0, DET KOSMISKE EGG. Universets livmor (A)

Funn av 7000 år gammelt kosmisk egg i Portugal.

0
4677

Kun ett tall er slik at når vi ganger det til et hvilket som helst tall, forandres ikke tallet vi startet med. Det tallet er 0 x 2 = 0.

0  er beholderen, helheten, evigheten, Guds kilde, den rene ånd og Alfa Omega.

Alle eldre kulturer har myter om skapelsen av universet. Talls okkulte krefter (okkult betyr skjult) er evig, selv om betydningen periodevis går tapt. Livets spire, begynnelsen og spredningen av vibrasjoner fra galaksen kjerne blir ofte beskrevet som et kosmisk egg som klekkes av den store moderfuglen.

Vil du lese hele artikkelen? Artikler merket (A) er forbeholdt abonnenter på undervisningsartiklene. Som abonnent får du tilgang til alle kalkulatorer og over 200 lærerike artikler.

Vil du abonnere? Klikk her for å lese mer om og melde deg på ordningen eller fornye abonnement. Pris fra kr. 555,-.

Er du aktiv abonnent kan du lese artikkelen ved å logge deg inn nedenfor.