LIKHETENE MELLOM KENNEDY OG LINCOLN.

4
6745

President Kennedy og Lincoln hadde mye mer til felles enn å bli skutt og drept.

Ikke lenge etter drapet på Kennedy oppdaget man mange mystiske likheter mellom de to presidentene.

Listen sirkulerte i amerikansk media en stund og ble skrevet ned i en artikkel i Scientific American i 1964. Siden har den dukket opp jevnt og trutt.

Lincoln ble født den 12.2.1809 og ble drept 15.4.1865. Kennedy ble født 29.5.1917 og ble drept 22.11.1963.

Her noen av likhetene.

 • Lincoln ble innsatt som president 4.3.1861, Kennedy den 20.1.1961.
 • Lincoln ble valgt inn i Representantenes hus i 1846. Kennedy ble valgt inn i 1946.
 • Begge mistet kandidater til partiets visepresidentnominasjon i 1856 og 1956.
 • Navnene Lincoln og Kennedy inneholder 7 bokstaver.
 • Deres etterfølgere var begge sørdemokrater ved navn Johnson (Andrew Johnson og Lyndon B. Johnson). Johnson og Johnson ble født i 1808 og 1908.
 • John Wilkes Booth som drepte Lincoln ble født i 1839. Lee Harvey Oswald som drepte Kennedy ble født i 1939.
 • Begge presidentene hadde vært kapteiner på skip.
 • Begge led av en genetisk sykdom. Lincoln hadde Marfans syndrom og Kennedy hadde Addisons sykdom.
 • Begge fikk fire barn og mistet en sønn under presidentperioden.
 • Begge ble høyt ansett for sitt vidd og veltalenhet.
 • Begge siterte ofte William Shakespeare og Bibelen i sine politiske taler.
 • Begge hadde livvakter ved navn William.
 • Begge var i 30-årene da de giftet seg med sine 24 år gamle koner, Mary Todd Lincoln og Jacqueline Kennedy. Begge konene snakket flytende fransk.
 • Begge presidentene ble skutt i hodet på en fredag med en Colt med sine koner sittende ved siden av seg.
 • Begge ble advart. Lincolns sekretær het Kennedy, hun advarte ham mot å gå i teateret dagen han ble skutt. Kennedys sekretær het Lincoln og hun advarte Kennedy mot å reise til Dallas.
 • En uke før Lincoln ble skutt var han i Monroe i Maryland. En uke før Kennedy ble skutt var han hos Marilyn Monroe.
 • Begge morderne hadde 3 navn som besto av 15 bokstaver.
 • Booth flyktet fra et teater og ble fanget i et varehus. Oswald flyktet fra et varehus og ble fanget i et teater.
 • Begge morderne ble drept før rettssaken.

Hvis mønsteret forsetter: Siden Kennedy ble født i 1918 så betyr det at fremtidens Lincoln/Kennedy allerede ble født i 1918 + 100 = år 2018, og vil komme til makten i år 2060.

(Like tall i tid gir lignende hendelser i rom, det gikk ikke 100, men fraktale 99 år mellom presidentinnsettelsene, aktuell artikkel her).


Tallet 4 representerer fundamenter, stiftelse, regjeringer og myndigheter.

washington

Presidentfruene Mary Todd Lincoln (f. 13.12.1818) og Jacqueline Kennedy (f. 28.7.1929) ble født med palindromske 40404 dager mellomrom (kalk.) og de døde med 111 års mellomrom. (Kalk.).

USA`s første president George Washington ble født 22.2.1732 og døde 14.12.1799. Fra han ble født den 22. (4) til USA fikk sin første nasjonaldag 4. juli 1776 gikk det nøyaktig 44 år, 4 måneder og 13 (4) dager.

President Lincoln ble født 76 år etter Washington, Kennedy ble født 67667 dager etter Washington.

Forfattet av: Åse Steinsland, 11.08.2015

  Kilder:

Kommentarer er stengt.