SNÅSAMANNENS TALL.

8
15339

Vi ser nærmere på kjente personligheter for at du skal få en større forståelse for Numerologi.

Joralf Gjerstad er landskjent som synsk og som helbreder. Han har tidligere gitt ut flere bøker om historiske temaer og om seg selv. 

Ingar Sletten Kolloens bok «Snåsamannen» ble en av de største suksessene i norsk forlagshistorie og slo alle tidligere salgsrekorder. Senere ble Joralf aktuell i dokumentaren «Mannen fra Snåsa».

Jeg har tidligere skrevet artikkel om personer med 7 i kombinasjon med 11/22/33, at mange av nåtidens- og fortidens store helbredere og vitenskapsmenn faller i denne gruppen. Personer som utforsker, virkeliggjør nye teorier, filosofier og oppfinnelser og løfter det kollektive bevissthetsnivået.

Fødselsdata & Kjernetall

En analyse skal alltid gjøres på fullt fødselsnavn og fødselsdato og det er viktig å bruke riktig beregningsmetode. Han ble født med navnet Joralf Gjerstad den 11.4.1926. 

  • Navnetall: 11/2
  • Vokaltall: 13/4
  • Konsonanttall: 7
  • Skjebnetall: 24/6
  • Fødselsdag: 11

Snåsamannen døde 18. juni 2021 i en alder av 95 år, RIP.

Joralfs tall.

Universet styres av elektromagnetisme, og tall har elektromagnetiske kvaliteter.

Det er mange forskjellige tallkombinasjoner som spiller inn på beregningene i en analyse, men kjernetallene er viktig. Noen genererer kreative personer, andre mer intellektuelle personer osv. 

Som vi ser har Joralf metafysiske 7, tallet for filosofen og forskeren og mystikeren sammen med det visjonære mestertallet 11/2 blant kodene i fødselsnavnet. 11/2 kalles de synskes tall / den spirituelle budbringer fordi det forsterker evnen til å ta inn informasjon fra andre plan. Tallet er høysensitivt og fungerer som en bro mellom det bevisste og det ubevisste. Når disse kvalitetene kommer sammen med vitenskapstallet 7, genereres det ofte frem eksentriske personer med «rare evner» som ofte

bruker intuisjon i kombinasjon med vitenskap. Personer som utforsker og realiserer nyttige teorier og filosofier.


Mange har bidratt med viktige ting for menneskeheten i retning det spirituelle, forskning, medisinsk, religiøst, politisk, artistisk eller teknologisk, som f. eks. Nikola Tesla & Albert Einstein.

Konsonanttall 7. Dette tallet handler om hvordan andre ser på oss. Tallet gir analytiske- filosofiske- og spirituelle evner, det er spirituelt/metafysisk orientert og gir ofte en annerledes og eksentrisk utstråling. Mange 7-ere er også filosofer, analytikere, detektiver, forskere, store tenkere og sannhetsjegere. (Klikk på bildet nedenfor for å lese artikkel om Norges første forskningstudie på healing).

Mennesker er elektromagnetiske vesener, alt vi gjør er styrt av elektriske signaler som går gjennom kroppen. Du ser ikke strømmen som går gjennom ledninger som hjelper deg hver eneste dag på de utroligste måter. Du kan kjenne på den hvis du tør, men du kan ikke se den. Det betyr ikke at strømmen ikke er der.  

Sjamanen Erik Myrhaug skriver på Facebook etter å ha sett filmen om Snåsamannen. 

«Mannen fra Snåsa», gå å se filmen! Min kone Bente og jeg så filmen sammen søndag kveld og vi undrer oss over Joralfs energier og dets virkninger. Det er unikt,- på den andre siden er vi alle unike. Hvis vi bruker et bilde fra den moderne verden, mobiltelefonen. Vi har nesten alle en personlig telefon og vi er koblet sammen gjennom nett, Telenor, NetCom eller noe annet. Alle mobiltelefoner må lades opp med energi og det bygger på elektromagnetisme som er inndelt i frekvenser, et lite kretsløp i telefonen og et større kretsløp for å overføre frekvensene. Ved å kjenne naturlovene og bruk av matematiske beregninger og teknologi er det mulig å få til alt dette.
Healing er energi og elektromagnetiske frekvenser (felter) bare mye mer kompleks og forfinet energi (subtilt) enn det mobiltelefonen bruker. Joralf hender utstråler en spesiell frekvens av denne energien og hvert organ i klienten har sine frekvenser og mottar Joralfs helbredene frekvenser. Joralf sa i filmen at hans hender er kalde og klienten kjenner det som varme. Akkurat det samme som skjer i et kjøleskap, kald inni og slipper ut varme å baksiden (varmeveksling).

Vi healere bruker flere elementer i energioverføringen, jeg la merke til Joralfs bruk av ord, psykisk healing, ved bruk av stemmen er det også lydhealing. Mange av klientene hadde bygget opp en forventning, vi kan kalle det forventningshealings effekt. I tillegg bruker Joralf sin tro på den hellig ånd, og da kommer det i tillegg troshealing, selv om at Joralf ikke liker å bruke begrepet healing bruker jeg det på hans evner.

Når Joralf får henvendelser på brev og telefoner «sendes» energiene gjennom avstand i et felt som er forstått av moderne vitenskap i forrige århundre,- at alt henger sammen i felter og kan påvirkes over avstand. Når Joralf tenker eller ved bønn til et annet menneske som har bedt om hjelp, så er kontakten opprettet og så utløses den samme elektromagnetiske helbredelsesenergi som Joralf har i sine hender i klientens organisme og psyke. Ingenting av det som vises i filmen er overnaturlig, det er bare vår vanlige bevissthet som ennå ikke er vant til å se de mer utvidede naturlover.
Den gode energien og kjærligheten i filmen og Joralfs virke er verd å ta vare på.


Hva er Numerologi?

Numerologi er basert på Pythagoras tallforskning. Hans viktigste mantra var ”Alt er tall”. Han mente alle tings innerste vesen er tall, at om man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi så kunne man forstå personens egenskaper og liv.

Forfattet av: Åse Steinsland, oppdatert 11.04.2016

Kilder/ linker:

Kommentarer er stengt.