DEJA VU, MANDELA-EFFEKTEN OG PARALLELLE UNIVERS.

0
10854

De fleste av oss har opplevd Deja Vu.

Følelsen av at du plutselig befinner deg i en reprise av en tidligere hendelse. Du har sett og følt det før.

Som oftest er det over på et par sekunder. Begrepet ble første gang brukt av franskmannen Emile Boirac i boken «L’Avenir des sciences psychiques». Begrepet betyr «allerede sett». Følelsen av deja vu følges av en sterk fornemmelse av gjenkjennelse.

Du har sannsynligvis også hørt om Mandela-effekten. Fenomenet hvor mange personer samlet husker de samme hendelsene «feil».

Navnet «Mandela-effekten» stammer 80-tallet da mange mange mennesker husket at Nelson Mandela døde i fengsel på 1980-tallet, selv om han faktisk levde til 2013.

Fenomenet observeres i ulike sammenhenger, som feil navn, datoer, filmreplikker, logoer, titler og historiske hendelser. Det er fortsatt mye debatt om årsakene bak fenomenet, og det vakte kontrovers da det ble hevdet at årsaken var parallelle univers som krysset hverandre.

miko
Dr. Michio Kaku

Fysikere forsøker i dag å gjøre det samme som vismennene gjorde for tusenvis av år siden. De forsøker å beskrive universets grunnleggende natur.

I superstrengteorien består alt i universet av vibrasjonsmønstre som samhandler med andre vibrasjonsmønstre. Den første komponenten av materie er tråder/strenger som vibrerer med en viss frekvens eller karakteristisk bølgelengde, og denne aggregerer for å danne partikler. (Aggregere betyr å koble sammen; samle; sammenstille; bygge opp).

Altså samme teori som Pythagoras, Numerologiens far. Han gjorde disse vibrasjonsmønstrene om til tall. (Det er vibrasjonene/tallene i ens personlige Numerologiske kart som avgjør ens personlighetstrekk, handlingsmønstre, tankemønstre og hva som skal skje med oss)

Nå mener enkelte forskere at det faktisk kan finnes flere univers ved siden av- eller parallelt med vårt, og at det kan være svaret på DejaVu-opplevelser.

Parallelle univers-teorien blir støttet av flere forskere, blant annet superstrengforskeren Dr. Michio Kaku. Han mener at vi består av atomer som vibrerer. At vi er vibrerende bølger som splittes opp etter hvert som tiden går.
Fra filmen «Upside Down», kilde.

Når to univers kobles sammen kan du bevege deg frem og tilbake mellom disse. Etter hvert som tiden går, kobles universene fra hverandre og begynner å vibrere på forskjellige frekvenser.

Professor og Nobelpris vinner Steve Weinberg mener at det er mulig at det kan finnes utallige parallelle univers som sameksisterer i samme rom, og at når du opplever deja vu’ så vibrerer du i takt med et annet parallelt univers.

Kanskje det er noe lignende som skjer med Mandela-effekten, men på et mer samlet kollektivt plan?

Tenk på en radio, du har den innstilt på en frekvens som gjør at du får inn kanalen P3. Samtidig kan du faktisk tune deg inn på andre kanaler. Alle vibrerer samtidig i stuen din, det er du som har radioen din innstilt på kun en frekvens.

Akkurat som når du er i første etasje i en leilighet i en høyblokk. Selv om du ikke kan se etasjene ovenfor, betyr det ikke at de ikke er der.

Koherens betyr «sammenheng». Koherente bølger er samstemte bølger som svinger i takt som har samme frekvens og samme fase.

Dr. Michio Kaku mener Deja Vu kan være minner fra andre parallelle univers /liv som vi har koblet oss fra, men får et glimt av i form av minner. Nedenfor video hvor han forklarer.

«We might imagine God as we know him to be a mathematician: «The mind of God we believe is cosmic music, the music of strings resonating through 11 dimensional hyperspace. That is the mind of God.»

Da er i plutselig tilbake til Pythagoras filosofi om sfærenes musikk. Dr. Kaku mener Gud er en matematiker. Kakus mål som fysiker er å finne en «ligning» som ikke er mer en tomme lang som forener naturens krefter og tillater oss å lese Guds tanker og sinn. Han mener at nøkkelen til superligningen ligger gjemt i super-symmetrien 🙂

Her trailer fra filmen om Mandela-effekten.


Forfattet av: Åse Steinsland, 22.02.2016, oppdatert 7.12.2023

Aktuelle artikler: 

Lenker: