LIKHETER MELLOM KENNEDY OG LINCOLN.

Både hendelser og tall avslører slående likheter, og likt tiltrekker likt.

4
6195

John F. Kennedy og Abraham Lincoln var begge amerikanske presidenter, men det var ikke være det eneste de hadde felles.

Ikke lenge etter Kennedys død oppdaget mange at Kennedys politiske liv hadde svært mange likheter med Lincolns liv. Listen over likheter ble – etter å ha sirkulert i amerikansk media en stund – skrevet ned i en artikkel i Scientific American i 1964, og den er visst skremmende lang.

 • Lincoln ble født den 12.02.1809, ble skutt og døde den 15.04.1865
 • Kennedy ble født 29.05.1917, ble skutt og døde den 22.11.1963

Her noen av de «mystiske» likhetene mellom disse to sagnomsuste presidentene.

President Kennedy ble drept den 22.11. på den 33. parallell.
President Kennedy ble drept den 22.11. på den 33. parallell.
Et lite utdrag:
 • Lincoln ble valgt inn i kongressen i 1846, Kennedy i 1946.
 • Lincoln ble valgt til president i 1860, Kennedy i 1960.
 • Kennedy var 46 år da han døde. Lincoln var 56 år da han døde.
 • Navnene Lincoln og Kennedy består begge av 7 bokstaver.
 • Begges koner mistet et barn mens de bodde i det hvite hus.
 • Begge presidentene ble skutt på en fredag.
 • Begge ble skutt i hodet.
 • Begge ble advart. Lincolns sekretær, ved navn Kennedy, advarte ham mot å gå i teateret dagen han ble skutt. Kennedys sekretær, ved navn Lincoln, advarte Kennedy mot å reise til Dallas.
 • Begges erstattere het Johnson.
 • En uke før Lincoln ble skutt, var han i Monroe, Maryland. En uke før Kennedy ble skutt var han hos Marilyn Monroe.
 • Andrew Johnson, som erstattet Lincoln, var født i 1808.  Lyndon B. Johnson, som erstattet Kennedy, var født i 1908.
 • John Wilkes Booth, som drepte Lincoln var født i 1839.  Lee Harvey Oswald, som drepte Kennedy, var født i 1939.
 • Begge morderne var kjent ved sine 3 navn, og begge navn består av 15 bokstaver.
 • Booth flyktet fra et teater og ble fanget i et varehus. Oswald flyktet fra et varehus og ble fanget i et teater.
 • Begge morderne ble drept før rettssaken.
washington
Georg Washington

Vedr. tallene som kommer frem vedr. likhetene mellom presidentene kan det ved første øyenkast se ut som at det handler om tallene 10 og 100, men det er tallet 9 det handler om, fordi Universet jobber i 9.

Lincoln ble innsatt som president den 04.03.1861, Kennedy den 20.01.1961. Det er med tiden som det er med personer. En person er ikke 100 år før det har gått 100 år, og det går

99 år mellom disse hendelsene eller 36xxx dager (3+6=9), akkurat som det gikk 99 år mellom Titanic og Concordia-hendelsene.

99lincoln

marilyn dianaI fordypningsartikkelen om prinsesse Diana og Marilyn Monroe ser vi det samme. Både hendelser og tall avslører slående likheter, akkurat som med Kennedy og Lincoln.

Begge var født den 1., begge døde i august og begge ble 36/9 år.

USA`s 1. president het George Washington. Han ble født 22.2. i 1732 og døde 14.12.1799.

President Lincoln ble født 76 år etter han, og Kennedy ble født 67667 dager etter George Washington.

Tallet 4/13/22/40 er tallet for stiftelse, regjeringer, myndigheter, verdlighet og fundamenter. Fra USA`S første president ble født den 22 (2+2=4) til USA fikk sin første nasjonaldag den 4.7.1776 gikk det 44 år, 4 måneder og 13/4 dager. Denne dagen passerer vi også årets 4440 time. Tilfeldig?

OBAMA44

trumpgyldnesnittNoen tanker, sånn til slutt

George Washington ble innsatt som president den 30.04.1789 (progressivt tall), og han avsluttet den 04.03. 1797 (regressivt tall).

 • Abraham Lincoln var USA`s 16. president, og 1+6=7
 • John F. Kennedy var USA`s 35. president og 1+7=8
 • USA`s neste president blir nr. 45/9 i rekken og det ble Donald Trump som vant slik tallene avslørte. (Undervisningsartikkel på denne lenken).

dw2I artikkelen om David Wilcock og boken «Syncronicity Key» så ser vi samme tall gå igjen.

Historiske hendelser viser seg å skje i sjokkerende presise- og gjentakende tidssykluser.

I boken nevner han blant annet sammenhengen mellom tidligere president Jimmy Carter og Marcus Porcius Cato (234 f.Kr. – 149 f.Kr.), en romersk statsmann kalt «Censoren av Roma».

Han gir det han mener er omfattende bevis på at Carter synes å være reinkarnasjonen av Cato. Det går nøyaktig 2160 år mellom deres liv og virke, akkurat som reisen gjennom et stjernetegn tar 2160 år, og 2+0+1+6=9. Du finner åpen artikkel om Wilcocks teori på denne linken.

Forfattet av: Åse Steinsland, 11.08.2015, oppdatert 14.11.2017

  Kilder:

Comments are closed.