HVILKE TALL PASSER SAMMEN?

En analyse gjør oss bevisst hvordan personer passer sammen både i kjærlighetsforhold og arbeidsforhold. Med kart over hvordan tall passer sammen.

1
30168

En kompabilitetsanalyse kan hjelpe par & samarbeidspartnere å forstå hverandre bedre.

Når to personer kommer sammen i et forhold, blir man kjent over tid. I begynnelsen er man forelsket og overser ofte feil og mangler, gnisninger oppstår sjelden. Etterhvert som tiden går blir man bedre kjent og nye og ukjente sider ved partneren avsløres.

Det er viktig å ha felles drømmer.

En kompabilitetsanalyse kan hjelpe oss å utvikle en større toleranse for hverandres særegenheter og øke forståelsen for hvorfor man kommer bedre overens med enkelte.

Kompabilitetsanalyser kan brukes som et redskap til å se på alle slags relasjoner, også vedr. familieforhold og arbeidsforhold.

Kompabilitetskart

Jeg går ut fra at du har tallene klare, hvis ikke, her er kalkulatorer for  navnetall, vokaltall, konsonanttall og skjebnetall.

Vi starter med å se på kompabilitet i arbeidsforhold. Det kan være lurt å analysere navnetall, vokaltall og konsonanttall først siden det er kodene i navnet som avslører hvem en person er, men skjebnetallet er også interessant. Mestertallene blir redusert til et enkelt tall (arketypiske verdier i 2-4-6).

Slik går du frem

Du ser en tallrekke vertitalt og en horisontalt. Disse rekkene representerer personene som skal sammenlignes. Du finner f.eks. først ditt tall i den oransje tallrekken og trekker en linje nedover til du møter på den andre partens tall i den grønne kolonnen. Bokstaven som står i rubrikken avslører hvor godt man passer sammen.

Kompabilitet arbeidsforhold

kompabilitet personlige relasjoner

Like barn leker best? Begge har skjebnetall 11/2 og navnetall 8.
Like barn leker best? Begge har skjebnetall 11/2 og navnetall 8.

De fleste par leter etter ting man kan ha felles, og kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Håkon er gode eksempler her.

Mange 11-ere er personer som befinner seg i offentlighetens lys.  Både Mette-Marit og Håkon har skjebnetall 11/2, de ble hverandres skjebne. Begge liker å være to og har en høysensitiv og sårbar side. Mette-Marit har i tillegg vokaltall 11/2, og dette forsterker sensitiviteten hennes enda mer.

Av og til kan kombinasjonen med likt skjebnetall være fordelaktig i forhold. I dette tilfellet har begge har en innebygget sunn respekt for følelser og erfarer følelser sterkt, men begge er også sårbar for kritikk. Den innebygde følsomheten og redselen for konfrontasjoner som er iboende  i 2-tallet kan også hindre en i å ta opp ting i redsel for å såre partneren som på sikt kan bli ødeleggende fordi sinne og smerte holdes for mye tilbake.

Number 8-240I dette tilfelle har begge også den direkte og tøffe 8-eren som navnetall, og denne styrker og løser litt opp i 2-tallets overfølsomhet.

Begge er ledere som kan være sta og liker ikke overgi seg. Det kan da være lurt å kanalisere konkurranseenergien ut på andre områder, da øker man sjansene for at forholde overlever.

Tallet 8 har nese for makt og penger, så det er stor sannsynlighet for at man med denne 8-8-kombinasjonen er en velstående familie.  Barn av 8-ere får ofte derfor det de trenger av materiell art, men 8-ere kan også være mer autoritær og strengere enn andre foreldre.

Lykke til i din søken!

 

Analysen kan bestilles på lenken. Jeg gjør oppmerksom på at den er kun tilgjengelig på engelsk.
Analysen kan bestilles på lenken. Jeg gjør oppmerksom på at den er kun tilgjengelig på engelsk.

Numerologisk Par-analyse med 1-års fremtidsanalyse årlig/ månedlig

Partner-analysen tar for seg hvordan man passer sammen som par eller samarbeidspartnere. Den har også en 1-årig fremtidsanalyse som indikerer utvikling og omstendigheter i forholdet årlig og månedlig 1 år fremover.

Analysen har også en fremtidsanalyse hvor syklustallene veies opp  mot hverandre og gir gode råd, så den er et flott hjelpemiddel til å komme seg gjennom vanskelige perioder i et forhold.

Jeg gjør oppmerksom på at analysen kun er tilgjengelig på engelsk!

Analysen kan bestilles på denne lenken eller ved å klikke på bildet til høyre.

Forfattet av: Åse Steinsland, 15.04.2015

Aktuell undervisningsartikkel:

UFORENELIGE TALL, UFORENELIGE FORSKJELLER? Angelina Jolie og Brad Pitt. Hva avslører tallene? (A)

Relaterte artikler:

Comments are closed.