SOLSTORMER PÅVIRKER MENNESKEKROPPEN.

Mennesker er elektromagnetiske vesener som også påvirkes av solens aktivitet.

2
39316

Det er ikke bare GPS-systemer, satellitter og
flygninger som påvirkes av geomagnetiske stormer, menneskekroppen påvirkes også i stor grad av solstormene.

Nordlys, formet som en spiral og tallet 9.
Nordlys, formet som en spiral og tallet 9.

Les mer om:

  • Klimamyten
  • Auroras mytologiske betydning
  • Nordlyset synger
  • Menneskekroppen kontrolleres av elektromagnetisme
  • Sammenheng mellom elektrisk ladning og kroppens pH
  • Hvordan påvirkes mennesker av solstormer?
Solen reverserte sine magnetiske poler på slutten av året i desember 2013, dette er bekreftet av NASA.

Reverseringen startet en ny sol-syklus, og nye forfriskende energier rettes jorden. Ser vi tilbake på hendelser mellom 2002 (nest siste reversering) og frem til den siste reverseringen i 2013, så kan vi forvente enda mer radikale forandringer i verden frem mot 2024 når denne sol-syklusen har gjort seg ferdig.

Oppdatering 01.10.2016, «JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS.»

Jeg har i artikkelen skrevet at jeg merker at hjerterytmen min endres når det er solstorm. Vanlig solvind kjenner jeg ikke så godt, men når det solstorm så har hjertet mitt vist seg å være svært så «treffsikkert» over mange år nå.

Forskning viser at solstormer påvirker menneskers kardiovaskulære system. Forskningsresultatene rundt sammenhengen mellom romværet/aktivitet på solen og økning i akutte sykehusinnleggelser på grunn av hjerteinfarkt finner du på denne lenken

Alt vi gjør er styrt og aktivert av elektriske signaler som går gjennom kroppen vår. Mennesker er elektromagnetiske vesener som også påvirkes i stor grad av solens aktivitet. For at vi skal ha det bra, må vi integrere denne kosmiske energien, akkurat som vi oppgraderer datamaskiner for at de skal virke optimalt.

Drikk masse vann, og pass godt på kropp og sinn.

Er man veldig sensitiv føler man slike energier lenge før solen har sitt utbrudd, og ihvertfall lenge før utbruddet når jorden.

Utbruddet kan i beste fall føre til at man føler seg «lettet», gir slipp på gamle følelser, får ny energi og iver. Mange føler også masse indre press og stress og en følelse av negativitet i forbindelse med solstormer. Dette er normalt, og skjer ofte før det kommer slike utbrudd fra solen.

desember horoskop 2015Klimamyten knust en gang for alle?

Det er solen og såkalt «kosmisk stråling» styrer klimaet på jorden, ikke CO2.

Dette vet vi nå etter laboratorieeksperimenter utført i CERN. Men hvorfor lar ikke dagens politikere denne store nyheten komme ut?  Artikkel i dagsavisen på denne lenken

NASA oppdaget et brudd i Jordens magnetfelt som er ti ganger større enn tidligere antatt. Bruddet i seg selv er ikke den største overraskelsen. «Først ville jeg ikke tro det, sier Themis-prosjektforsker David Sibeck på Goddard Space Flight Center. «Dette funnet forandrer fundamentalt vår forståelse av interaksjonen mellom solstormer og jordens magnetfelt.»

Her prakfulle farger i nordlyset.
Her prakfulle farger i nordlyset.

De elektrisk ladede partiklene fra solen blir stoppet av magnetfeltet og følger under normale omstendigheter magnetfeltet ned mot polene. Dermed oppstår nordlys – sett fra verdensrommet vil nordlyset blafre i en sirkel rundt hver av de magnetiske polene.

Strålebelastningen øker og påvirker vårt genetiske arvemateriale (DNA/RNA).

The Global Coherence Initiative har påvist at menneskers utstråling også påvirker miljøet. Når mange mennesker opplever det samme, så kan dette måles i de globale elektromagnetiske feltene rundt jorden.

Når magnetfeltet forsvinner, slipper partiklene mer eller mindre rett inn i Jordens atmosfære også på lavere breddegrader hvor de fleste mennesker bor, slik som det som er tilfelle nå. Nordlyset ble observert helt ned i Danmark, noe som er uvanlig.

Hjertet har sin egen intelligens.
Visste du at man har funnet hjerneceller i hjertet? Hjertet har sin egen intelligens.

Vi er elektromagnetiske vesener, så naturlig nok påvirkes vi også. Jeg har lagt merke til at jeg får hjertebank, men også lettere elektrisk støt når jeg tar i dørhåndtak, bilen osv. under perioder med solstormer.

Kraftige energier blir kringkastet fra galaksens sentrum, gjennom rommet, og strålet gjennom solen og inn i vår verden.

Aurora
Aurora

Auroras mytologiske betydning

Nordlyset kalles også Aurora Borealis. En skandinavisk myte er at nordlyset skinte med lyset fra sjelene til unge kvinner. Aurora er i gresk mytologi den romerske gudinnen for morgengry/ soloppgang.

Borealis er det greske navnet for nordavinden. Hun var en vakker kvinne som fløy over himmelen og varslet ”Solens komme». 

Nordlyset syngersolstorm, lyden av en solstorm

Truls Lynne Hansen er førstamanuensis ved Tromsø Geofysiske Observatorium, og de har studert nordlysfenomenet siden 1928. Han har hørt mange troverdige beretninger om at mennesker har hørt lyder i forbindelse med nordlyset, men det forblir et mysterium. Han sier at nordlys er ofte ledsaget av et kraftig elektrisk felt som kan registeres fra bakken.

Antagelig er lyden et resultat av dette, enten som elektriske utladninger eller ved direkte påvirkning av våre hørselsnerver. Han mener nordlys ikke kan sammenlignes med noe annet på himmelen.

I denne videoen kan du høre lyden av hvordan en CME (coronal mass ejection) høres ut når den kastes ut i verdensrommet. Det er kraftige vibrasjoner som beveger seg gjennom rommet på sin vei mot oss. Nå vet vi at skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner så det er vel ikke så rart.

Mennesker er elektromagnetiske vesener.

Menneskekroppen kontrolleres av elektromagnetisme.

Vi vet fortsatt altfor lite om den store virkeligheten vi alle er en del av, men vitenskapens verden er kommet så langt at de forstår at alt har utstråling – og alt består av energi.

Alt du ser, smaker og rører er elektromagnetisk energi i bevegelse. All materie som virker fast er i virkeligheten en illusjon. Slik forholder det seg også med den fysiske kroppen, utstrålingen og den fysiske manifestasjon og bildet av hele vårt energifelt med alle våre tanker, følelser og kvaliteter.

En kropp uten elektrisk utstråling er en død kropp.

Statisk elektrisitet kan få håret til å reise seg på hodet.
Statisk elektrisitet kan få håret til å reise seg på hodet.

Det er en myte at menneskekroppen primært kontrolleres av kjemiske prosesser. Menneskekroppen kontrolleres av elektromagntisme. Kanalen (solen) som styrer jordas vær gjennom jordens magnetiske felt, er den samme kanalen som forenkler tilstrømningen av ladde partikler fra solen gjennom det magnetiske feltet rundt mennesket (auraen).

Uten strøm hadde du ikke kunnet lese denne artikkelen. Blant annet fordi datamaskiner ikke hadde virket og heller ikke hjernen din. Vi består av atomer, og atomer består av protoner, nøytroner og elektroner.

Denne flyten av elektroner, eller negativ ladning er det vi kaller elektrisitet.

Siden kroppen vår er en stor masse bestående av atomer, kan vi også generere elektrisitet. Elektriske signaler beveger seg raskt, så du kan ikke se dem med det blotte øye. Du ser ikke strømmen som går gjennom ledninger som hjelper deg på de utroligste måter. Du kan også kjenne på den hvis du tør, men du ikke se den. Det betyr ikke at strømmen ikke er der.

Karbonatomet

Sammenheng mellom elektrisk ladning og kroppens pH.

Det er en sammenheng mellom elektrisk ladning i kroppens cellemembraner og kroppens pH verdi. En frisk membran har elektrisk ladning på 20-25 millivolt, og dette tilsvarer pH på omtrent 7,4. En bra pH-verdi motvirker vekst av uønskede bakterier, sopp og utvikling av kreft.

Det er viktig at kroppen har nok energi og høy nok spenning. Har man for lav spenning og lav pH, blir kroppen «sur», og man vil da ofte føle at man har lite energi. Har man smerter, har man for lav volt i vevet.

jording1-300x199I boken «Earthing: The most important health discovery ever?» avsløres forskning at ved å være i direkte kontakt med jorden får kroppen tilført massevis av frie elektroner.

Allerede etter 40 minutter begynner betennelser å avta og kroppens pH bedres. Man får altså massevis av gratis helbredelse ved rett og slett å være mer i naturen.

Hvordan påvirkes mennesker av solstormer?

DNA tåke funnet i melkeveien.
DNA tåke funnet i melkeveien.

Solaktivitet påvirker menneskets bevissthet, sentralnervesystem, hjerneaktivitet, atferdsmønstre, og våre psyko-fysiologiske (mentale / emosjonelle / fysiske) responser.

Når DNA åpner og lukker seg, sendes det ut en elektrisk partikkel som inneholder så mye som 4 Mb data.

Solstormer og de fotoniske bølgene endrer strukturen i vår fysiske virkelighet på cellenivå, og er med på å klargjøre oss til oppvåkning. Vi gjør oss klar til et bevissthetnivå som fungerer på høyere og finere frekvenser.

dnakroppUtbrudd kan få oss til å føle oss nervøse, engstelige, hyperaktiv, bekymret, nervøs, svimmel, irritabel, sløv, utmattet, og man kan få hodepine og kvalme.

Hjertet blir også påvirket av solstormer fordi hjertet fanger opp elektromagnetiske endringer i omgivelsene lenge før hjernen vår gjør det.

Derfor får noen hjertebank og lettere støt. Andre blir uvanlig glemsom. Mange føler tiden ikke strekker til. Mange har vanskeligheter med å sove. Noen får perioder med overspenning og mye energi som etterfølges med perioder med lite energi. Dette er helt normalt. Drikk mye vann, og få nok søvn. Et sjøbad vil også balansere de innkommende energiene.

ian5Noen mener at ubearbeidede følelser fra tidligere traumer og opplevelser som ligger lagret i oss på cellenivå i form av lavfrekvent energi og at disse påvirkes og heves når de utsettes for fotoniske bølger på en høyere frekvens.

At infusjon av fotonenergi forsterker vår cellulære hukommelse, og elementer fra vår sjel lekker inn i vår dagsbevissthet. Derfor ser vi også at flere og flere mennesker våkner opp,

Tilstrømmingen av fotonenergi forsterker våre tankers kraft, hastighet og evne til å manifestere. Denne kosmiske strålingen sies å bli dirigert mot jorden for å forvandle bevisstheten vår til et nytt og høyere nivå. Det vi tenker skapes raskere og raskere. 

En positiv innstilling i denne transformative prosessen vil selvfølgelig være en fordel. Sitter man for mye fast i fortiden med offerfølelser og sinne, vær forsiktig slik at du ikke fortsette å manifestere enda mer negativitet.

Følelsene våre er det som gjør oss unik, og det er en direkte forbindelse mellom følelser, hjerneaktivitet og hvordan kroppen virker.

Vi vet at frykt snevrer inn DNA og fører til at du mister forbindelsen til det høyeste, kall det gjerne lyset, og kjærlighet utvider DNA og kobler deg på lyset.

Vakkert bilde av en solstorm, ser ut som et øye.
Vakkert bilde av en solstorm, ser ut som et øye.

Solstormer fører til at det skjer store forandringer i de underliggende lagene i cellene våre , det utløses nye nivåer av bevissthet.

Verden går gjennom en uunngåelig forandringsprosess, og mange føler seg urolig og usikker. Dersom du opplever noen av de nevnte effektene ovenfor, ikke bekymre deg – vær heller glad for at du får være med på denne spennende reisen.

dna19Tidligere solstormer og tallet 9.

Universet jobber i 9, og solen like så. Solen og månen roterer rundt egen akse på 27 dager, og 2+7=9. 

En kraftig solstorm 23. januar i 2012 sendte kraftig stråling mot jorden. Deretter kom nok et kraftig utbrudd 22.07.2012, et av de største utbruddene på solen noensinne som kunne ha ført til at vår moderne verden falt sammen rundt oss. Vi var 9 dager unna den 22/7-12. Hadde det skjedd 9 dager tidligere, hadde det området som eksploderte vært rettet mot Jorda. Vi var heldige, sier solforsker Pål Brekke ved Norsk romsenter til NRK.no.

Interessant nok inntraff også århundrets mest langvarige totale solformørkelse på Jorden den 22.07.2009, 3 år før. 2 år senere fikk vi den mørkeste hendelsen i Norge på lang tid, på samme dato. Ref. artikkel om Den harmoniske PI og rytmen i PI som er 22:7=3,27/9,27/9,27/9 og sammenhengen mellom doble og triple tall i tiden som går mellom hendelser.)

_______________________________________________________________________________________

Oppdatering 14.07.2017. Spaceweather rapporterer at årets største solflekk AE2665 eksploderte i natt og at en solstorm er på vei. De rapporterer at den sannsynlig treffer jorden den 16. juli som er neste måldato ut.  Universets tall er 9. Teller vi dager mellom slike eksplosjoner går det 1818=1+8+1+8=18/9 dager mellom dagens utbrudd og det svært kraftige utbruddet 22/7-12 som heldigvis ikke var rettet mot jorden.

Vi var 9 dager unna den 22. juli 2012. Hadde utbruddet skjedd 9 dager tidligere, hadde det området som eksploderte vært rettet mot Jorda. Vi var heldige, sier solforsker Pål Brekke ved Norsk romsenter til NRK.no.

Det har også gått 1999 dager i tid mellom denne og solstormen den 23.1.2012.

____________________________________________________________________________________________________________

Oppdatering 22-24. oktober 2014! Tallforutsigelsen jeg kom med 15. oktober vedr. oppbygging av en kraftig solstorm viste seg å stemme.

I forrige uke gikk jeg ut og varslet for en potensiell solstorm på grunn av funn av fraktal-tall som koblet datoen til tidligere solstormer. NASA har bekreftet at solflekk (AR 2192) er største i hele Solsyklus nr. 24. Den er visstnok nesten like stor som planeten Jupiter så den er enorm! Den enorme solflekken begynte å putre rundt datoen jeg varslet for, den hadde et utbrudd natt til 19. oktober 2014.

Den 17./18 oktober 2014 da solflekken begynte å putre, hadde det også gått 999 dager siden den kraftige solstormen den 23.01.2012.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland 20.11.2012, oppdatert 19.04.2016

Pythagoras, Numerologiens far
Pythagoras, Numerologiens far

Hva er numerologi?

Spirituelle evner, mental styrke, sjelsforbindelse og tanker er også bygget opp av forskjellige hastigheter i lysets bølgespekter, som igjen avsløres av ens personlige tallsammensetning.

Numerologi er basert på konseptet reinkarnasjon. Før vi blir født, velger sjelen selv genetiske og miljømessige omstendigheter. Vår menneskelige bevissthet og vårt DNA arvemateriale er kodet med tall, i likhet med et dataprogram. Numerologi identifiserer og oversetter vår sjels valg ved hjelp av matematiske mønstre i form av tall og bokstaver som fungerer som skapelseskoder.

Disse tallene gjentar seg i sykluser og skapererfaringsmønstre og forskjellige livssykluser. Ved hjelp av numerologi kan også man regne seg frem til underliggende positive og negative tallmønstresom styrer vår oppførsel og våre handlinger og fungerer som en katalysator til hendelser i våre liv.

Kilder