SVAR TIL JOURNALIST INGEBORG SENNESET. Vi gjødsler på med mer pseudovitenskap.

Her litt gjødsel som innbefatter selveste frøken Senneset.

0
1467

Denne artikkelen kom til som en respons til punkt 4 i artikkelen nedenfor av journalist Ingeborg Senneset.

Her prøver Senneset på en noe nedlatende måte å plassere Hanne Rohdes uttalelse: «Det handler om gammel visdom om 9 soultypes og at vi alle er født med sjelskunnskap».

Vedr. Michael Winger og hans evner som Senneset også er kritisk til, nylig ble en studie publisert i The Journal of Physiology om at hjernen ikke bare kommuniserer via nervekabler, den kommuniserer også trådløst. Kilde

Kilde

For meg som numerolog er dette en tydelig referanse til den eldgamle pseudovitenskapen jeg har studert i snart 30 år, så her litt gjødsel som innbefatter selveste Senneset.

Litt av hensikten med artikkelen er også å få frem at om verden hadde vært klar over de rare, tungsindige og ofte suidisiale tankene visse tall og tallkombinasjoner kan trigge frem, kan kunnskapen være med på å redde liv og redusere antall selvmord, så bær over med meg.

Empisisk studie.

Empirisk forskning baseres på erfaring om-, og iakttakelser av fenomener og hendelsesforløp.

Empiristene godtok stort sett det som kunne sees, måles og veies og forkastet alt som ikke lot seg gjenta eller iakttas av flere med samme beskrivelse som resultat som sikker viten.

En vitenskapelig metode forutsetter et utgangspunkt og et mål.

  1. Utgangspunktet mitt er en gruppe personer som representerer tematikk Ingeborg Senneset er en del av. Fokus er på kjente personligheter som har stått frem og som fått stor oppmerksomhet i media de siste 6 år i TV-programmer og intervjuer vedr. psykiske problemer og depresjon, tanker eller fokus rundt død og selvmord, depresjoner m.m.
  2. Målet er å se om om summen av kandidatenes fødselsdatoer resulterer i samme tall når vi summerer sifrene i fødselsdatoen sammen og reduserer dem til ett enkelt tall mellom 1 og 9. Dette fordi uansett hvor stort et tall, så kan alle tall over 9 kan reduseres ett tall mellom 1 og 9. Dette tallet kalles skjebnetall i Numerologi. Får kandidatene like tall, må det også være likhet i kandidatenes skjebner. De havner da også i en gruppe som gjør omtrent 1/9-del av Norges befolkning.

Kandidatene.

  1. Solveig Kloppen. Skulle lage en dokumentar om hvordan vi enklere kunne snakke om døden. Da Solveig i løpet av seks uker i 2017 opplevde å miste både moren og søsteren sin, ble det i stedet en personlig historie om Solveigs egne møter med døden som vi så i programmet «Det jeg ikke fikk sagt». Søsteren tok selvmord kort tid etter moren døde.
  2. Else Kåss Furuseth. Hadde TV-serie på TV-Norge om selvmord og hva kan vi gjøre for å redusere antallet her i Norge. Programmet hadde pemiere på Verdensdagen for selvmordsforebygging. Både mor og bror har tatt selvmord.
  3. Ingeborg Senneset. Journalist, forfatter og samfunnsdebattant. Skrev boken Anorektisk. Hun er tidligere psykiatrisk pasient pga av tvangslidelser og selvskading og holdt på å dø av anoreksi.
  4. Agnete Johnsen. Artist, har stått åpent frem om at hun sliter med alvorlige depresjoner og at hun har hatt selvmordstanker siden hun var 18 år.
  5. Lene Marlin. Artist som har stått frem og fortalt at hun har slitt med depresjoner og selvmordstanker, gav sin støtte til artistkollega Agnete Johnsen.
  6. Kristian Hall har skrevet boken Opp fra avgrunnen, som handler om å overvinne depresjon. Psykobloggen på Mental helse og bloggen oppfraavgrunnen.no.

Resultatet

Som vi ser får alle kandidatene samme tall som resultat, vi har gjentagelsen som etterspørres i en slik undersøkelse, iakttatt av flere.

Din jobb er å motbevise dataene ovenfor.

I Numerologi har tallet 7 mange positive kvaliteter. Tallet er i den mentale triologi og er tallet for forskning, mystikk, metafysikk & spiritualitet, den indre verden, andre dimensjoner, psykologi, telepati, profeti, intuisjon, åndelige studier, etterretning osv.

Det er et viktig tall i skapelsen som skal ha skjedd i løpet av 7 dager som igjen er oppkalt etter 7 planeter.

Skyggesiden av tallet gjør oss for kritisk, mental og analytisk, dragning mot døden/ selvmordstanker, fornektelse av den spirituelle siden av livet humørsvingninger, ensomhet og isolasjon, paranoia, depresjoner, angst, føle mangel på anerkjennelse m.m.

«Alt er tall» sa Pythagoras.

7 er nå engang også folks favoritt-tall. Nedenfor en film om tallet 7 sine spesielle egenskaper.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, 19.2.2019

Kilde fødselsdatoer: www.wikipedia.no


Del II. Vi utvider listen over kandidater.

LESE MER? Artikler merket (A) er forbeholdt abonnenter på undervisnings-artiklene. Som abonnent får du tilgang til alt på Numerologen, alle kalkulatorer og over 200 lærerike artikler.

Klikk her eller på bildet for å lese mer eller melde deg ordningen som koster fra kr. 333,-.

Er du allerede abonnent, logg deg inn nedenfor for å lese denne artikkelen.

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise