FUGLEKVITTER ER BLODIG ALVOR!

Planters vekst er avhengig av fuglesang.

0
7663

hits

Alle vet at etter en lang vinter er fuglene klar for å kvitre til seg en make, men det er flere grunner til den intense kvitringen om våren. 

Skapelsen bygger på lyd, lys og vibrasjoner og i Numerologi oversetter vi lydvibrasjoner til tall. Ordet resonans kommer fra det latinske ordet «resonare», som betyr «gi gjenklang». 

Alt i universet er lyd og vibrasjoner, også du.
Alt i universet er lyd og vibrasjoner, også du.

I fysikk er resonans betegnelsen på et svingedyktig system (naturen/ oss og våre kjernetall) som opptar energi og kommer i sterkere svingninger når det blir påvirket av en periodisk kraft (fuglesang /syklustall) med samme frekvens som systemets egen frekvens.

Resonans forekommer i vidt forskjellige fysiske systemer og forklarer mange fundamentale fysiske fenomen. Med numerologi så oversettes vi lyd (navn) til tall.

Fugler, i likhet med oss mennesker, reagerer også på de økende lysnivåene som følge av at dagene blir lengre om våren. Lyset øker fuglers testosteron-nivå som igjen påvirker forplantingsatferden. 

Lydfrekvensene i den vakre kvitringen påvirker planter, trær og blomster til å stå opp fra vinterdvalen.  Når fuglene synger så påvirker de naturen fordi lydvibrasjonene i fuglesang fremmer veksten til trær, planter og blomster.

Dette fantastiske samspillet skjer også med mennesker når vi synger sammen. Forskning avslører også korsang synkroniserer hjerterytmen vår, og vi begynner også å oppføre oss likt etter få sekunder.  Dette påvirker gruppedynamikken på en svært positiv måte.

Fuglesang påvirker planters vekst.

 Planters vekst er avhengig av fuglesang.

Lyd sies å ha startet hele skapelses-prosessen fordi lyd skaper energi og materie om til form.

Ved daggry og ved skumring trenger plantene å stimuleres med fuglenes sang, og ved hjelp av vibrasjonen i fuglenes sang så settes det igang en kjemisk prosess som får planter til å vokse når de skal.

Samme prinsipp råder i  vår skapelse og vekst.

eggcelleHvordan finner menneskelige sædceller frem til egget?  Blir sædcellene kjemisk tiltrukket av egget, eller har de andre måter å navigere på?

Slik jeg har skjønt det, så kvitrer/synger egget til sæden.

Egget gir fra seg et «paringsrop/frekvens», og sædcellen som resonnerer best i henhold til kriteriene til sjelen som ønsker å bli født,  finner raskest frem til eggets inviterende sang.

Hvis det var slik vi blir fortalt at den tøffeste svømmeren av sædcellene vinner, ville vi kanskje ha fått flere fysisk perfekte barn – men hva med den åndelige balansen?  Tilbake til fuglene. 

Det hadde blitt kaos i økosystemet om fuglene hadde begynt å kvitre sin vakre vårsang om vinteren.

Når sommeren kommer med sin blomstring, slutter fuglene å synge mesteparten av dagen. Fugler synger fortsatt ved daggry og i skumringen i løpet av sommeren.

Om natten puster plantene inn karbondioksyd. Om morgenen puster de  ut rent oksygen som vi mennesker er avhengig av. Utrolig bra samarbeide må man si.

Musikk påvirker planters vekst mer enn vi tror.

Studier på planter og musikk

Fugler er også  følsomme for støy på grunn av sin avhengighet til akustisk kommunikasjon, og naturlig nok så forstyrrer menneskeskapt og unaturlig støy veksten til planter og trær.

Dette fordi støyen påvirker fuglesangen, men det gjør det også vanskeligere for rovdyr å jakte. Industristøy og mobilmaster forstyrrer oppførselen til dyr som pollinerer planter og sprer frø som igjen fører til f.eks. mindre trær som igjen betyr mindre habitat for hundrevis av arter som er avhengige av trærne for å overleve. Det var denne gjensidige avhengigheten da….

I en serie av intensive studier utført av Dorothy Retallack fra Denver, Colorado, demonstrerte virkningen av forskjellige typer musikk på en variasjon av potteplanter.

Hærfuglen ble observert i Norge i fjor, et sjeldent skue som i tidligere tider fungerte som et varsel.
Hærfuglen ble observert i Norge i fjor, et sjeldent skue som i tidligere tider fungerte som et varsel.

Eksperimentene ble kontrollerte under strenge vitenskapelige forhold, og plantene ble oppbevart i store, lukkede kabinetter på hjul, hvor lys, temperatur og luft ble automatisk regulert.

Tre timer per dag med psykedelisk rock hindret veksten og ødela squashplanter, grønnplanter og mais på under fire uker.

Retallack spilte musikk fra to forskjellige radiostasjoner i Denver for to grupper av petunia. De to radiostasjonene spilte rockemusikk og klassisk musikk.

Petuniaene som lyttet til klassisk musikk lente seg alle sammen MOT LYDEN.
Petuniaene som lyttet til klassisk musikk lente seg alle sammen MOT LYDEN.

Avisen ”The Denver Post” meldte:

  • Petuniaene som lyttet til rock nektet å blomstre.
  • De som lyttet til klassisk musikk utviklet seks vakre blomster.
  • Mot slutten av den andre uken, lente petuniaene som ble utsatt for rocke seg BORT FRA radioen og viste ujevn vekst.
  • Petuniaene som lyttet til klassisk musikk lente seg alle sammen MOT LYDEN.
  • Innen en måned var alle plantene som hadde blitt utsatt for rockemusikk døde.
Dorothy Retallack og Professor Broman.
Dorothy Retallack og Professor Broman.

I et annet eksperiment, utført over tre uker, spilte Dorothy Retallack musikk av Led Zeppelin og Vanilla Fudge til en gruppe av bønner, squash, mais, clematis og praktspragle.

Hun spilte også innovativ, atonal populærmusikk til en annen gruppe. For å kontrollere, spilte hun ingenting til en tredje gruppe.

  • Innen ti dager kunne man se at plantene som hadde blitt utsatt for Led Zeppelin og Vanilla Fudge alle LENTE SEG BORT FRA HØYTTALEREN. Etter tre uker var de innskrumpet og DØENDE.
  • Bønnene som var utsatt for den ’nye musikken’ lente seg 15 grader bort fra høyttaleren og hadde røtter av middels størrelse.
  • Plantene som hadde blitt etterlatt i stillhet hadde de lengste røttene og vokste høyest.
  • Videre, oppdaget man at planter som man spilte rolig, klassisk musikk for ikke bare vokste to tommer høyere enn plantene som ble etterlatt i stillhet, men faktisk også LENTE SEG IMOT HØYTTALEREN. 
  • Alle plantene som stod ved siden av rockemusikken – LENTE SEG BORT FRA HØYTTALERENE – og prøvde å komme seg bort fra musikken.

Plantene som stod ved siden av den klassiske musikken – LENTE SEG MOT HØYTTALERENE – og prøvde faktisk å komme nærmere musikken.

Til slutt var alle plantene som stod ved siden av rockemusikken døde…

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, oppdatert 24.03.2015

Ser litt stressa ut det vannet utsatt for 440 Hz.

Relatert artikkel: «432 HZ, DEN GLEMTE HARMONISKE FREKVENS.»
440 Hz som musikkinstrumenter er innstilt på i dag er ute av synkronitet med resten av universets harmoniske musikk.

Vi er en del av universet, og jeg tror det er fundamentalt viktig at vi justerer oss tilbake til universets harmoniske toner skal vi klare å gjenopprette balanse og fred på jord.

Aktuelle artikler

DET VAKRE SOMMERFUGL-ALFABETET.

BILDER AV VÅR VAKRE FRAKTALE VERDEN.

 

Kilder: