SKATTEJAKTEN PÅ NOVA SCOTIA. Shakespeare, Francis Bacon og Tallet 7 (A)

Skattejakten på Nova Scotia, Shakespeare, Francis Bacon og tallet 7. Eventyret på Oak Island startet i år 1795 da noen bondegutter fra Nova Scotia observerte noen merkelige grønne lys på himmelen som deretter forsvant ned i en sumpete dam midt av natten.

0
6209

I dokumentaren «Shakespeares skjulte sannhet» møter vi kodeknekkeren Petter Amundsen som forteller at Shakespeare ikke var den egentlige forfatteren av Shakespeares verker, men at det var Francis Bacon.

Francis Bacon og kretsen rundt han medvirket sterkt i Rosenkors-ordenen, en videreføring av Phytagoras lære basert på en dypere matematisk forståelse av naturen og tilværelsen.

Petter har avdekket et skattekart som fører han inn i en historie som også omfatter tempelridderne og den forsvunne tempelridderskatten som de tror er plassert på Oak Island i Canada.

Oak Island – litt historie først.

Skattejakten begynte allerede i 1795 da noen gutter observerte grønne lys som landet i "The money pitt".
Skattejakten begynte allerede i 1795 da noen gutter observerte grønne lys som landet i «The money pitt».

Eventyret på Oak Island startet i år 1795  da noen bondegutter fra Nova Scotia observerte noen merkelige grønne lys på himmelen som deretter forsvant ned i en sumpete dam midt av natten. Dette gjorde guttene nysgjerrig, og dagen etter startet de å grave på stedet hvor de hadde sett de grønne lysene forsvinne. Under gravingen møtte de på all slags mulige plattformer som lå på tvers og i lag på lag.

Under utgravningen kom også over noen stråmatter som var laget av kokosfiber (som ikke finnes på Nova Scotia). Siden den gang har det vært utallige profesjonelle utgravninger som har vært støttet av berømte mennesker som skuespillerne John Wayne og Errol Flynn og til og med president Franklin Roosevelt.

Beskrivende bilde.

Noen mener kronjuvelene til England skal ha blitt stjålet av sjørøvere og befinner seg i dammen, i tillegg Shakespeares originale manuskripter. Andre mener Oak Island er  gjemmestedet til Paktens ark og tavlen Moses fikk av «G» med de 10 bud.

Om dette er tilfellet, hvorfor plassere dette på bunnen i en sump/ sjakt?

En teori er at  Paktens ark er et utenomjordisk våpen  som ble gitt til Israels jøder da de vandret sine 40 år i ørkenen. Det finnes beskrivelser av hendelser da de åpnet arken og hvordan mennesker døde av merkelige svulster eller sykdommer vi forbinder med stråling.

Et enda større mysterium er hva som skjedde med «Arken», hvor den er og hvor den kan befinne seg i dag.

Francis Bacon - Alias William Shakespeare?
Francis Bacon – Alias William Shakespeare?

Nok om det, her er det lille jeg har klart å finne ut i følge Pythagoras system.

William Shakespeares fødselsdata og kjernetall

 • Fødselsnavn: William Shakespeare
 • Fødselsdato: Ukjent, men antatt å være 23.04.1564
 • Navnetall:  16/7
 • Skjebnetall:  16/7
 • Konsonanttall: 7
 • Fødselsdag:  23
 • Vokaltall:   9
 • Fornavnet William har 7 bokstaver.
 • Etternavnet Shakespeare har 11 bokstaver. Antall bokstaver i fornavn og etternavn multiplisert: 7 x 11= 77.
 • Interessant nok så døde også William Shakespeare i år 1616 som vi kan gjøre om til 7:7 (fordi 1+6=7)

Tallet 7 var Pythagoras` favoritt-tall på grunn av det store potensialet som ligger i tallet.I  tallet 7 vekselvirker tallene 3 og 4, fordi 3 (feminint) +4 (maskulint)=7.  Skaperverket var ferdig på 7 dager.

I alle kulturer, myter og legender representerer 7 fullstendighet og totalitet, macrokosmos og fullkommenhet. Vatikanstaten tallet 7 hele 3 ganger kodet i sine stiftelsestall og Statsministerens kontor har tilfeldigvis organisasjonsnr. 97 241 7777.

En av Francis Bacons bøker.
En av Francis Bacons bøker.

Francis Bacons fødselsdata og hovedtall:

 • Francis Bacon var en av dronning Elizabeth 1’s betrodde menn i likhet med John Dee, som var dronningens magiker/numerolog/astrolog.
 • Fødselsnavn: Francis Bacon
 • Fødselsdato: 22.01.1561
 • Navnetall: 15/6
 • Vokaltall: 8
 • Konsonantttall: 7 (Masketall)
 • Skjebnetall: 27/9
Nesten fiskens mål det (153) ;)
Tallet for fiskens mål  er 153 😉

Tallene 53 og 106 var sentrale i følge Amundsen

Summerer vi kjernetallene til Shakespeare ovenfor: 7+7+7+23+9=53,  står vi igjen med tallet 53, et av tallene det ble henvist til i serien.

53 + 53 =106

1-0+6=16

1+6=7

Shakespeare + Bacon = 53

De aller viktigste tallene i en numerologisk analyse er Navnetall, Vokaltall, Konsonanttall og Skjebnetall.

Tar vi utgangspunkt i at Shakespeare var en «fantasifigur» skapt av Francis Bacon og regner sammen begges personenes hovedtall (minus Shakespeare sitt skjebnetall og fødselsdag siden vi ikke er sikker på denne datoen), får vi følgende regnestykke:

 • Shakespeares navnetall, vokaltall og konsonanttall: 7+7+9 =23
 • Bacons skjebnetall, navnetall, vokaltall og konsonanttall: 9+6+8+7= 30
 • Shakespeare + Bacon kjernetall summert: 23+30=53
Det har blitt funnet mange steiner med mystiske inskripsjoner på øya.
Det har blitt funnet mange steiner med mystiske inskripsjoner på øya som denne steinen med datoen 07.07:).

Nova Scotia og tallet 7.

Petter Amundsen finner kodespor som kan tyde på at Shakespeares tapte manuskripter fortsatt er bevart. Kodene avdekker et skattekart som fører Amundsen til ei øy i Nova Scotia. På sir Francis Bacons tid het Nova Scotia Acadie.

En av steinene som har blitt funnet  på øya har inskripsjonen «July, 7» som kan skrives som 7:7 siden juli er den 7. måneden i året.

Bruker vi datoen som en markør i tid, har det gått 187 dager  (1+8+7=16=7) mellom årets start den 01.01. og frem til 07. juli. Artikkel om tallet 7 på linken: http://www.numerologensverden.no/fordypning-i-tallet-7/

Nedenfor tallene som fremkommer på navnet Acadie.ACADIE=131495

 • Navnetall: 23/5 – Løvens kongelige stjerne.
 • Vokaltall : 16/7
 • Konsonanttall : 7

Navnetallet 23/5 bygger på vokaltall og konsonanttall 7. Igjen har vi tallet kodet to ganger i navnet på stedet. Tallet 7 er ikke et materielt tall, men et åndelig og spirituelt tall – her dreier det seg om den indre verden, og et ønske om å utforske indre verdier og de skjulte ting som metafysikk og hemmelige studier.

Tallet 7 som både vokaltall og konsonanttall stimulerer mental virksomhet og dyptgående analyse, evner til å lykkes med komplekse problemstillinger, rask tankegang, strever mot åndelig opplysning, innvielse, grundighet og alt dette skaper en god grobunn for nysgjerrigheten som kan sies å komme til uttrykk i navnetallet på stedet som er 5 som også er tallet for eventyreren.

Øyas navnetall er 23/5 og  tallet assosieres med Løvens Kongelige Stjerne. Tallet 23 lover  hjelp fra overordnede og beskyttelse fra mennesker med stor innflytelse. Andre tall står svakt når det gjelder å redusere 23 tallets heldige påvirkning som står sterkt i vanskelige tider.

Merkelige tall dukker opp på koordinatene til "Money-pitt".
Merkelige tall dukker opp på koordinatene til «Money-pitt».

4x4x4=64

Akkurat som at det skjer merkelige ting langs den 33. parallell, så kan et virke som at 44 grader nord også har sine hemmeligheter.

Frimurerne er ekstremt opptatt av grader, tall og numerologi, datoer og hemmelige symboler, og benytter seg av disse
bevisst, fordi de vet at når man lager symboler, skaper symbolene sin egen kraft og energi.

Oldtidens Sumer blir omtalt som menneskehetens vugge, og i Sumer finner vi i dag igjen Bagdad hvor vi også finner Babels tårn, Ishtars portal og Ziggurater (Gudehus). Området ligger også langs den 33. parallell på koordinatene 33,3+44,4=777. 

På bildet til høyre ser du kart-koordinatene til «Money-pitt», og trippelvarianten 444 settes i forbindelse med DNA og frimurenes sjakkbrett.

Brettet består av lag på lag med koder som representerer forskjellige divisjoner av tid.Tid fungerer som posisionskordinator og organisator av virkeligheter som skaper usynlige grenser som rammer for skapelsen.
8×8=64. Brettet består av lag på lag med koder som representerer forskjellige divisjoner av tid.
Tid fungerer som posisionskordinator og organisator av virkeligheter som skaper usynlige grenser som rammer for skapelsen.

Et sjakkbrett består av 8 x 8=64 firkanter.

De skjulte, numeriske symbolene i et sjakkbrett avslører informasjon om hvordan man utformer og bygger virkeligheter, og gir forståelse for mønstrene i de himmelske sykluser.

Svart og hvitt symboliserer kvinnelig/mannlig polaritet, negative/positive krefter, mørke og lys, natt og dag, blod og sæd, 0 og 1. Moderne datamaskiner bygger på akkurat det samme symbolsystemet. 1 og 0, søyle og mellomrom.

Forskere bruker begrepet DNA som betegnelse for blåkopien av den menneskelige genkoden. Vårt DNA arvemateriale sies å være kodet med tall, i likhet med et dataprogram. 8×8=64, og tallet 64 er et svært sentralt tall i skapelsen av vår verden.

I følge Mayakalenderen gikk det 16,4 milliarder år siden skapelsen startet med encellede organismer frem til 21.12.2012.

RNA er bygget opp av fire ulike baser (A, C, G og U), og derfor finnes det 64 ulike kodon.  De 4 basene kan danne grupperinger på 3 på 64 forskjellige måter. 4x4x4=64.Disse 64 triplettene utgjør «Den genetiske koden» som påvirker alt liv.

Artig i denne sammenheng at den 13.04.2012 (Dag 4: Måned 4) hadde filmen om Petter Amundsens funn gjennom ti års forskning, Shakespeares Skjulte Sannhet, premiere i en rekke norske byer.

G=7 og dette er et kjent frimurersymbol.
G=7 og dette er et kjent frimurersymbol.

Bokstaven G=7

At frimurere har vært på Oak Island, ble oppdaget da det funnet en granitt stein i 1967. Den enorme steinen hadde på undersiden innskrevet en klar ‘G’ inne i et rektangel.  Gud er geometriker, og G er det mest offentlige av alle frimurer-symbolene.

Det er også oppdaget en rekke geometriske mønstre spredt over landskapet på øya, og linjene synes å møtes på steder som har ordet ‘Cross’ i  sitt nåværende eller historiske navn.

Der hvor linjene danner en 6-kant, har man i midten av sekskanten funnet merkelige monumenter av kors eller slanger.

Bokstaven G`s tallverdi i Numerologi er 7, fordi det er den 7. bokstaven i alfabetet. G er den første bokstav i ordet geometri eller utmålingskunst, den andre av de 7 hovedvitenskaper i frimureri.

Stonehenge som markør i Storbritannia.
Stonehenge som markør i Storbritannia.

Korsets egentlige betydning

I gamle dager da mennesker brukte solen for å plassere seg selv i tilværelsen, brukte de sten som markører på spesielle steder på jordens overflate for å kartlegge solens bevegelser i mønstre. Korset ble den gang brukt som markør og symbol på de fire himmelretningene.

Krysspunkter ble sett på som hellige steder, fordi disse åpnet dørene til andre dimensjoner av virkeligheten og gav tilgang til vitalitet og overflod. Eteren/0-punktet (+) er fylt av kosmisk livsenergi.

Det sies at aktiviteter som ble/blir utført nøyaktig der hvor to linjer krysser hverandre, har stor nok kraft til å påvirke mange versjoner av virkeligheten/ forskjellige tidslinjer.

Hvert krysspunkt er en energiportal hvor virkeligheter møtes, og firkanter er symbol på konkret kvaliteter i energi (sort/negativ – hvit/positiv) i likhet med negative og positive poler for elektrisitet.

Templer og andre bygninger fra oldtiden er bygget på steder hvor disse jordenergilinjene (ley-lines) møtes, og hensikten er å tappe energi fra planetnettverket for å bygge opp energi og kraft.

Datoen 07.07. som ble funnet på steinen er interessant fordi om vi bruker datoen som markør i tid, så er det gått 432000 minutter eller 7200 timer i den egyptisk koptiske kalender som starter 11.september, (Pythagoras/Platos målesystem for tid og rom.)

Petter er spesielt opptatt av punkt nr. 7.
Petter er spesielt opptatt av punkt nr. 7.

Skattejakten på Nova Scotia

Øya har vært åsted for en av verdens mest langvarige og så langt resultatløse skattejakter. Amundsen mener at ingen har forstått hvilke enorme proporsjoner skatten kan ha, og at alle til nå har lett på feil sted på øya.

Nå mener han å ha funnet inngangen til skattekammeret. For på øya finnes det såkalte Nolans kors, som består av 4 store steinblokker i en merkelig formasjon. Ved hjelp av GPS finner Amundsen to nye nedgravde steiner, og får bekreftet at det merkelige korset i realiteten er et symbol, det kabbalistiske ”Livets Tre”.

Som du ser nedenfor, er punktet på Livets tre hvor Petter Amundsen tror skatten ligger begravet også markert med nr. 7.

oakisland7
Petter Amundsen har plassert skatten ved tallet 7 🙂

Det samme symbolet fant han kodet inn i skuespillet The Tempest. Alle kodesporene peker mot ett bestemt punkt på øya, der han mener Shakespeares manuskripter ligger begravd sammen med tempelriddernes skatt.

Francis Bacons navnetall.

Sir Francis Bacon var Frimurer/Rosenkrucianer. Mennesker med en høy grad innenfor disse losjene har stor innsikt i Pythagoras numerologi.

Francis Bacon
Francis Bacon

Francis Bacons navnetall  var 15/6. Navnetallet avslører identitet, talenter og muligheter som er til personens disposisjon.

Det er navnetallets vibrasjon som avgjør personens uttrykk i den fysiske verden. Tallet er den totale summen av ens personlige utvikling gjennom mange liv.

Det ble påstått av akademikere i programmet at Bacon ikke var særlig kreativ, men akademisk. Tallet 15/6 avslører at han faktisk var meget kreativ.

Tallet 15/6 blir ofte sett på som magisk og meget heldig – et tall med stor esoterisk betydning. Det representerer alkymien magisk virksomhet. Herunder finner vi mennesker med store talegaver – enten skriftlig eller muntlig, og personer med talenter innen kunst, musikk og drama.

Det er et heldig tall når det gjelder å motta penger, gaver og tjenester fra andre, for det appellerer sterkt til menneskenes nestekjærlighet. Bacon var som kjent svært opptatt av å opplyse mennesker.

Tallet 15 har evnen til å skape lys i mørket – under forutsetning av at energiene og egenskapene som følger tallet, ikke blir brukt til egoistiske formål.

Skattejegernes mål :)
Skattejegernes mål som mulig blir tømt for vann senere i år 🙂

Grunnen til at Bacon ikke ble sett på som kreativ, har nok med å gjøre med hans konsonanttall. Konsonanttallet avslører hvordan andre oppfatter oss, og Bacons konsonanttall er 7, og derfor ble han sett på som mer tenkende, akademisk og vitenskapelig.

Fransis Bacon var født den 22. og hadde skjebnetall 27.

Mennesker påvirket av tallet 7 som konsonanttall slik Francis Bacon var, blir ofte oppfattet som de mest hemmelighetsfulle. Anerkjennelse og ære for vitenskapelig eller åndelige prestasjoner har fulgt mange med tallet 7. Det samme gjelder mestertallet 22 som er hans fødselsdag.

Kodeknekkeren Petter Amundsen.
Kilde: NRK. Kodeknekkeren Petter Amundsen.

Petter Amundsens personlige tall avslører at han er godt rustet til jobben.

Hans fødselsnavn er Petter Ivar Amundsen og han er født den 29.07.1962 og han har skjebnetall 27/9.

Petter har navnetall 9, vokaltall 11/2,  og konsonanttall 7 (konsonanttallet deler han med Bacon og Shakespeare).

Mestertallet 11/2 i kombinasjon med tallet 7 har en tendens til å generere frem mennesker med spesielle evner 🙂

Han styrker 7-eren sin ytterligere med den første bokstaven i navnet som er P som er den 16. bokstaven i alfabetet. Han har også startet på sitt 4. og siste utviklingstrinn som også er markert med tallet 7.

Det sammensatte tallet 27 som er hans skjebnetall 27/9, er et svært kraftfullt og harmonisk tall. Det viser til en person med stort mot og  intellektuell kraft og styrke.

Påvirket av tallet bør man alltid gjennomføre sine egne ideer og planer, og ikke la seg påvirke eller skremme av motstridende og negative meninger fra andre. Personer påvirket av tallet er autoritære med gode lederegenskaper, og tallet forteller at hardt arbeid, intelligens, kreativitet og fantasi vil få sin belønning, som fortjent.

Tallet 9 som er Petters navnetall representerer avslutning, transformasjon og overgang.
Tallet 9 som er Petters navnetall representerer avslutning, transformasjon og overgang.

Kodet til jobben?

Interessant nok genererer ordet «Money Pitt» også frem navnetall 9, vokaltall 11/2 og konsonanttall 7. Ikke rart Petter føler en dragning mot stedet som har helt like koder i navnet som han selv. Likt tiltrekker likt.

Til slutt kan det nevnes at en rekke velstående forretningsmenn har søkt kanadiske myndigheter om å få lov til å tømme innsjøen på øya for vann, og avgjørelsen kommer i august måned.

Dersom Petter Amundsen oppnår anerkjennelse for sine teorier, vil han vil for alltid bli stående i historien som mannen som løste Shakespeares store gåte.

Jeg ønsker han lykke til!

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, oppdatert 20.06.2013

Kilder: