COVID-19 DØDSFALL NORGE. Nye tall 16. mai 2022

Skal, skal ikke?

0
7929

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

I følge ukesrapportene fra Folkehelseinstituttet med Covid-19-dødsfall (kilde) og Worldometer har det siden midten av februar 2020 inntruffet totalt 3061 dødsfall her til lands pr. 16.5.2022. Det er 55 flere enn i opptellingen for litt over en uke siden. (Man vet ikke at de døde av Covid-19, men med Covid-19).

89 % av befolkningen over 18 år er vaksinert med to doser, allikevel har 1727 personer dødd av Covid-19 siden januar 2022, langt flere enn i hele 2020 og 2021 til sammen.

I følge ukesrapportene til Legemiddelverket (kilde) har det også inntruffet 259 vaksinerelaterte dødsfall pr. 19. april 2022. (Man ikke vet om dødsfallene skyldes vaksinene, men de døde kort tid etter vaksinering).

I tillegg rapporterer Legemiddelverket om 6029 alvorlige bivirkninger, blant annet:
– 446 tilfeller med hjertesykdommene perikarditt og myokarditt. (Helst unge mennesker).
– 543 alvorlige meldinger om menstruasjons-forstyrrelser. (5586 meldinger til sammen).
– 122 hendelser relatert til svangerskap, fødsel og nyfødte der mor er vaksinert (spontanaborter og blødninger).

Vaksinasjon mot covid-19 i følge Folkehelseinstituttet.
– Per 24. april 2022 er 73 % av hele befolkningen, 88 % (16 år og eldre) og 89 % (18 år og eldre) vaksinert med to doser koronavaksine.
– Totalt 84 % av 16-17 åringer og 55 % av 12-15 åringer er vaksinert med én dose, og 43 % av 16-17 åringer vaksinert med andre dose.

NÅR GLOBAL HELSE BLIR BUSINESS.
Bra artikkel i Aftenposten innsikt. «Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører? Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med Norge som en viktig brikke.
Bergdís Jóelsdóttir i Norsk Folkehjelp mener WHO bør holde seg unna partnerskap som kan kompromisse med uavhengigheten deres.
«Det er uheldig at en filantrop kommer med en koffert full av penger til et stadig fattigere FN, og kan stille noen krav eller legge inn forutsetninger som påvirker i hvilken retning global helse og WHO skal gå. Det er snart et fond for hvert problem som skal løses, og det går utover helhetsforståelsen.»
Du finner artikkelen her, https://www.aftenposteninnsikt.no/verden/n-r-global-helse-blir-business

Kilder
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220421%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
https://www.fhi.no/nyheter/2022/ukerapport-covid-19-uke-16-er-publisert/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

Oppdatert 8.5.2022


Vaksiner måtte tidligere oppfylle viktige forutsetninger.

Dette sto på nettsidene til Store Norske Leksikon da artikkelen først ble publisert. (Definisjonen på hva en vaksine har blitt endret i ettertid).

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være mye høyere enn risikoen ved å ta en vaksine.

Vi kjenner ikke til langtidsvirkningene av C19-vaksinene og i følge Legemiddelverket er vaksinene som er i bruk betinget (midlertidig) godkjente vaksiner. Eksperimentet varer til våren 2023, så om ca. et år vil vi få svar på om de godkjennes eller ikke.


Eldre nyheter

Det ble satt ny rekord 29. desember 2021. Da døde det hele 47 mennesker med Covid-19 på en dag her til lands. Det tilsvarer over 1/10 av alle Covid-døde i løpet av stort sett hele år 2020 (421 registrert), da ingen var vaksinert.

Tidenes høyeste overlegg med de samme sykdommene som nevnes i bivirkningsrapportene.

Kilde: Uttalelsen ca. 2:37 inn i denne videoen.

Overveldende mange fullvaksinerte med Covid-19 blant innlagte på sykehus med Covid-19 i følge Camilla Stoltenberg på denne pressekonferansen.

Voldsomt hopp i både Covid-19 innlagte og døde de siste ukene. Folkehelseinstituttet skriver: «Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021. Det er all grunn til å følge denne utviklingen med stor årvåkenhet.»

Oppdatering 13/12-2021. FDA i USA har frigitt dokumenter som avslører at Pfizer registrerte nær 160.000 bivirkninger på C19-vaksinen de første mnd. 1223 var dødelige og dreide seg om personer  fra 31 til 50 år i USA, kilde.

Oppdatering 8/12-2021. Opptil 300.000 nye pasienter med hjertesykdommer i Storbritannia, kilde.  Dramatisk økning i hjertesykdom i forbindelse med mRNA-vaksinene, kilde.

WHO-sjef: Vaksinene ikke beskytter ikke fullt ut mot smittespredning og gir bare 60 prosent beskyttelse mot deltavarianten, kilde.

Først stanset Japan 1,6 millioner vaksinedoser på grunn av forurensing. Nå har også tyske forskere funnet udeklarerte metallfragmenter i vaksinene. Kilde 

Kilde

Dr. Kobi Haviv i Israel rapporterer at 95 prosent av alvorlig syke pasienter er vaksinerte, 85–90 prosent av de innlagte er fullvaksinerte Kilde.

Amerikanske myndigheter advarer om at vaksinerte sprer coronaviruset like lett som uvaksinerte, kilde. Samme i Singapore, kilde.

Her lenke til en side hvor man har samlet sammen bivirkningshistorier. Oppdatert liste vedr. unge friske sportsfolk som faller om finner du her. 


Bivirkninger og dødsfall i EU og USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall for de 27 nasjonene i EU heter EudraVigilance. (omtrent halvparten av landene i Europa). Pr. 20.11.2021:

EU: 31,014 mistenkte bivirkningsdødsfall og nær 3 millioner skader etter Covid-19 vaksinasjoner. (50 % av skadene er definert som alvorlig).

I USA, VAERS «Vaccine Adverse Event Reporting System pr. 27. august 2021: 

USA: 13,627 mistenkte bivirkningsdødsfall og 2,8 millioner skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner


 

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en «gift», dvs. (COVID-19) vaksinen.

Kilde

I USA får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte. Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang fordi i henhold til Nürnbergkoden er praksisen som foregår straffbar. Nedenfor siste nytt fra Dr. Reiner Fuellmich.

Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Aktuell undervisningsartikkel fra i fjor:

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

Forfattet 3.5.2021, Åse Steinsland