GRO-HELEN TØRUMS MØTE MED NUMEROLOGI.

Utdrag fra boken "Sjaman på høye hæler" som omhandler hennes møte med Numerologi.

0
17782

Gro Helen Tørum er en av Norges mest kjente og populære klarsynte kvinner.

Hun er kjent fra programmer som «Studio 5 på den andre siden», «Åndenes makt» og «Fra sjel til sjel».

I boken møter vi henne i barndommen og følger henne frem til i dag og får innblikk i hennes bevegelse gjennom ulike dimensjoner og hennes spirituelle opplevelser. 

Medforfatter Tove Skagestad har gjennom samtaler, gjennomgang av hennes dagbøker og samtaler med Gro-Helens venner samlet materiale. Boken tar oss med på hennes indre reise og jakten på det det hun opplever som høyere bevissthet.

Gro-Helens såre, sterke livshistorie sammen med hennes spirituelle søken går som en rød tråd gjennom hele boken. Nedenfor kapittelet som handler om Gro-Helen og forfatterens møte med Numerologi. 

Gro-Helen ble oppmerksom på sine spesielle evner allerede som barn under oppveksten i Trondheim og gjorde alt for å undertrykke dem.

«Budbringer mellom dimensjonene?»

Budbringer mellom dimensjonene? Et oppdrag for menneskeheten? Ikke før jeg har prøvd å akseptere Gro-Helens virkelighet og hennes evne til å være medium, så tøyer hun igjen min aksepteringsgrense. Hun driver meg fra skanse til skanse.

Gro-Helen ber meg lese numerologirapporten hennes, for at jeg skal forstå hva hun snakker om.

Hun forklarer at numerologien er basert på ideen om at vi alle er spirituelle sjeler som er inkarnert på jorden mange ganger, for at vi skal utvikle oss mot et høyere bevissthetsnivå. Jeg er like skeptisk til dette som jeg er til horoskop og spådamer, men blir undrende når jeg begynner å lese rapporten. For den beskriver Gro-Helen skremmende presist.

Den forteller at hennes navnetall som avslører identitet, talenter og evner, er 11, som er et høyt ladet mestertall. Jeg leser at personer med dette tallet er så intuitive som barn, at de har problemer med å uttrykke sine følelser både overfor seg selv og andre. De har også vanskelig for å skille mellom virkelighet og fantasi, og kan fungere som bro mellom det bevisste og det ubevisste. Det gjør dem ekstra følsomme og sårbare, noe som kan føre til en vanskelig barndom.

Fordi tallet 11 er så høyt ladet, kan personer med dette tallet ofte kanalisere informasjon uten at de vet om det. Det er derfor viktig at de lærer seg å kontrollere informasjonsstrømmen, ellers kan de lett bli offer for denne energien. Da kan de bli vimsete, ubalanserte og nervøse. Det forundrer meg hvor godt dette stemmer med Gro-Helen.

Jeg blir enda mer forundret når jeg leser at hennes skjebnetall 22, også er et høyt ladet mestertall, og at mange som har dette tallet har evnen til å opplyse mennesker, og slik bidra med noe viktig for andre. De opplever derfor ofte at de har et kall og må påta seg et uselvisk oppdrag for menneskeheten. Derfor er 22 tallet for lederen, profeten og trollmannen. Jeg nikker gjenkjennende når jeg leser at tallet byr på like mange utfordringer som muligheter, fordi det innehar et stort paradoks. 

På den andre siden rommer det et medfødt stort potensial, på den andre siden gir det svært mye indre uro, som kommer fra det dype ønsket om å oppnå et stort mål. De som har skjebnetall 22, strever etter å opprettholde likevekten mellom det spirituelle og det materielle, det gode og det onde, det positive og det negative. 

Videre leser jeg at tallkombinasjonen 11 og 22 som Gro-Helen har, gir en enda større trykkokereffekt. Hvis personer med den kombinasjonen kaster borte sine evner og svikter ambisjonene om å stå til tjeneste for verden, kan det føre til indre stress.

Rapporten forteller at de høye vibrasjonene i tallet ikke vil slå ut før personen har våknet og tar bevisste valg for å utvikle sine evner. Da blir det viktig å gi slipp på frykten som hindrer utvikling, og ha tillit til den prosessen en befinner deg i.

Dette er jo som å lese om Gro-Helen! Jeg slår raskt fra meg tanken om at slike rapporter er skrevet på en måte som gjør at alle kan kjenne seg igjen, til det er den for spesiell. Selv om Numerologen vet hvem Gro-Helen var ut fra TV, forklarer ikke det hvorfor rapporten i detalj kan beskrive Gro-Helens innerste tanker og følelser, og hvordan hun hadde det som barn.

Likevel slipper jeg ikke helt skepsisen. Kjente de hverandre fra før? For å teste hvor treffsikker en slik rapport er, bestiller jeg en om meg selv. Nok en gang blir jeg forbauset, det er nesten skremmende å lese hvordan et fremmed menneske kan beskrive meg så til de grader presist.

Nysgjerrig oppsøker jeg numerolog Åse Steinsland, som har skrevet rapporten både om Gro-Helen og meg. Hun forteller at numerologien bygger på universelle matematiske prinsipper og den greske oldtidsmatematikeren Pythagoras` tallforskning.

Han sies å være den første som skjønte at tall danner grunnlaget for selve universet, og det er hans fremgangsmåte Åse bruker når vi setter sammen en analyse. Det handler om matematikk, og det er viktig at det regnes ut fra en riktig beregningsmetode. Hun forteller at hun vet hvem Gro-Helen er fra TV, men at hun aldri har truffet henne. Da hun jobbet med hennes data kom hun fram til en sjelden tallkombinasjon.

Den viste tydelig at tallene til Gro-Helen gir henne tilgang til andre dimensjoner. Hun har tall som hun deler med store vitenskapsmenn og kunstnere, og ikke minst vår hjemlige Snåsamann. Åse forteller at Gro-Helens tallsammensetning med de to mestertallene, 11 og 22, gir en sterk spirituell effekt. Disse to tallene utgjør til sammen realiseringstallet 33. Det er  det høyeste av de tre mestertallene og representerer mesterlæreren og mesterhealeren. 

I tillegg har Gro-Helen 7 som et kjernetall. Det assosieres med den indre verden og viser et stort spirituelt potensiale.  Hun forklarer at når tallet 7 kommer i kontakt med mestertall, genererer det en magnetisme som gir en synergieffekt. Åse sier den kraftige sammensetningen av tall viser at Gro-Helen har en så høy bevissthet at hun har evnen til alt, både til å være healer, klarsynt og medium.

Hun mener at mennesker med så høy bevissthet utstråler lys, noe vi kan se i øynene til Gro-Helen.  Åse tror hennes høye frekvens kan virke utfordrende på omgivelsene, fordi lyset i henne trigger fram mørket i andre.  Åse mener at nettopp fordi personer med mye lys utfordrer andre, blir de ofte forfulgt eller latterliggjort. Hun påpeker at tallkombinasjonen er viktig, og at det kan gå galt hvis en har for mange like tall.  For det kan være en hårfin balanse mellom å være psykotisk og klarsynt.

Hun mener at Gro-Helen har et usedvanlig fint samspill mellom tallene. I tillegg til de tallene som viser at hun er ekstremt sterk og spirituell, har hun også 4 som to kjernetall. De er med på å trekke henne ned på bakken og gjøre henne mer jordnær, noe som er viktig for dem som kan bevege seg mellom dimensjonene.

Numerologien gir meg en slags forklaring på kallet, eller oppdraget til Gro-Helen, men jeg kan likevel ikke fri meg fra tanken på at det nettopp var numerologirapporten som ga henne slike griller i hodet. 

Ønsker du å kjøpe boken, klikk på bildet.
Ønsker du å kjøpe boken, klikk på bildet.

For hva kom først, rapporten eller kallet? Gro-Helen forklarer at det gikk et lys opp for henne da hun leste rapporten. Den virket forløsende på henne, fordi den ga henne svar på spørsmål hun hadde slitt med lenge.

Utfordringene hennes fikk en mening, og hun så en hensikt med å forvalte det potensialet hun hadde fått tildelt.  For henne ble det et markant skille da hun skjønte at hun hadde noe å lære bort til andre, og at essensen i det hun gjorde forløste noe i en større sammenheng.

Hun forstod hun hadde påtatt seg et utfordrende oppdrag, og at det ville være vanskelig for andre å forstå det. Oppdraget krevde at hun i total tillit måtte overgi seg til noe som var større enn det hun kunne kontrollere. Først da kunne hun begynne reisen framover.»

Mer informasjon om Gro-Helen og hennes kurs finner finner du her, Facebook-siden hennes finner du her

Bestille din egen analyse?

Klikk på bildet for oversikt over analyser du kan bestille.

Hva er Numerologi?

Numerologi var for lenge siden svært viktig i vitenskapens verden, alle de gamle store tenkerne som Plato, Sokrates og Pythagoras mente virkeligheten bygget på tall.

Pythagoras, som kalles Numerologiens far mente at alle tall har unike egenskaper, og kjente man tallene bak en persons energi så ville man forstå personens liv, egenskaper og fremtid. 

Numerologi er basert på konseptet reinkarnasjon. Vår menneskelige bevissthet og DNA arvemateriale er kodet med tall, akkurat som et dataprogram. (DNA=Dine Numerologiske Attributter. Tanken er at før vi blir født velger sjelen selv genetiske og miljømessige omstendigheter for dens videre utvikling og ved hjelp av Numerologi identifiserer og oversettes valgene ved at man dekoder skapelseskodene.