FUGLEKVITTER ER BLODIG ALVOR!

Planters vekst er avhengig av fuglesang.

0
8494

hits

Etter en lang vinter er fuglene klar for å kvitre til seg en make, men det er flere grunner til den intense kvitringen om våren. 

Skapelsen bygger på lyd, lys og vibrasjoner og i Numerologi oversetter vi lydvibrasjoner til tall. Ordet resonans kommer fra det latinske ordet «resonare», som betyr «gi gjenklang». 

Alt i universet er lyd og vibrasjoner, også du.
Alt i universet er lyd og vibrasjoner, også du.

I fysikk er resonans betegnelsen på et svingedyktig system (naturen/ oss og våre kjernetall) som opptar energi og kommer i sterkere svingninger når det blir påvirket av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egen frekvens.

Resonans forekommer i vidt forskjellige fysiske systemer og forklarer mange fundamentale fysiske fenomen. 

Fugler, i likhet med oss mennesker, reagerer også på de økende lysnivåene som følge av at dagene blir lengre om våren. Lyset øker fuglers testosteron-nivå som igjen påvirker forplantingsatferden. 

Lydfrekvensene i den vakre kvitringen påvirker planter, trær og blomster til å stå opp fra vinterdvalen.  Når fuglene synger så påvirker de naturen fordi lydvibrasjonene i fuglesang fremmer veksten til trær, planter og blomster.

Dette fantastiske samspillet skjer også med mennesker når vi synger sammen. Forskning avslører at korsang synkroniserer hjerterytmen vår, og vi begynner også å oppføre oss likt etter få sekunder.  Dette påvirker gruppedynamikken på en svært positiv måte.

Lyd sies å ha startet hele skapelses-prosessen fordi lyd skaper energi og materie om til form.

Ved daggry og ved skumring trenger plantene å stimuleres med fuglenes sang, og ved hjelp av vibrasjonen i fuglenes sang så settes det igang en kjemisk prosess som får planter til å vokse når de skal.

Samme prinsipp råder i  vår skapelse og vekst.

eggcelleHvordan finner menneskelige sædceller frem til egget?  Blir sædcellene kjemisk tiltrukket av egget, eller har de andre måter å navigere på?

Slik jeg har skjønt det, så kvitrer/synger egget til sæden.

Egget gir fra seg et «paringsrop/frekvens», og sædcellen som resonnerer best i henhold til kriteriene til sjelen som ønsker å bli født, finner raskest frem til eggets inviterende sang.

Hvis det var slik vi blir fortalt at den tøffeste svømmeren av sædcellene vinner, ville vi kanskje ha fått flere fysisk perfekte barn – men hva med den åndelige balansen?  Tilbake til fuglene. 

Det hadde blitt kaos i økosystemet om fuglene hadde begynt å kvitre sin vakre vårsang om vinteren.

Når sommeren kommer med sin blomstring, slutter fuglene å synge mesteparten av dagen. Fugler synger fortsatt ved daggry og i skumringen i løpet av sommeren.  

Fugler er også  følsomme for støy på grunn av sin avhengighet til akustisk kommunikasjon, og naturlig nok så forstyrrer menneskeskapt og unaturlig støy veksten til planter og trær.

Støyen påvirker fuglesangen, men det gjør det også vanskeligere for rovdyr å jakte. Industri-støy og mobilmaster forstyrrer oppførselen til dyr som pollinerer planter og sprer frø som igjen fører til f.eks. mindre trær som igjen betyr mindre habitat for hundrevis av arter som er avhengige av trærne for å overleve. Det var denne gjensidige avhengigheten da….


Kilde

Studier på planter og musikk

På vingården Paradiso di Frassina i Toscana i Italia bruker dem klassisk musikk for bedre produksjonen. Prosjektet startet i 2001 som et forsøk på å holde skadedyr unna. De observerte at plantene modnet raskere når de blir utsatt for de beroligende lydene fra Mozart, Vivaldi, Haydn og Mahler.

I en serie med studier utført av Dorothy Retallack fra Denver, Colorado, demonstrerte de virkningen av forskjellige typer musikk på forskjellige potteplanter.

Eksperimentene ble kontrollerte under strenge vitenskapelige forhold, og plantene ble oppbevart i store, lukkede kabinetter på hjul, hvor lys, temperatur og luft ble automatisk regulert.

Tre timer per dag med psykedelisk rock hindret veksten og ødela squashplanter, grønnplanter og mais på under fire uker.

Hunspilte musikk fra to forskjellige radiostasjoner for to grupper petunia, den ene spilte rockemusikk og den andre spilte klassisk musikk.

Avisen ”The Denver Post” meldte:

  • Petuniaene som lyttet til rock nektet å blomstre.
  • De som lyttet til klassisk musikk utviklet seks vakre blomster.
  • Mot slutten av den andre uken, lente petuniaene som ble utsatt for rocke seg BORT FRA radioen og viste ujevn vekst.
  • Petuniaene som lyttet til klassisk musikk lente seg alle sammen MOT LYDEN.
  • Innen en måned var alle plantene som hadde blitt utsatt for rockemusikk døde.

I et annet eksperiment, utført over tre uker, spilte Dorothy Retallack musikk av Led Zeppelin og Vanilla Fudge til en gruppe av bønner, squash, mais, clematis og praktspragle. Hun spilte også innovativ, atonal populærmusikk til en annen gruppe. For å kontrollere, spilte hun ingenting til en tredje gruppe.

  • Innen ti dager kunne man se at plantene som hadde blitt utsatt for Led Zeppelin og Vanilla Fudge alle LENTE SEG BORT FRA HØYTTALEREN. Etter tre uker var de innskrumpet og DØENDE.
  • Bønnene som var utsatt for den ’nye musikken’ lente seg 15 grader bort fra høyttaleren og hadde røtter av middels størrelse.
  • Plantene som hadde blitt etterlatt i stillhet hadde de lengste røttene og vokste høyest.
  • Videre oppdaget man at planter som man spilte rolig, klassisk musikk for ikke bare ble høyere enn plantene som ble etterlatt i stillhet, men de lente seg MOT HØYTTALEREN. 
  • Alle plantene som stod ved siden av rockemusikken LENTE SEG BORT FRA HØYTTALERENE og prøvde å komme seg bort fra musikken.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland, oppdatert 24.03.2015

Ser litt stressa ut det vannet utsatt for 440 Hz.

Relatert artikkel: «432 HZ, DEN GLEMTE HARMONISKE FREKVENS.»
440 Hz som musikkinstrumenter er innstilt på i dag er ute av synkronitet med resten av universets harmoniske musikk.

Vi er en del av universet, og jeg tror det er fundamentalt viktig at vi justerer oss tilbake til universets harmoniske toner skal vi klare å gjenopprette balanse og fred på jord.

Aktuelle artikler

DET VAKRE SOMMERFUGL-ALFABETET

BILDER AV VÅR VAKRE FRAKTALE VERDEN.

 

Kilder: