Bokstavenes tallverdi

I numerologi gjøres alle bokstaver om til tall.

Universet jobber i 9, og i Pythagoras system så plasseres bokstavene i alfabetet under en tallrekke som går fra 1-9.

bokstavertalloriginal

 

Det er en viss logikk i systemet. Når man starter på bokstav-rad nr. 2 så ser vi at bokstav nr. 10 er bokstaven J. Den får også tallverdi 1 fordi med Pythagoras reduksjonsmetode blir 1+0=1.  Eller bokstav nr. 13 som er M=1+3=4.

Tolkning av tallene fra 1-9, generell karakteristikk

tallet 1
Number 2-240
Number 4-240
Number 5-240
Number 6-240
Number 7-240
Number 8-240
Number 9-240
]