ROSWELL-HENDELSEN & UTENOMJORDISKE AGENDAER.

Ifølge FBI-sjef Edgar Hoover var ikke UFO-krasjet den største hemmeligheten...

6
7220

Roswell-hendelsen i juli 1947 er den mest sagnomsuste UFO-saken i verden.

Avisforside vedr. hendelsen den 8.7.1947.

I 1947 fikk den flere presseoppslag, men de flygende tallerkenene ble endret til værballonger. Historien ble tatt for god fisk av pressen og folk flest, men mange mener myndighetene la lokk på saken.

Så offentliggjorde FBI flere tusen dokumenter i en database kalt «The Vault» (hvelvet). Den 11.04.2011 gikk FBI ut med hemmelige dokumenter som bekreftet funnet av flere UFOer beskrevet som sirkelformet med en diameter på rundt 15 meter. De utenomjordiske var kledd i metalliske klær laget av ukjent materiale og ble ført til en militærbasen for obduksjon. FBI konkluder også med at byggesteinene for livet på jorden kan ha kommet fra oven.

Oppdatering 2017: New York Times skriver at Pentagon innrømmer å ha drevet et hemmelig UFO-program i fem år fram til 2012 som ble tildelt 22 millioner dollar årlig fra USAs forsvarsdepartement.


Artikkel om Billy Meiers tall.

Vedr. kanalisert materiale.

Det finnes en del materiale fra forskjellige forfattere som påstår å ha hatt kontakt med utenomjordiske. Det er mye å velge i. Still spørsmål og være skeptisk, uansett kilde. 

Nedenfor info fra Lobsang Rampa, Barbara Marciniak, Billy Meyer, Lloyd Pye, Alex Collier, Matilda O’Donnell MacElroy. Kilder finner du nederst i artikkelen.


The Alien interview

 «The Alien interview » ble publisert etter ønske fra sykepleieren Matilda O’Donnell MacElroy. Hun jobbet som sykepleier i USAs militære i 1947 etter Roswell-hendelsen.

Boken "The Alien Interview"
Boken «The Alien Interview»

En av de utenomjordiske (piloten) overlevde krasjet, og intervjuene i boken ble gjennomført i de påfølgende 6 ukene. I følge forfatteren ble informasjonen undertrykt av den amerikanske regjering. Matilda bestemte seg for å publisere informasjonen 60 år senere og hun kaller den utenomjordiske for Airl som formidler hun kom til jorden var for å undersøke og samle informasjon fra atmosfæren for å fastslå omfanget og potensiell skade som følge av stråling etter eksplosjoner av kjernefysiske testprøvesprenginger i New Mexico i 1947.

Romskipet ble truffet av et lyn som førte til at hun mistet kontrollen over skipet og krasjet.

Hun forteller om forskjellige raser som opererer på jorden, og hvor viktig det er for den styrende rase at mennesker ikke husker hvem de er.

I følge Airl så blir vi manipulert og elektrosjokkbehandlet for å miste hukommelsen mellom hvert liv/inkarnasjon. Boken finner du her


Boken "Eremitten" av Rampa.
Boken «Eremitten» av Rampa.

Utdrag fra boken «Eremitten».

Boken er forfattet av Lobsang Rampa som kom i kontakt med en eremitt som hadde blitt ført til en høyteknologisk base i fjellene i Himalaya. Her levde det høyt utviklede utenomjordiske vesener som ga ham undervisning, de fortalte følgende:

«Vi er Jordens gartnere – vi reiser rundt i universer og anbringer mennesker og dyr i de forskjellige verdener. Dere jordboere har deres legender om oss, dere omtaler oss som Himmelens Guder og taler om våre flammevogner.»

Nå vil vi gi deg opplysninger om livets opprinnelse på Jorden, så du kan gi det videre. Gå ut i verden og skrive om disse ting, for det er på tide at menneskene lærer å kjenne sannheten om deres guder, før vi begynner på et nytt stadie.

Boken forteller om den lange prosessen som omdannet den nydannede glødende lavakule Jorden til å bli mottakelig for liv. Mange ekspedisjoner av de kosmiske gartnere ble foretatt for å gjøre forsøk med å plante bestemte dyrearter på Jorden.

Mange forsøk mislyktes, før man fikk fremavlet levedyktige menneskelige raser som kunne utvikle intelligens.

Disse ble etter hvert farlige for seg selv og oppasserne. Det beskrives mennesker som i fjerne tidsaldere kom inn på en kosmisk blindvei ved å lage atomvåpen som utslettet seg selv. Etter svært lang tid, da strålingen igjen var svekket kunne gartnerne utplassere nye raser.

Eremitten får undervisning

Eremitten beskriver hvordan dette ble vist ham i basen på store skjermer hvor man kunne studere hele klodens fortid i detaljer: Arken (romskipet) kom til syne på skjermen foran meg, kjempemessig og tung.

Et fartøy som kunne omslutte Potala, hele Lhasa og Drepung lamaklostrene. Den var så stor at menneskene som strømmet ut av den til sammenligning var som maur som arbeidet i sanden.

De virket alle fortumlet, bedøvet, sannsynligvis for at de ikke skulle slåss. Menn med merkelige ting på skuldrene fløy omkring som fugler, holdt sammen mennesker og dyr ved å berøre dem med metallstenger.

Fartøyet fløy rundt om Jorden og landet mange steder for å landsette forskjellige dyr. Mennesker var i forskjellige farger, noen hvite, noen sorte og noen gule. Noen var små andre var store. 

……Til stadighet fløy de små fartøyer gjennom luften og holdt øye med Jordens nye beboere. På sine turer spredte de store horder og sørget for at mennesker og dyr ble spredd over hele kloden.

Et ukjent fartøy.

Århundrer gikk og mennesket var nok en gang  ikke i stand til å tenne et bål eller hugge primitive redskaper av stein.
De vise menn (gartnerne) holdt konferanser og bestemte at det måtte innføres menneskelige vesener som var mer intelligente, som visste hvordan man kunne tenne ild og arbeide med flint.

Slik gikk årene. Jordens gartnere innførte friske levedyktige arter for å forbedre den menneskelige besetning. Gradvis avanserte menneskeheten fra flinthuggerstadiet til båltenningsnivået. Etter hvert ble det bygd hus og skapt byer. Hele tiden gikk gartnerne rundt mellom menneskevesenene mens menneskene betraktet dem som guder.

En kommentator brøt inn og sa: – Det tjener ikke noe formål å fortelle om de endeløse plager som traff den nye kolonijorden. Jeg vil fortelle deg hovedpunktene for at du selv kan lære noe. Mens jeg taler, vil vi foran oss ha bilder som passer tid så du kan se det viktigste. 

Arkeologisk funn av en humanoid.
Arkeologisk funn av en humanoid.
  • Sentralriket var stort, men det kom et voldelig folkeslag fra et annet univers som prøvde å frarøve oss våre besittelser. Disse skapninger var menneskelignende og de hadde horn stikkende ut fra tinningene. De hadde også hale. De hadde en uovertruffen krigersk natur. Krig var deres fornøyelse, så vel som deres arbeide.

I sorte skip strømmet de inn over dette univers, og la de verdener øde som vi hadde satt ut yngel på. I rommet fant det sted kamper, som nesten hadde karakter av naturkatastrofer. Kloder ble lagt øde. Kloder eksploderte i flammende, rykende klumper og restene av dem fyller selv i dag opp romveiene som asteroider. Tidligere fruktbare kloder fikk sin atmosfære fullstendig ødelagt, og alt det liv som fantes der forsvant. En klode streifet en annen og sendte den inn i Jorden.

Noahs ark
Noahs ark

Jorden vibrerte, rystet og ble skubbet ut i en annen bane som gjorde jorddagen lengre. Ved dette som nesten var en kollisjon, sprang kraftige elektriske utladninger ut fra de to kloder. Himmelen flammet på ny. Mange av jordmenneskene omkom.

Store flodbølger feiet inn over verdens overflate, og barmhjertige, medlidende gartnere fløy hastig rundt i deres arker og prøvde å få mennesker og dyr om bord for at de kunne bli transportert til høyereliggende områder og i sikkerhet. Senere sa stemmen, – ville dette være opprinnelsen og årsaken til at det oppsto ukorrekte legender i alle jordens land. Men slaget ble vunnet i rommet………


Alex Collier
Alex Collier

Alex Collier, Andromeda om Jordens fjernhistorie

Alex Collier er en amerikaner som hevder han har vært i kontakt med- og fått informasjon fra vennligsinnede innbyggere fra Andromeda-galaksen.

I følge informasjonen han har fått ble jorden skapt for rundt 4,5 billioner år siden og jorden blir kalt Terra 3 i den Galaktiske union. Jorden er en sjelden perle i universet, fordi det finnes svært få oksygenbaserte planeter i universet, og jorden er den eneste i vår galakse.

Han sier han har fått formidlet at det eneste som er viktigere enn oksygenbasert liv, er bevissthet. Jorden fungerer som et genetisk levende bibliotek, og det finnes et stort utvalg av DNA med livsformer fra mange forskjellige planetariske systemer på jorden.

Hydrogenbasert fortidsastronaut med froskemannsdrakt?
Hydrogenbasert fortidsastronaut med froskemannsdrakt?

Mennesker er et resultat av genetisk ingeniørkunst. Menneskerasen er visstnok svært uvanlig fordi de forskjellige rasene på jorden stammer fra samme genetiske linje og vi blir omtalt som «genetic royalty». Vi blir sett på som lovende vesener.

I motsetning til hydrogenbaserte vesener har vi en enorm kapasitet til å skape ved hjelp av følelser. Men – vi mangler tro på oss selv og det er derfor vi lar oss manipulere.

Mange andre planeter med liv er hydrogenbasert. Hydrogenbaserte systemer er enklere enn oksygenbaserte systemer. Hydrogenbaserte vesener er høy og treg i bevegelsene. De kan ikke reise fortere enn lysets hastighet, mens slike som oss kan reise 4 ganger fortere en lysets hastighet. Svært interessant i denne sammenheng da CERN for en tid tilbake gikk ut med at de hadde funnet partikler som var raskere enn lyset.

Statue fra Vigelandsparken i Oslo.
Statue fra Vigelandsparken i Oslo.

Kanskje dette forklarer arkeologiske funn fra oldtiden av merkelige statuer med ”froskemannskupler”. Hydrogenbaserte vesener kan nemlig ikke puste i vår atmosfære.

I følge informasjonen til Collier så ble jorden først kolonisert av vesener fra stjernesystemene Draco, Orion og Vega for uhorvelig mange år siden. Dragene (Draco eller Lizziene) var her først.

Disse er avanserte mestere i genetikk og var med på å skape ”det levende biblioteket” på jorden fra begynnelsen av. Derfor gamle myter og legender om slanger og drager som kom på besøk fra oven. Nesten alle kulturer har slanger/reptiler i sine legender. I kristendommen finner vi den igjen i myten om Adam og Eva som ble fristet av slange. De fleste har hørt om Medusa. Medusa var en persisk slangegudinne, og navnet betyr Suveren kvinnelig visdom.

Det finnes motorveier i verdensrommet som man kan reise i, såkalte ormehull. Det finnes 17 slike i vår galakse, og flere av disse forbinder oss til andre galakser, som f.eks. Andromeda. Noen av ormehullene er blitt ødelagt, og pr. i dag er det visstnok bare 2 av disse som er i funksjon.

Via disse ormehullene/ tubene har vesener fra andre steder besøkt jorden for å transplantere livsformer og vegetasjon som kun kan utvikles i komplekse økologiske systemer fra ett stjernesystem til et annet.

De har enorme moderskip med interne økosfærer med store parker hvor de skaper liv. De sier det tar 25 år for ett menneske å vandre gjennom et slikt skip og se alt sammen, så det er litt størrelse på de.

Slik ser en "dome" ut. Her bilde av Olympiske stadion i London, hvor sommerlekene i 2012 ble arrangert. Den hadde også 12 antenner
Slik ser en «dome» ut. Her bilde av Olympiske stadion i London, hvor sommerlekene i 2012 ble arrangert. Den hadde også 12 antenner

Når de skal transplantere livsformer, sender de 12 forskjellige antenner fra moderskipet ned på jorden i området de vil benytte seg av. Disse skaper en frekvens som skaper en kuppel.

Rasen Draco var her først og kom tilbake for omtrent 899700 jordår siden. De liker ørkenområder og dyrket frem liv i områdene i Mexico og på grensen til Arizona. Drakoene lever i et slags kastesystem med kongelige, hertuger og offiserer, arbeidere og bønder og de mer tarvelige. Ganske så likt systemet vi lever i dag.

Vesener fra Capella dyrket områder i Sør-Chile, og flere hundre år senere kom vesener som kaller seg Psyklopises fra Belteguise-systemet i Orion som dyrket sine livsformer i Kina. For omtrent 701655 år siden kom vesener fra Vega-Lyra systemet og slo seg ned i Nord-Afrika på grensen mellom Libya og Niger. Disse sies å være menneskets forfedre, og han formidler at i Etiopia finnes det skjulte skatter av stor arkeologisk verdi.

Vesener fra Casseopia kom for rundt 60400 år siden og dyrket frem liv i Algerie i Nord-Afrika. Deretter kom vesener fra Niburu for omtrent 585133 år siden og benyttet områdene rundt Kairo. For 87300 år siden kom vesener fra Orion-systemet og benyttet seg av områdene rundt Perth i Australia. For 83000 år siden kom det vesener fra Lyra systemet og slo seg ned i Baskerland. Det sies at språket Baskerne benytter seg av er svær nær originalspråket.

I følge Colliers infomasjon ble Atlantis og Lemuria ødelagt i år 31017 før Kristus.
I følge Colliers infomasjon ble Atlantis og Lemuria ødelagt i år 31017 før Kristus.

Lemuria og Atlantis

I år 71933 f. kr. ble Lemuria skapt som en slags kollektiv koloni av vesener fra Lyra-Sirius A – Pleiadene –Nibiru med flere.

I år 57600 f.kr. ble Atlantis skapt som kollektiv koloni av vesener fra Lyra- Sirius A-Pleiadene-Niburu m. flere og Atlantis ble tilsynelatende også ødelagt i år 31017 f. kr.

Han sier at av og til skjer det en enorm akselerasjon av kosmisk energi på bestemte steder til bestemte tider i universet. Dette er basert på avtaler mellom forskjellige intelligensformer. Alle planetariske system som går gjennom dette får hjelp fra andre stjernesystemer fra høyere dimensjoner, siden høyere livsformer og dimensjoner styres også av karma, de får heller ikke ta bussen alene 😉

Disse periodene har som formål å vekke opp alle deltakerne til en større opplevelse av tilværelsen ved at man integrerer mer lysenergi og de som er klar for det får en vibrasjonsøkning.


Billy Meyer
Billy Meyer

Billy Meyer og Pleiadene

En overvåkingsgruppe fra planeten Erra fra Pleiadene skal ha hatt Eduard Albert Meyer som kontaktperson på jorden. I perioden 1942-1964 hadde Meyer mange kontakt­møter på det fysiske plan med to utenomjordiske personer, den gamle mannen Sfath fra Erra og kvinnen Asket.

Pleiadere er interessert i jordens skjebne fordi de føler ansvar for sine forfedres urettferdige handlinger mot jordens beboere. Det dreier seg om vranglære og villedelse vedr. innføring av religioner og falske gudebilder, samt mye annen feilinformasjon. Menneskene tok villig til seg denne falske lære fra dem, og spredte vranglæren over hele planeten.

I følge dem må vi må også ta vår del av ansvaret for at vi så villig tok til oss denne vranglæren som har fratatt mennesker åndelig frihet og har slavebundet oss i makabre trossystemer.

Allikevel føler de ansvar for den påfølgende degenereringen av menneskeheten. Pleiadere tenker, føler og handler utelukkende etter kunnskap om de sanne skapelseslover og retningslinjer som er kjærlighet, enhet, sannhet og visdom. Deres filosofi er basert på universelle sannheter om skapelsen og livet, og de tar ansvar for sin del av skapelsen i helheten. Alle ting er i sin opprinnelige tilstand rent lys og kjærlighet (Gud). De har hatt fred blant sine folk i 50000 jord-år.

De lever sunne åndelige liv, uten terrestriske religioner som slavebinder og begrenser bevisstheten. Praksisen med å dyrke en Skapergud med et nettverk av kultreligioner ser dem på med skrekk og gru.


Barbara Marciniak.
Barbara Marciniak.

Barbara Marciniak og Pleiadene

Barbara Marciniak har forfattet flere bøker, den første het «Bringers of the Dawn». Hun sier at i en versjon av virkeligheten ble kolonien og sivilisasjonen Atlantis ødelagt og eksisterer ikke lenger i dag i vår verden. I lineær tid tenker vi at det skjedde i fortiden. De påstår at i en annen versjon av virkelighetsspillet var det en del av Atlantis som ikke ble ødelagt.

De løste sine dilemma og fant løsninger på problemene de stod ovenfor. De misbrukte ikke lenger energi og trengte derfor ikke å ødelegge seg selv. På samme måte vil aspekter av vår verden finne løsninger og flytte inn i den gyldne tidsalder samtidig som aspekter av vår verden vil bli ødelagt.

Utviklingen til sivilisasjoner er en pågående prosess utenfor tidsmuren, og derfor finnes Atlantis i fremtiden. Fremtidsversjonen av Atlantis som fant løsningen tidligere, ønsker å assistere Atlantis-energien fra fortiden som ikke fant løsningen.

Hensikten med å reise tilbake til fortiden, er å forsøke å helbrede for å skape helhet, ved å lære og assisterere fortidige versjoner av en selv som ikke hadde de samme mulighetene eller fant løsningen om riktig bruk av energi.


Hodeskalle fra........
Pye sier at DNA beviset er så overveldende at det skremmer vitenskapen fra å ta det alvorlig.

The Starchild Scull

Den amerikanske forskeren Lloyd Pye var nylig i Oslo for å presentere det som kan synes å være en naturhistorisk sensasjon av dimensjoner; det han mener er det endelige bevis på at vi ikke bare har vært besøkt av utenomjordiske kulturer, men at genetisk manipulering også er en del av vår forhistorie.

Pye sier at DNA beviset er så overveldende at det skremmer vitenskapen fra å ta det alvorlig. Det vil nemlig sette hele utviklingslæren på prøve. Funn som dette reiser mange spørsmål, men mest av alt truer det vårt eksisterende vitenskapelige paradigme.

Er menneskeheten klar for større sannheter om hvem vi egentlig er?
Er menneskeheten klar for større sannheter om hvem vi egentlig er?

Akkurat som vi en var sikker på at jorden var flat, ”vet” vi i dag at alt i naturen har utviklet seg fra den første amøben gjennom en lang serie tilfeldige prosesser frem til det moderne menneske.

Selv om vi finner påfallende få misfostre i vår fauna, – som kanskje ville være naturlig hvis vi var tilfeldige mutanter, er likevel dette akseptert viten. Hva om vi faktisk tar fullstendig feil?

Tiår med spekulasjoner er med avsløringene om Roswell kommet til veis ende. Vi har fått bekreftet at utenomjordiske besøker planeten vår. Hvis informasjonen ovenfor er riktig, så er jorden allerede fullstappet med utenomjordisk liv, og vi er alle av utenomjordisk herkomst.

Det sies at verdens regjeringer inngikk avtale med mer «negative» aliens. De fikk teknologi, i bytte for at disse fikk forske på mennesker fordi deres rase manglet genetisk materiale og stod i fare for å dø ut. Avtalen gikk ut på at de fikk lov til å kidnappe et begrenset antall mennesker til undersøkelse uten å skade dem, og de skulle returneres uten hukommelse om hva som var skjedd. Det ble også laget underjordiske baser til romfolkene, og dette kostet mye penger. Presidenter som stilte spørsmål fikk vite at det ble bygget dype underjordiske beredskapsrom i tilfelle krig.

I følge Martinus er det kun en kosmisk mekanisme som kan avskjerme mennesket for nye lidelser og kriger. Lyset er i full sving med å avsløre mørket og sprenger paradigmene og trossystemene våre i fillebiter.

FBI-sjef Edgar Hoover.

Bill Burns fortalte i et intervju på radioprogrammet «Coast to Coast» at han hadde tilbrakt tid sammen med FBI direktør J. Edgar Hoover før han døde og at Hoover fortalte ham at ufonautene i UFO-en i Roswell var tidsreisende. Ifølge Hoover var det ikke UFO-krasjet som var den største hemmeligheten, ufonautene er oss i fremtiden, som UFO-tidsmaskinene til å reise tilbake i tid.

Kan vi reise i tid ved hjelp av vår bevissthet?
Kan vi reise i tid ved hjelp av vår bevissthet?

Den største hemmeligheten var at de brukte bevisstheten sin til å reise i tid.

Forfattet av: Åse Steinsland, 28.11.2013

Relatert artikkel:

NYTT NEDGRADERT DOKUMENT FRA FBI. Jorden har blitt besøkt av fredelige vesener fra en parallell verden.

Linker:

Kommentarer er stengt.