VOKTEREN OG DYRE- KOMMUNIKATOREN ANNA BREYTENBACH

Anna mener det er viktig å respektere våre ville slektningers sannheter.

0
7123

Vi er jordens voktere og skal verdsette naturen og våre ville slektninger. 

Her litt om en som gjør en super jobb som vokter. Hun heter Anna og holder til i Sør-Afrika. Anna er opptatt av å bygge broer mellom mennesker og dyr og mener vi kan føre meningsfylte samtaler med dyr ved hjelp av telepati, et universelt språk som fungerer mellom alle arter på tvers av landegrenser og avstand.

Fødselsdata & Personlige tall

I hennes fødselsdato finner vi tallkodene bak planene for hennes skjebne og utviklingsvei.Kodene i navnet avslører hvem hun er med iboende medfødte aktiverte egenskaper. Hun ble født den 16.08.1968 med navnet Anna Breytenbach.

Dette gir dyre-kommunikatoren som også har utdannelse innen psykologi følgende kjernetall.

  • Skjebnetall 21/3, Navnetall: 7, Vokaltall: 13/4, Kons.tall 12/3, Fødselsdato: 16/7

Annas Skjebnetall, formidleren og kommunikatoren 3.

Tallet 3 er den store formidleren. Det betyr at hun har som mål å «løfte» og inspirere andre ved hjelp av kommunikasjon,

Hun har også tallet 3 som konsonanttall. Dette gjør utfordringen med skjebnetallet 3 enklere siden hun også har tallet i navnet, evnene i  aktivert i hennes vesen. I tillegg forsterkes kvaliteten når man har flere like tall blant ens kjernetall slik hun har.

Anna kommuniserer med dyr og dyrene snakker tilbake.

Hva mer kan vi lese ut fra fødselsdataene hennes?

Hun ble født den 16/7 og har også tallet 7 som navnetall. Her gjelder samme regel som ovenfor vedr. samme tall /medfødte evner. Tallet 7 er ikke et materielt tall, men et åndelig og spirituelt tall.

Stikkord tallet 7. Den indre verden, psykologi, clairvoyance, telepati, profeti, indre vekst, intuisjon, å avdekke sannheter, visdom, åndelige studier, kommunikasjon med andre dimensjoner, metafysikk, hemmeligheter / etterretningsarbeid, vet ting automatisk uten å vite hvordan, streber mot åndelig opplysning. Opplyse og inspirere andre, anerkjennelse for vitenskapelige- eller åndelige prestasjoner.

Hun har vokaltall 4, dette er det mest jordnære av alle tall. Det er med på å forankre henne, hun er  jordnær, nær naturen og dyr.

Anna mener vi alle har evne til telepatisk kommunikasjon med andre iboende i oss og at vi brukte den i tidligere tider, men vi mistet evnen fordi vi mistet kontakt med naturen. Som vi ser, lever hun godt opp til tallene hun har utstyrt seg med.

Anna mener det er viktig at vi respekterer våre ville slektningers sannheter.

Hun forteller mange historier. En gang fikk hun jobben med å snakke med en gruppe aper som stod i fare for å bli avlivet på grunn av at de raidet frukthager.

Anna forklarte apene at menneskene trengte maten og at de måtte roe ned. Apene fortalte henne at de ikke var enige. De hadde fulgt med menneskene og sett hvordan de plukket frukten. Ikke spiste vi den fersk, vi lagret den i bokser og ofte ble ikke frukten spist i hele tatt, men ble kastet.

Dyrene forteller Anna om sine frustrasjoner vedr. mennesker.

Anna synes hun har en vanskelig jobb siden hun ser begge partenes side og puslespillet sjelden går opp.

Spirit

Da Diabolo ble Spirit. Anna ble kontaktet av en tidligere politimann som driver rovdyrpark og redder leoparder, løver og pantere ut fra dårlige dyreparker.

En svart panter ved navn Diabolo var traumatisert etter opphold i andre dyreparker og var vanskelig. Den gjemte seg og ville ikke ha kontakt med mennesker. Han knurret hver gang noen kom i nærheten.

Anna reiser til parken og får umiddelbart kontakt med panteren som forteller hvorfor han er blitt som han er blitt. Interessant nok ber Diabolo om å få nytt navn. Han han ikke liker ikke de mørke assosiasjonene i navnet han bærer. De gir han nytt navn, Spirit. Du kan se filmen om dette møtet nedenfor.

Dokumentar om Anna. 

I dokumentaren kan du se dyr fortelle Anna om sine frustrasjoner om vår oppførsel og hvordan vi behandler dem.

Tilbake til naturen og tallenes tale.

Studiene viser at 96 prosent av pattedyr er enten mennesker (36 prosent) eller husdyr (60 prosent, for det meste storfe og griser). Ville dyr utgjør dermed kun 4 prosent av pattedyrene. Det står ikke særlig bra til i fugleverden heller. Kun 30 prosent ville, mens 70 prosent er fjærfe.

Vi er i ferd med å miste den ville naturen grunnet vår falske og forurensende livsstil, utbygging / industri, krypskyting og ørkener som brer om seg på grunn av skoghogst.

Forfattet av: Åse Steinsland, oppdatert 20.11.2018


Kilder