GROTTEDRAMAET 12 RUNDT 1. Kapunka(p), takk til Thailand

0
2431

Verdens øyne var i sommer rettet mot Thailand og det unge fotball-laget som ble fanget i Tham Luang‑ grotten den 23. juni 2018.

Interessen og media-fokuset hendelsen skapte verden rundt har vært enorm. Guttene var på Ellen sitt show i oktober 2018.

Alle i grotten ble reddet, og de siste ble reddet ut av grotten den 10. juli 2018. Dramaet endte godt, men dessverre så omkom en dykker.

Det var mange nasjoner involvert i redningsaksjonen og tusenvis av mennesker deltok.

Det var aldri politisk uenighet eller spørsmål om barna skulle reddes ut eller ikke. De skulle også reddes ut uansett kostnad.

En verden som dessverre så altfor ofte virker lammet av splittelse, krig, avstand og hat trengte sårt en slik samlende hendelse.

Læren og moralen i historien.

De 12 guttene.

Slik jeg ser det, så er vi alle levende og aktive symboler.

Vi lever i en dualistisk verden med lys og mørke. Hendelsen med fotball-laget i Thailand skjedde parallelt med VM-i fotball som handler om konkurranse og slå andre nasjoner.

Hendelsen i Thailand handler det motsatte. Her handler det om hva vi kan få til når vi står sammen som en enhet og bryter kulturelle barrierer.

De innestengte bestod av 12 gutter + en 13. trener.

I hellig geometri så har vi mønsteret kalt «Metatrons kube». Det består av 12 sirkler med en 13. sirkel i midten. Kuben inneholder alle andre geometriske former og viser hvordan alle formene kommer sammen som en.

Metatrons kube

I senere tradisjoner som kristendommen og islam så ble det personifisert til Jesus med sine 12 disipler som skulle spre ordet.

I muslimsk tro så hadde også Muhammad 12 imamer som skulle veilede de troende.

Den samlende og vakre historien skjedde i Thailand, og her er de aller fleste buddister.

At annet viktig aspekt ved hendelsen er at den skjedde hverken i et kristent eller muslimsk land.

En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller absolutte sannheter i en ytre verden. (Guttene var på en måte fanget i en indre verden).

Filosofien er fri fra forestillingen om en ytre kontrollererende makt, og derfor er det ikke en religion i vanlig forstand. Buddha underviste fordi han ønsket likemenn blant studentene sine, ikke tilbedere.

Målet for praksisen er å erkjenne sinnets natur, å selv bli en Buddha eller opplyst. Buddister tror på reinkarnasjon. De beroliger sinnet og bryter ned forestillingen om et fast og uforanderlig jeg. Øvelsen kalles meditasjon. 

Det finnes også mange vakre Buddha-figurer spredt rundt i grotter i Østen. Bildet nedenfor er fra grotten guttene ble sperret inne i.

Tarotkort nr. 13

 

I de fleste mytologiske tradisjoner befinner dødens land seg under jorden, og det er bare de største heltene kan gå inn og kommer ut igjen med livet i behold.

Tallet 13, transformasjon, gjenfødelse og forandring.

Det er et sterkt tall, og forutsetningen for at den gode kraften i tallet skal slå positivt ut er at kraften blir brukt på en klok og positiv måte. Blir kraften brukt til egoistiske formål, bringer man ødeleggelse over seg selv.

Treneren til de 12 guttene var heldigvis klok han. Han var tidligere  buddistmunk og lærte de 12 guttene å meditere for å døyve sulten og spare på kreftene.

Flott veiledning av treneren dette. Han får spredd ordet til «dem som har øyne til å se»


Parallelle tall i tid & parallelle hendelser i rom.

Vi har ofte sett at det dukker opp mestertall eller tallpalindromer i tiden som går mellom hendelser som ligner hverandre.

Et palindrom er et ord, uttrykk eller tall som gir samme resultat enten det leses fra høyre eller venstre. Palindromer kalles også speiltall. Ordet palindrom kommer fra de greske ordene palin (πάλιν, «tilbake» eller «igjen») og dromos (δρόμος, «bane» eller «vei»).

Vel, her en lignende situasjon. Den 14 .oktober 1987 så ble «baby Jessica» på 18 måneder fanget i en brønn i Texas. Hun lå hjelpeløs 6 meter under bakken.

Også her var media-sirkuset enormt, millioner av mennesker verden rundt fulgte med. Hun ble reddet opp av brønnen den 16. oktober 1987. Teller vi dager fra den ene hendelsen oppstod til den andre, så dukker det et tallpalindrom opp.

Det gikk 11211 dager mellom disse «lignende» hendelsene hvor barn ble fanget inne i jorden og det påfølgende mediesirkuset med verdens øyne rettet mot seg.

Det er flere speil i tallene i disse to hendelsene.

  • Baby Jessica ble reddet 16.10. Kan reduseres til 7.1.
  • Guttene ble reddet ut den 10.07. Kan reduseres til 1.7.

14. oktober da Jessica falt i brønnen ser ut til å være viktig dato.

Den 14. oktober 2007 så druknet det 8 personer en annen grottehendelse I Thailand i Nam Talu grotten i Khao Sok.

Den verste gruveulykken i britisk historie skjedde også den 14. oktober 1913 i Universal-gruven i Senghenydd  i Glamorgan i Wales. 439 mennesker omkom.

Millioner av mennesker over hele verden fulgte også TV-sendingene da de 33 gruvearbeiderne i Chile ble hentet ut fra sitt underjordiske fangenskap tilbake i 2010.

De ble fanget under jorden den 5. august 2010 og sistemann ble reddet ut den 14. oktober 2010. Redningen av de 33 gruvearbeiderne skjedde også 1200 uker etter-  og på nøyaktig samme dato som Jessica falt i brønnen tilbake i 1987.

Nå er også tallet 5 et urolig tall og tallet for uventede hendelser. Alle hendelsene nevnt ovenfor skjedde også på en dag vi kan redusere til 5 siden:

  • Dag 5=5
  • Dag 14=1+4=5
  • Dag 23=2+3=5

 


«The Forecaster» Martin Armstrong mener at mennesker i Asia har en større forståelse for tidens sykluser enn folk i vesten, som tenker mer lineært. 

I Asia tror dem på konstant forandring og at ting alltid søker mot en tidligere /opprinnelig tilstand. De ser et større bilde og tror ikke det er mulig å fullt ut forstå enkeltsituasjoner som oppstår uten å forstå og se helheten. I Vesten har man et enklere verdenssyn og fokuserer mest på objekter eller mennesker, i stedet for å se det større bildet. 

Tid er syklistisk, ikke lineær.

Han mener at så lenge vi fortsetter denne lineære tankegangen vil vi ikke komme oss videre, vi vil bare repetere fortiden. Han mener det er på høy tid at vi lærer å se disse mønstrene og forbindelsene, fordi da har vi mulighet til å vokse i en mer positiv retning. 

Til slutt får vi håpe at mennesker verden rundt tar med seg visdommen fra den siste hendelsen med Thailand.

Forfattet av: Åse Steinsland, 13.07.2018

Kilder

For 28 år siden tilbragte den 18-måneder gamle jenta 58 timer i bunnen av en brønn

 

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise