COVID-19 OPPDATERINGER. Norsk Sykepleierforbund varsler søksmål.

0
8980

Oppdatering 14.februar 2024.

Norsk Sykepleierforbund varsler søksmål dersom sykepleiere som mener de er blitt syke av coronavaksinen ikke får erstatning.

Mellom 40 og 50 sykepleiere har fått avslag fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) om krav på erstatning, ifølge NRK. – Det skal være trygt å vaksinere seg, og staten må da påta seg ansvaret for dem som blir syke av vaksinen, sier Kai Øivind Brenden i Sykepleierforbundet, kilde.

I løpet av 2023 fikk NPE 673 søknader om erstatning etter koronavaksine. I 2022 var tallet 703, ifølge Sykepleien. 

Her en lenke til Norsk Pasientskade erstatning om du er rammet og vil søke erstatning.

Vedr. tellingen. Pr. 14. februar så har til sammen 6627 personer dødd av C19 i Norge totalt. Dvs. 1768 personer siden januar i fjor. Nedenfor graf over daglige dødsfall fra start til nå. Vaksineringen i Norge startet i årskiftet 2020/2021, kilde.

 


Oppdatering 2. januar 2023.

Norge og verden er godt i gang med vaksinering og det er på tide å ta en kikk på tallenes tale.

I følge Verdens Helseorganisasjon har det siden pandemien startet inntruffet totalt 4859 C-19 dødsfall i Norge pr. 2. januar 2023.

Det er 573 flere enn i forrige oppdatering i medio november. Interessant med tanke på at det døde kun 440 i hele 2020 uten moderne medisin. Klikk på bilde for kilde.

Kilde
En stor takk til Stefan Oelrich, president i Bayer Pharmaceuticals for ærligheten.
Hele talen på World Health Summit høsten 2021 finner du her, det han snakker om ovenfor 8.28 inn. I Norge endret Solberg-regjeringen Bioteknologilovens bestemmelser om genterapi den 1. juli 2020, fra da var det ikke lenger krav om godkjenning for behandlingsformer som regnes som genterapi etter bioteknologiloven. Kilde
Oppdatert 8.1.2023, Åse Steinsland

November-oppdatering.

Siden pandemien startet, nedenfor årlig fordeling alle C-19 dødsfall, vaksinerelaterte dødsfall er nå inkl.

Oppdatert 15. november 2022


Eldre nytt

Ble du med på dugnaden? I dag er det bekreftet at C-19 vaksinene ikke beskytter mot smitte, og nylig bekreftet legemiddelgiganten Pzifer at de aldri testet om vaksinene hadde smittedempende virkning. (Kilde).

Det bekreftes også at Det norske Legemiddelverket har visst dette siden desember 2020. Kilde

Skyhøye dødstall generelt i UK.   The Telegraph rapporterer at det i 14 av de siste 15 ukene har vært en stille helsekrise i England og Wales. Ukentlig har det dødd 1000 flere enn normalt, ingen av dødsfallene skyldes Covid. Kilde. Stigende dødsfall generelt også i Norge.

2. mars 2022 kom Folkehelseinstituttet ut med en ny rapport vedr. anbefaling av ny strategi mot Covid-epidemien i Norge. På side 66 står det følgende:

Kilde

Oppdatert 15.09.2022, Åse Steinsland


Vaksiner måtte oppfylle viktige forutsetninger.

Dette sto på nettsidene til Store Norske Leksikon da artikkelen først ble publisert, definisjonen på hva en vaksine er ble endret tidlig i pandemien.

1. Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun, uten å gjennomgå sykdom. De skal beskytte oss mot alvorlig/livstruende sykdom og død. (Kilde)

2. En god vaksine skal være tilnærmet risikofri, og gi få og milde bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hyppigheten av bivirkninger må være innen tålelige og forsvarlige rammer. Samlet sett må fordelene ved å ta vaksine være mye høyere enn risikoen ved å ta en vaksine.

Vi kjenner ikke til langtidsvirkningene av C19-vaksinene. I følge Legemiddelverket er vaksinene som er i bruk nå betingede (midlertidig) godkjente vaksiner. Eksperimentet varer til våren 2023, så først om ca. et år kommer svaret på om de godkjennes eller ei.


En øy, to nasjoner. Haiti vs. Den Dom. Republikk.

For ett år siden meldte Bloomberg at Haiti var den eneste nasjonen på den vestlige halvkule som ikke hadde vaksinert en eneste innbygger mot Covid-19. Så hvordan har det gått? Vi sammenligner med nabolandet på samme øy, Den Dominikanske Republikk med noenlunde samme befolkningstall og høy vaksinerate.

WHO sine tall viser at befolkningen på Haiti ikke ble kraftig redusert av pandemien uten vaksine, C-19 dødstallene er mye høyere på den andre siden av øya der befolkningen er godt vaksinert.

(Pr. juni 2022 hadde Haiti i følge WHO satt 342 724 vaksinedoser).

Oppdatert 17.7.2022.2022, Åse Steinsland


Oppdatering 17/7-2022 

I følge Worldometer som henter Covid19-dataene fra nasjoners myndigheter har det siden midten av februar 2020 inntruffet totalt 3504 C-19 dødsfall i Norge pr. 17.7.2022.

I hele 2020 døde det 440 mennesker av Covid-19, nå ser vi en tankevekkende økning på 224 dødsfall på kun 3 uker siden forrige opptelling 25.6.2022, da var det totale tallet 3280. Nedenfor årlig fordeling alle dødsfall.

Legemiddelverket & bivirkninger (kilde).

De rapporterte 260 vaksinerelaterte dødsfall pr. 14.6.2022. Ny rapport kommer ikke før august. (Man ikke vet om dødsfallene skyldes vaksinene, men de døde kort tid etter vaksinering).

I tillegg, 6418 alvorlige bivirkninger, blant annet:
– 455 tilfeller med hjertesykdommene perikarditt og myokarditt. (Helst unge mennesker).
– 629 meldinger om alvorlige menstruasjons-forstyrrelser. (8808 meldinger til sammen).
– Ingen ny info om dette i den nye rapporten, men forrige gang 122 hendelser relatert til svangerskap, fødsel og nyfødte der mor er vaksinert (spontanaborter og blødninger).

Ellers, sykepleien.no rapporterte 4. juli at sykehus over hele landet opplever uvanlig mange akutt syke og de vet ikke hvorfor. (Kilde). Samtidig rapporter Bukholm at «Man kan ikke utelukke at vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet mot virusvarianter de vil møte på i fremtiden». Det gjelder sannsynligvis for voksne vaksinerte også? (Kilde).

Vi kjenner ikke til langtidsvirkningene av C19-vaksinene og i følge Legemiddelverket er vaksinene som er i bruk betinget (midlertidig) godkjente vaksiner. Eksperimentet varer til våren 2023, så om ca. et år vil vi få svar på om de godkjennes eller ikke.

Ny studie om unge menns hjerteproblemer.  1 av 43 Covid-19 vaksinerte unge menn fikk hjerteproblemer.

Ny studie, vaksinerte mer smittsomme. Den ble publisert nylig i det prestisjetunge New England Journal of Medicine avslører at  vaksinerte er 5 ganger så smittsomme som uvaksinerte 10 dager etter SARS-CoV-2-infeksjon.

Fullt vaksinere kommer seg markant saktere, og overraskende nok forblir de smittsomme i lengre perioder, sammenlignet med uvaksinerte. Sagt på en annen måte, de vaksinerte fortsetter å overføre sykdommen i betydelig større grad enn uvaksinerte, om dataene holder seg gjennom bredere undersøkelser. Studien finner du her


NÅR GLOBAL HELSE BLIR BUSINESS.

Bra artikkel i Aftenposten innsikt. «Hva skjer med helse og demokrati når verdens rikeste selskaper er globale helseaktører? Da FN inngikk en samarbeidsavtale med World Economic Forum i 2019, var helse en viktig del av rammeverket. Men det startet lenge før – med Norge som en viktig brikke.
Bergdís Jóelsdóttir i Norsk Folkehjelp mener WHO bør holde seg unna partnerskap som kan kompromisse med uavhengigheten deres.
«Det er uheldig at en filantrop kommer med en koffert full av penger til et stadig fattigere FN, og kan stille noen krav eller legge inn forutsetninger som påvirker i hvilken retning global helse og WHO skal gå. Det er snart et fond for hvert problem som skal løses, og det går utover helhetsforståelsen.»
Du finner artikkelen her, https://www.aftenposteninnsikt.no/verden/n-r-global-helse-blir-business

Kilder
https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220421%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf
https://www.fhi.no/nyheter/2022/ukerapport-covid-19-uke-16-er-publisert/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/norway/

Oppdatert 8.5.2022


Eldre nyheter

Det ble satt ny rekord 29. desember 2021. Da døde det hele 47 mennesker med Covid-19 på en dag her til lands. Det tilsvarer over 1/10 av alle Covid-døde i løpet av stort sett hele år 2020 (421 registrert), da ingen var vaksinert.

Tidenes høyeste overlegg med de samme sykdommene som nevnes i bivirkningsrapportene.

Kilde: Uttalelsen ca. 2:37 inn i denne videoen.

Overveldende mange fullvaksinerte med Covid-19 blant innlagte på sykehus med Covid-19 i følge Camilla Stoltenberg på denne pressekonferansen.

Voldsomt hopp i både Covid-19 innlagte og døde de siste ukene. Folkehelseinstituttet skriver: «Blant de eldste er situasjonen mer alvorlig enn den har vært i løpet av 2021. Det er all grunn til å følge denne utviklingen med stor årvåkenhet.»

Oppdatering 13/12-2021. FDA i USA har frigitt dokumenter som avslører at Pfizer registrerte nær 160.000 bivirkninger på C19-vaksinen de første mnd. 1223 var dødelige og dreide seg om personer  fra 31 til 50 år i USA, kilde.

Oppdatering 8/12-2021. Opptil 300.000 nye pasienter med hjertesykdommer i Storbritannia, kilde.  Dramatisk økning i hjertesykdom i forbindelse med mRNA-vaksinene, kilde.

WHO-sjef: Vaksinene ikke beskytter ikke fullt ut mot smittespredning og gir bare 60 prosent beskyttelse mot deltavarianten, kilde.

Først stanset Japan 1,6 millioner vaksinedoser på grunn av forurensing. Nå har også tyske forskere funnet udeklarerte metallfragmenter i vaksinene. Kilde 

Kilde

Dr. Kobi Haviv i Israel rapporterer at 95 prosent av alvorlig syke pasienter er vaksinerte, 85–90 prosent av de innlagte er fullvaksinerte Kilde.

Amerikanske myndigheter advarer om at vaksinerte sprer coronaviruset like lett som uvaksinerte, kilde. Samme i Singapore, kilde.

Her lenke til en side hvor man har samlet sammen bivirkningshistorier. Oppdatert liste vedr. unge friske sportsfolk som faller om finner du her. 


Bivirkninger og dødsfall i EU og USA.

Databasen som samler rapporter over vaksine-bivirkninger & dødsfall for de 27 nasjonene i EU heter EudraVigilance. (omtrent halvparten av landene i Europa). Pr. 20.11.2021:

EU: 31,014 mistenkte bivirkningsdødsfall og nær 3 millioner skader etter Covid-19 vaksinasjoner. (50 % av skadene er definert som alvorlig).

I USA, VAERS «Vaccine Adverse Event Reporting System pr. 27. august 2021: 

USA: 13,627 mistenkte bivirkningsdødsfall og 2,8 millioner skader i forbindelse med COVID-19 vaksinasjoner


 

Merkelig ordlegging. Myndighetene i Vest-Australia oppdaterte Folkehelseplanen fra 2016 vedr. distribusjon av en «gift», dvs. (COVID-19) vaksinen.

Kilde

I USA får omtrent 195 millioner amerikanere influensavaksine og årlig rapporteres det inn 20 til 30 dødsfall til VAERS i forbindelse med influensavaksinen. Eller sagt på en annen måte. Grafen nedenfor viser at VAERS har registrert over 40% av ALLE vaksinedødsfall i løpet av sin 30+ årige historie i løpet av de siste 4 måneder. Da er ikke grafen oppdatert med de nyeste tallene heller, altså 4178 dødsfall. Nedenfor ser du rapporterte dødsfall fra 1990 til 1. mai 2021.

Kilde

Tidligere studier anslår at kun 1 til 10 prosent av vaksinerelaterte dødsfall blir rapportert inn, så sannsynligheten er stor for at veldig mange flere dør enn det som blir rapportert inn.

(USA har pr. i dag en befolkning på 332,646,440 personer og Worldometer rapporterer at 591,514 har dødd av Covid-19. 147 047 012 personer eller 44% av befolkningen har fått minst en dose. Totalt har 96 472 537 personer eller 29% av befolkningen blitt fullvaksinert. (Kilde, dato 4.5.2021)

Ellers skjer det mye rundt omkring i verden, mange søksmål på gang. Artikkelen blir oppdatert etter hvert. Kilder finner du ved å klikke på bildene/tabellene i artikkelen. Ellers har HealthImpactNews greie oppdateringer vedr. USA og Europa.

Aktuell undervisningsartikkel fra i fjor:

SMITTSOMME TALL BAK CORONA-VIRUSET. (A)

Forfattet 3.5.2021, Åse Steinsland