (det finnes forskjellige systemer) kommer formørkelser i par i to motsatte tegn i dyrekretsen. Her oversikt over hvem som jobber i par og periodene de er på «jobb». Neste solformørkelse skjer 8. april.

Perioder alle 12 stjernetegn

Par

 • Vær, 21. mars – 19. april
 • Tyr, 20. april – 21. mai
 • Tvillingene, 22. mai – 21. juni
 • Kreps, 22. juni – 22. juli
 • Løve, 23. juli – 22. august
 • Jomfru, 23. august – 22. september
 • Vekt, 23. september – 22. oktober
 • Skorpion, 23. oktober – 22. november
 • Skytten, 23. november – 21. desember
 • Steinbukk, 22. des. – 20. januar
 • Vannmann, 21. januar – 18. februar
 • Fisk, 19. februar – 20. mars
 • Vær – Vekt
 • Tyr – Skorpion
 • Tvilling – Skytten
 • Kreps – Steinbukk
 • Løve – Vannmann
 • Jomfru – Fisk

 

 

 

En formørkelsesserie varer som oftest over flere år. De siste år har formørkelsesserien foregått i Tyr/Skorpion og Vær/Vekt aksen har nå tatt over. Først årets formørkelser.

2024

 • Måneformørkelse 25. mars, 05° Vekt 
 • Solformørkelse 8. april, 19° Væren 
 • Måneformørkelse 17. september, 25° Fiskene
 • Solformørkelse 2. oktober, 10° Vekt

Sol- & måneformørkelser mellom 1994 og 2030.

Minner om at du ikke trenger å kunne astrologi, konsentrer deg om formørkelsesdatoer nær fødselsdagen, eller i ditt tegn. Tenk tilbake og se om det skjedde større hendelser i livet denne perioden.

Astrologisk gjentas samme tema ca. hvert 18 år. Det stemmer godt overens med Numerologi, hvert 9 år, eller 9+9=18/9 år er det jeg kaller et såkalt fraktalår. Lignende tema og hendelser har en tendens til å dukke opp igjen.

1994

 • Solformørkelse 10. mai 1994. 20° Tyr
 • Måneformørkelse 25. mai 1994, 04° Skytten
 • Solformørkelse 3. november 1994, 11° Skorpionen
 • Måneformørkelse 18. november 1994, 26° Tyr

1995

 • Måneformørkelse 15. april 1995,25° Vekt
 • Solformørkelse 29. april 1995, 09° Tyr
 • Måneformørkelse 8. oktober 1995, 15° Væren
 • Solformørkelse 24. oktober 1995, 00° Skorpionen

1996

 • Måneformørkelse 4. april 1996, 15° Vekt
 • Solformørkelse 17. april 1996, 8 ° Væren
 • Måneformørkelse, 27. september 1996, 04° Væren
 • Solformørkelse 12. oktober 1996, 20° Vekt

1997

 • Solformørkelse 9. mars 1997, 19° Fiskene
 • Måneformørkelse, 24. mars 1997, 04° Vekt
 • Solformørkelse 1. september 1997, 10° Jomfru
 • Måneformørkelse, 16. september 1997, 24° Fiskene

1998

 • Solformørkelse 26. februar 1998, 08° Fiskene
 • Måneformørkelse, 13. mars 1998, 22° Jomfru
 • Måneformørkelse, 8. august 1998, 15° Vannmannen
 • Solformørkelse 22. august 1998, 29° Løven
 • Måneformørkelse, 6. september 1998, 14° Fiskene

1999

 • Måneformørkelse 31. januar 1999, 11° Løven
 • Solformørkelse 16. februar 1999, 27° Vannmannen
 • Måneformørkelse 28. juli 1999, 05° Vannmannen
 • Solformørkelse 11. august 1999, 18° Løven

2000

 • Måneformørkelse 21. januar 2000, 01° Løven
 • Solformørkelse 5. februar 2000,16° Vannmannen
 • Solformørkelse 1. juli 2000, 10° Kreps
 • Måneformørkelse 16. juli 2000, 24° Steinbukken
 • Solformørkelse 31. juli 2000, 08° Løven
 • Solformørkelse 25. desember 2000, 04° Steinbukken

2001

 • Måneformørkelse 9. januar 2001, 20° Kreps
 • Solformørkelse 21. juni 2001, 00° Kreps
 • Måneformørkelse 5. juli 2001, 14° Steinbukken
 • Solformørkelse 14. desember 2001, 23° Skytten
 • Måneformørkelse, 30. desember 2001, 09° Kreps

2002

 • Måneformørkelse 26. mai 2002, 05° Skytten
 • Solformørkelse 10. juni 2002, 20° Tvilling
 • Måneformørkelse 24. juni 2002, 03° Steinbukken
 • Måneformørkelse 20. november 2002, 28° Tyr
 • Solformørkelse 4. desember 2002, 12° Skytten

2003

 • Måneformørkelse 16. mai 2003 25° Skorpionen
 • Solformørkelse 31. mai 2003, 09° Tvilling
 • Måneformørkelse 9. november 2003, 16° Tyr
 • Solformørkelse 23. november 2003, 01° Skytten

2004

 • Solformørkelse 19. april 2004, 29° Væren
 • Måneformørkelse 4. mai 2004,14° Skorpionen
 • Solformørkelse 14. oktober 2004, 21° Vekt
 • Måneformørkelse 28. oktober 2004, 05° Tyr

2005

 • Solformørkelse 8. april 2005, 19° Væren
 • Måneformørkelse 24. april 2005, 04° Skorpionen
 • Solformørkelse 3. oktober 2005, 10° Vekt
 • Måneformørkelse 17. oktober 2005, 24° Væren

2006

 • Måneformørkelse 14. mars 2006, 24° Jomfru
 • Solformørkelse 29. mars 2006, 08° Væren
 • Måneformørkelse 7. september 2006, 15° Fiskene
 • Solformørkelse 22. september 2006,  29° Jomfru

2007

 • Måneformørkelse 3. mars 2007, 13° Jomfru
 • Solformørkelse 19. mars 2007,   28° Fiskene
 • Måneformørkelse 28. august 2007, 04° Fiskene
 • Solformørkelse 11. september 2007, 18° Jomfru

2008

 • Solformørkelse 7. februar 2008  17° Vannmannen
 • Måneformørkelse 21. februar 2008, 01° Jomfru
 • Solformørkelse 1. august 2008   09° Løven
 • Måneformørkelse 16. august 2008, 24° Vannmannen

2009

 • Solformørkelse 26.januar 2009 06°, Vannmannen
 • Måneformørkelse 9. februar 2009, 20° Løven
 • Måneformørkelse 7. juli 2009, 15° Steinbukken
 • Solformørkelse 22. juli 2009, 29° Kreps
 • Måneformørkelse 6. august 2009, 13° Vannmannen
 • Måneformørkelse 31. desember 2009, 10° Kreps

2010

 • Solformørkelse 15. januar 2010 25° Steinbukken
 • Måneformørkelse, 26. juni 2010, 04° Steinbukken
 • Solformørkelse 11. juli 2010, 19° Kreps
 • Måneformørkelse 21. desember 2010, 29° Tvilling

2011

 • Solformørkelse 4. januar 2011,  13° Steinbukken
 • Solformørkelse 1. juni 2011, 11° Tvilling
 • Måneformørkelse 15. juni 2011, 24° Skytten
 • Solformørkelse 1. juli 2011, 09° Kreps
 • Solformørkelse 25. november 2011, 02° Skytten
 • Måneformørkelse, 10. desember 2011 18° Tvilling

2012

 • Solformørkelse 20. mai 2012, 00° Tvilling
 • Måneformørkelse 4. juni 2012, 14° Skytten
 • Solformørkelse 13. november 2012, 21° Skorpion
 • Måneformørkelse 28. november 2012, 06° Tvilling

2013

 • Måneformørkelse 25. april 2013, 05° Skorpionen
 • Solformørkelse 10. mai 2013, 19° Tyr
 • Måneformørkelse 25. mai 2013 04° Skytten
 • Måneformørkelse 18. oktober 2013, 25° Væren
 • Solformørkelse 3. november 2013, 11° Skorpionen

2014

 • Måneformørkelse 15. april, 25° Vekt
 • Solformørkelse 29. april, 08° Tyr
 • Måneformørkelse 8. oktober, 15° Væren
 • Solformørkelse 23. oktober,  00° Skorpionen

2015

 • Solformørkelse 20. mars, 29° Fiskene
 • Måneformørkelse 4. april, 14° Vekt
 • Solformørkelse 12. september, 20° Jomfru
 • Måneformørkelse 27. september, 04° Væren

2016

 • Solformørkelse 8. mars 18°, Fiskene
 • Måneformørkelse 23. mars, 03° Vekt
 • Solformørkelse 1. september,  09° Jomfru
 • Måneformørkelse 16. september, 24° Fiskene

2017

 • Måneformørkelse 10. februar, 22° Løven
 • Solformørkelse 26. februar, 08° Fiskene
 • Måneformørkelse 7. august, 15° Vannmannen
 • Solformørkelse 21. august, 28° Løven (over USA).

2018

 • Måneformørkelse 31. januar, 11° Løven
 • Solformørkelse 15. februar, 27° Vannmannen
 • Solformørkelse 12. juli, 20° Kreps
 • Måneformørkelse 27. juli, 04° Vannmannen
 • Solformørkelse 11. august, 18° Løven

2019

 • Solformørkelse 5. januar, 15° Steinbukk
 • Måneformørkelse, 20. januar, 00° Løven
 • Solformørkelse 2. juli, 10° Kreps
 • Måneformørkelse 16. juli, 24° Steinbukk
 • Solformørkelse 25. desember, 04° Steinbukk

2020

 • Måneformørkelse 10 jan, 19° Kreps
 • Måneformørkelse 5. juni, 15° Skytten
 • Solformørkelse 20. juni, 00° Kreps
 • Måneformørkelse 4. jul, 13° Steinbukk
 • Måneformørkelse 30. nov, 08° Tvilling
 • Solformørkelse 14. desember, 23° Skytten

2021

 • Måneformørkelse 26. mai, 05° Skytten
 • Solformørkelse 10. juni  19° Tvilling
 • Måneformørkelse 19. november, 27° Tyr
 • Solformørkelse 3. desember, 12° Skytten

2022

 • Solformørkelse 30. april, 10° Tyr
 • Måneformørkelse 15. mai, 25° Skorpion
 • Solformørkelse 25. oktober, 02° Skorpion
 • Måneformørkelse 8. november, 15° Tyr

2023

 • Solformørkelse 19. april, 29° Vær
 • Måneformørkelse 5. mai, 14° Skorpion
 • Solformørkelse 14. oktober  21° Vekt
 • Måneformørkelse 28. oktober 05° Tyr

2024

 • Måneformørkelse 25. mars, 05° Vekt 
 • Solformørkelse 8. april, 19° Væren 
 • Måneformørkelse 17. september, 25° Fiskene
 • Solformørkelse 2. oktober, 10° Vekt

2025

 • Måneformørkelse 13. mars 23° Jomfru
 • Solformørkelse 29. mars, 9° Væren
 • Måneformørkelse 7. september, 15° Fiskene
 • Solformørkelse 21. september,  29° Jomfru

2026

 • Solformørkelse 17. februar, 28° Vannmannen
 • Måneformørkelse 3. mars, 12° Jomfru
 • Solformørkelse 12. august, 20° Løven
 • Måneformørkelse 28. august, 4° Fiskene

2027

 • Solformørkelse 6. februar, 17° Vannmannen
 • Måneformørkelse 20. februar, 2° Jomfru
 • Måneformørkelse, 18. juli, 25° Steinbukken
 • Solformørkelse 2. august, 9° Løven
 • Måneformørkelse 17. august, 24° Vannmannen

2028

 • Måneformørkelse 11. januar, 21° Kreps
 • Solformørkelse 26. januar, 06° Vannmannen
 • Måneformørkelse 6. jul ,15° Steinbukken
 • Solformørkelse 21. juli, 29° Kreps
 • Måneformørkelse 31. desember, 10° Kreps

2029

 • Solformørkelse 14. januar 24, ° Steinbukken
 • Solformørkelse 11. juni 21, ° Tvilling
 • Måneformørkelse 25. juni, 4° Steinbukken
 • Solformørkelse 11. juli 19° Kreps
 • Solformørkelse 5. desember, 13° Skytten
 • Måneformørkelse 20. desember, 29° Tvilling

2030

 • Solformørkelse 31. mai, 10° Tvilling
 • Måneformørkelse 15. juni, 24° Skytten
 • Solformørkelse 24. november,  3° Skytten
 • Måneformørkelse 9. desember, 17° Tvilling

Her lenke til sol- og måneformørkelser fra 1940. Klikk her


Tallsymmetri vedr. himmelske hendelser i perioden vi er i.

Forfattet av: Åse Steinsland, 21.9.2023, oppdatert 17.3.2024

Aktuelt:

FORMØRKELSKORRIDOR VÅREN 2024. Tips for perioden (A).