DEN 12. MANN – EN «NUMEROLOGISK THRILLER»

1
3144
Kilde: Kinomagasinet.no

Gjesteartikkel av Lars Michael Næss


Historien

Det er 29. mars 1943. Fiskeskøyta «Brattholm» får landkjenning utenfor Senja i Nord-Troms. Om bord er 12 norske sabotører på vei for å ødelegge nazistenes anlegg på Bardufoss. Dagen etter blir de blir overrumplet av tyskerne i Toftefjord.

Skøyta er full av sprengstoff og de velger å sprenge den. De kaster seg ut i det iskalde vannet.

Bare én mann, Jan Baalsrud, kommer seg unna (tre døde i trefningen, åtte ble senere torturert og henrettet). Skutt i foten, gjennomvåt og med hundre meters forsprang flykter Jan Baalsrud ut i den nådeløse, nordnorske vinteren med Gestapo i hælene – helt uvitende om at hans ukuelige vilje til å overleve snart vil gjøre ham til et symbol for den norske motstandsbevegelsen. Et symbol menneskene han møter er villige til å dø for.

Kilde: Filmweb.no

En dokumentmappe flyter opp. Den inneholder informasjon om operasjonen og identitetskort på deltakerne med bilde. Nazistene, under Gestapo-sjefen Kurt Stages ledelse, vet at de var 12 sabotører og at én har unnsluppet, sist sett svømmende ut i sundet. Lederen for Waffen-kommando mener at han må regnes som omkommet, fordi ingen kan overleve i dette isvannet.

En viktig replikk i filmen er hvor Gestaposjefen sier at ingen har hittil unnsluppet ham, og at absolutt alt skal gjøres for å finne den 12. mann.

Kilde: Filmweb.no

Kurt Stage framstår som en spesielt nidkjær person, men dette er det en grunn til. Nord-Norge har en særdeles viktig strategisk betydning for tyskerne som base for ubåter og fly med stadige angrep på de alliertes konvoier til og fra Murmansk. «Festung Norwegen» var i Hitlers øyne av så stor betydning av han stasjonerte 360 000 tyskere i Norge, og all motstand skulle knuses. Her er vi ved kjernen i hendelsene. Gestapo hadde store ressurser til rådighet, ved hjelp av angivere, etterretning og tortur, ble motstandsgrupper effektivt rullet opp. For befolkningen i Troms hadde utviklingen nådd et kritisk punkt hvor motstand synes å være nytteløs, med de følgene dette ville ha for nasjonalfølelse og selvrespekt.

Gestaposjefen må rapportere direkte til Hitler, og vet at Hitler vil feste seg ved at én mann er unnsluppet. Før han sender rapporten vil han være helt sikker på at Baalsrud må være omkommet. Temperaturen i vannet er 0 grader, til og med under null, siden det er saltvann.  Han tester hvordan fanger mestrer å være i isvannet, og prøver det selv.

Kilde: Filmweb.no

Han konkluderer med at ingen kan overleve mer en minutter, og rapporterer til Hitler at alle 12 er døde. Kort tid etter får han vite at én fortsatt lever, den 12. mann, og jakten på ham intensiveres.

Nå er vi ved et annet kjernepunkt i denne historien. Baalsrud unnslipper tyskerne fordi han gjør det tilsynelatende umulige, slik som en lang svømmetur i isvannet til en annen øy, og å overleve et snøskred og det å overleve 11 dager syk og alene i en snøhule. Dette gjør flukten til en av de mest utrolige overlevelses-historiene under Andre verdenskrig. Dette er et tankekors, fordi Jan Baalsrud gang på gang viser en evne til å overleve det som for andre betyr den sikre død. Her er det snakk om personlige egenskaper, men er det noe mer som viser seg i dette?

Kilde: Filmweb.no

Baalsrud har viktig informasjon, og må komme seg til nøytrale Sverige. Det er langt dit og Baalsrud er såret. Det går koldbrann i tærne på den skadete foten og alene amputerer han flere tær. Etter dette er han ikke lenger i stand til videre flukt på egne ben og er helt avhengig av hjelpen som nå mobiliseres rundt ham. Nå er det ikke lenger ham selv personlig som er det viktigste, men motstandsviljen i befolkningen, innbefattet reindriftsamene.  Mange viser stor offervilje og tar stor risiko for å hjelpe ham. I tråd med de tyske forordningene er det dødsstraff for dette.

Flukten varer i 9 uker eller 63 dager, før han 1. juni kommer over grensen til Sverige.


 Hva tallene viser

12-tallet er det sentrale tallet i filmen, og begivenhetene dreier seg om definisjonsmakten til tallet.

Før sabotørene kommer til Nord-Norge er motstandskampen langt på vei knekket. En okkupasjon oppleves av befolkningen som at fienden har tatt kontrollen over alt som er av betydning for å utøve makt.

12 er omkretsens og ferdigstillelsens tall, det er tallet for det som omslutter oss. Vi har 12 stjernetegn, 12 måneder i året, 12 timer i døgnet. Jesus var omgitt av 12 apostler.

12 er også tallet for at sirkelen er sluttet og at endringer ikke lenger er mulig (derav uttrykket «fem på tolv»).

Numerologisk kan vi forstå situasjonen slik: 11 mann har ofret livet sitt for Norge. 11-tallet er et mestertall som blant annet står for det intuitive, transformasjoner og høyere bevissthet. Det er av overordnet betydning for nordmennene at disse ofrene ikke er gjort forgjeves.

For tyskerne derimot er det av største betydning at den 12. blir tatt for å opprettholde det moralske overtaket på befolkningen. Derfor må «Den 12. mann» finnes og henrettes, slik at «sirkelen» igjen kan sluttes og motstandsviljen kues med et nytt eksempel på at ingenting nytter. Den negative siden ved 12-tallet er her kontroll over befolkningens tanker og handlinger som gjør det mulig å forutse hvordan motstanden vil uttrykke seg.

Datoen for starten på aksjonen, 29.03.1943, har dagstallet 22/4 (tverrsum 29=11, 1943=17/8. summert: 11 + 3 +8 = 22).

22/4 er et mestertall og tallet for det visjonære og handlekraftige. Det er tallet for å bygge og befeste noe av åndelig karakter i den materielle virkeligheten.

Flukten varte i 63 dager. Her uttrykkes 9-tallet på to måter; både som dager (6+3=9) og som 9 uker. 9 er tallet for idealisme, nestekjærlighet og universell kjærlighet. Det er også tallet for avslutninger (9 er det siste tallet i rekken). En fase i kampen mot okkupasjonen er avsluttet og en ny kan begynne. Motstandskampen har fått en ny giv. Som Marius, en av hjelperne sa det: «Han har blåst liv i håpet vårt!».

Overskridelse

Flukten starter med Baalsruds egen vilje til å overleve. Han tenker ikke lenger enn fem minutter fram i tid, alle andre tanker skyver han unna. Numerologisk uttrykkes dette i 1-tallet som er tallet for initiativkraft, egenvilje og oppfinnsomhet. I begynnelsen nærmest krever han å bli hjulpet. Etter hvert som han forstår hvilken omsorg han får fra hjelperne, føler deres offervilje og faren de utsetter seg for, noe som uttrykkes i 6-tallet – fylles han av takknemlighet og han kommer til en forsoning med situasjonen sin.

Som han sier i filmen: «Jeg har innsett at dette ikke handler om meg lengre, men om noe som er mye, mye større».

Kilde: Filmweb.no

Mange uker fylles med venting i ensomhet. Hvordan klarte han som var så initiativrik og hadde så sterk egenvilje dette? Ville ikke dette føles som en ulidelig passivitet? Det er nærliggende å tro at han tilpasset seg denne situasjonen fordi han ble fylt fornemmelser av mening og sammenheng. Han så sin oppgave i den store sammenhengen som var å overleve for de andres skyld.

Bevisstheten om de døde kameratene, hjelperne, motstandskampen og hva landet hans trengte, fylte han med en ånd som gjorde passiviteten levelig. Her kan det være at åndelig virksomme krefter gjorde det mulig å overleve under en slik kulde. Vi kjenner til fra Østens visdomstradisjoner hvordan buddhistmunker har øvd opp en evne til å trosse streng kulde bare kledd med en enkel kappe. Slike ting hører til 7-tallet.

Tallet 7 er et tall som på energiplanet bringer med seg herredømme over kroppens funksjoner. Det blir i de fleste samfunn, betraktet som et hellig og spirituelt tall. Tallet står for sjelens seier over materien. Det er tallet for helbredelse og mirakler, tro og drømmer som blir virkeliggjort. Videre står det for analyse, ro og mentalt arbeid. Tallet assosieres også med Gud (G=den 7. bokstav i alfabetet).

Tallene 1, 6 og 7 er altså tall som uttrykker seg i hendelsene under flukten. Hvordan kan disse tallene forbindes med Jan Baalsrud numerologisk?

Kilde

Jan Sigurd Baalsrud ble født 13. desember 1917.

  • Navnetall: 46/1
  • Vokaltall: 9/9
  • Konsonanttall: 10/1
  • Skjebnetall: 16/7
  • Døde 30.12.1988

Skjebnetall 16/7

1-tallet står for selvstendighet, initiativkraft, mot og selvhevdelse. 6-tallet står for likevekt og harmoni, ansvar for andre og gjensidig hjelp. 1-tallets initiativkraft vil erobre verden, 6-tallet med sitt krav til likevekt og harmoni avviser det som ikke tjener det felles beste for menneskene.

Denne brytningen er smertefull og hvis den skal forløses, må mennesket velge fritt ut i fra 1-tallet, og akseptere det vonde og smertefulle som en del av veien videre. Da kan harmoniserende og helbredende i 6-tallet komme til uttrykk og lede til åndelig vekst og de åndelige evnene som hører til 7-tallet.

Navnetall 46/1 og Konsonanttall 10/1

Den sterke betoningen av 1-tallet forklarer egenviljen, initiativkraften og evnen til overlevelse som Baalsrud viste i de første fasene av flukten.

Vokaltall 9/9

Vokaltallet 9 forteller om hva som dypest sett motiverer oss. For Jan Baalsrud var dette forbundet med en høy grad av idealisme, vilje til å handle til beste for sine medmennesker og tro på at det nytter å gjøre noe. Det er å sette seg selv til side for et høyere formål. Jan ville ikke ha mye ære for det han presterte.

Han tilla æren til hjelperne som utsatte seg for dødsfare for som han sa; bare for å hjelpe ett enkelt forkomment, skadet menneske i en flukt som på alle måter synes å være et nesten umulig foretak.Det er i Baalsruds ånd at regissøren Harald Zwart har lagt fokuset på disse menneskenes innsats.

Kilde: Kinomagasinet.no

Her er vi framme ved en annen side ved 12-tallet som omkretsens tall. Det er en omkrets som vi ikke bare må forstå fysisk, men også åndelig.

Jans døde kamerater var tilstede i hans bevissthet under flukten, det han gjorde, gjorde han også for deres skyld. Slik sett var de fortsatt 12.

Og selv om målet for aksjonen ble et annet, var det et likevel et «mission completed» da han 1. juni 1943 etter en dramatisk siste etappe ble fraktet over grensen til Sverige, noe som for tyskerne var et stort nederlag. Omkretsen var ikke lenger noe de kontrollerte, og motstanden var ikke noe de lenger kunne forutse. For motstanden var noe som heretter bygde seg opp dag for dag på måter de ikke helt kunne verge seg mot.


Kommentar Åse S.: Jan Baalsruds skjebnetall var 16/7. I mars å år -43/7 da ovennevnte skjedde,  var han 25/7 år. Han hadde også det utfordrende essenstallet 16/7 dette året.

Det er også tydelig at han tidlig i livet skulle gi seg i kast med viktige og skjebnes-svangre ting, dette fordi hans første utviklingstrinn var markert hans skjebnetall 7 (frem til han var 29 år).

Den 12. mann, Jan Sigurd Baalsrud ble født i årets 12. måned og han døde i årets 12. måned.

Forfattet av: Lars Michael Næss januar 2018

Kommentarer er stengt.