SNÅSAMANNENS TALL.

Etter å ha analysert kjernetallene til Snåsamannen og andre mennesker med rare og omdiskuterte evner, så viser det seg at alle disse har samme kjernetall i sin numerologiske sammensetning. Hvilke tall det er, kan du lese mer om i denne artikkelen.

15019

Vi ser nærmere på kjente personligheter for at du skal få en større forståelse for Numerologi.

Joralf Gjerstad er landskjent som synsk og som helbreder. Han har tidligere gitt ut flere bøker om historiske temaer og om seg selv. 

Ingar Sletten Kolloens bok «Snåsamannen» ble en av de største suksessene i norsk forlagshistorie, den slo alle tidligere salgsrekorder.

Senere ble han filmaktuell med dokumentaren «Mannen fra Snåsa». Nå tror han at Donald Trump vil bli skutt. 

Snåsamannen har navnetall 11/2 i kombinasjon med konsonanttall 7.

Snåsamannen mener selv han er i besittelse av en direkte åndskraft som ikke kan læres bort. 

Jeg har tidligere skrevet artikkel om personer som har tallet 7 i kombinasjon med mestertallene 11/2-22/4-33/6. Mange av nåtidens- og fortidens store helbredere og vitenskapsmenn faller i denne gruppen. Personer som utforsker og virkeliggjør nye teorier og filosofier. 

Mange har frigjort andre fra begrensninger med sine teorier, filosofier og oppfinnelser og slik løftet det kollektive bevissthetsnivået.

En analyse skal alltid gjøres på fullt fødselsnavn og fødselsdato. Jeg gjør også oppmerksom på at det er viktig å bruke riktig beregningsmetode.

Fødselsdata

  • Fødselsnavn: Joralf Gjerstad
  • Fødselsdato:  11.04.1926
  • Giftet seg med Signe: 28.8.1954

 Joralfs kjernetall

  • Navnetall: 11/2
  • Vokaltall: 13/4
  • Konsonanttall: 7
  • Skjebnetall: 24/6
  • Fødselsdag: 11

11/2, Joralfs navnetall «Den spirituelle budbringer».

Universet styres av elektromagnetisme, og tall har elektromagnetiske kvaliteter.

Som vi ser, så har han spirituelle tallet 7, tallet for filosofen og forskeren og mystikeren i kombinasjon med det visjonære mestertallet 11/2 blant kodene i fødselsnavnet sitt.

Albert Einstein, Marcello Haugen og Nikola Tesla hadde også denne tallkombinasjonen blant kodene i fødselsnavnet sitt. Personer som skaper og finner opp systemer som kan være til fordel menneskeheten.

Tallet 11/2 sies å være høyest ladede tallet av alle. Det kalles de synskes tall, den spirituelle budbringer fordi det gir visjoner og evnen til å ta inn informasjon fra andre plan. Tallet er høysensitivt og fungerer som en bro mellom det bevisste og det ubevisste plan. Når disse kvalitetene kommer sammen med forskeren og vitenskapstallet 7, så får vi eksentriske personer med «rare evner» som ofte

11tbruker INTUISJON i kombinasjon med VITENSKAP,  de utforsker og realiserer nye nyttige teorier og filosofier.

Navnetallet er viktig, fordi skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner. Navnet er din lyd og din identitet i verden.

Navnetallet bygger på summen av vokaltallet og konsonanttallet. Tallet 11 er det første av mestertallene (11-22-33), og personer med tallet 11/2 som navnetall kan være svært så inspirerende og imponerende.

Number 11-240Ofte betyr et mestertall sentralt i en persons kart at det er snakk om en eldre esoterisk trent sjel som skal eller lære bort nye og mer effektive metoder innenfor sitt felt, eller at det er en person som skal bidra med noe viktig for menneskeheten i retning det spirituelle, forskning, medisinsk, religiøst, politisk, artistisk eller teknologisk.

Stikkord for tallet 11/2: Intuitiv, original, kunstnerisk og mange påvirket av tallet avslører høyere sannheter. Tallet er er romantisk, politisk,  religiøst, evangelistisk,  spirituelt, bevisst og transformerende. Svært inspirerende, og gir nye perspektiv og tenkemåter som kan fremkalle ny bevissthet.  

Konsonanttall 7. Klok, sterke analytiske- filosofiske- og spirituelle evner. Eksentrisk, dype tanker, perfeksjonist, spirituelt orientert. Man har behov for å søke etter meningen med livet. Man trenger fred og ro. Med tallet følger ofte healingevner, man har en utstråling og virker beroligende på andre. Mange 7-ere er filosofer, analytikere, detektiver, forskere, store tenkere og sannhets-jegere. Man er ofte annerledes og kan bli sett på som eksentrisk. Tallet inviterer dessverre også ofte til at man blir misforstått og mobbet. 

Dine personlige kjernetall avslører hvem du er.

Kan Numerologi avsløre evner utover det vanlige?

Ja, det mener jeg. Etter å ha analysert kjernetallene til healerne Joralf Gjerstad og Susanne Ertsland Tønnessen, Gro-Helen Tørum, Magnetgutten Ivan Stoiljkovic, Nicola Tesla m.fl. viser det seg at alle disse har mestertall  sammen med 7 i numerologiske sammensetning.  

Mennesker med rare- og omdiskuterte evner de fleste ikke forstår seg på.

Alle er klarsynt, har helbredende evner m.m.

Det skal sies at det er mange forskjellige tallkombinasjoner som spiller inn på beregningene i en analyse, men kjernetallene er viktig. Noen genererer kreative personer, andre tallkombinasjoner genererer mer intellektuelle mennesker osv. 

Mennesker er elektromagnetiske vesener som består av atomer, og atomer består av protoner, nøytroner og elektroner, og vi produserer elektromagnetisme. Alt vi gjør er styrt av elektriske signaler som går gjennom kroppen vår. Du ser ikke strømmen som går gjennom ledninger og som hjelper deg hver eneste dag på de utroligste måter. Du kan kjenne på den hvis du tør, men du kan ikke se den. Det betyr ikke at strømmen ikke er der. 

Gro-Helen Tørum har også kombinasjonen med tallet 7 og mestertallene 11/2 og 22/4. Klikk på bilde om du vil lese om hennes møte med Numerologi.
Gro-Helen Tørum har også kombinasjonen med tallet 7 og mestertallene 11/2 og 22/4. Klikk på bilde om du vil lese om hennes møte med Numerologi.

På samme måte vil jeg tro det fungerer med Snåsamannen og oss alle. Han har en tallsammensetning som produserer en spesiell elektromagnetistiske frekvens, som igjen gir utslag i allverdens slags rare evner.

De synske egenskapene i 11/2 besitter også sjakkens trollmann Magnus Carlsen, som også er under sterk påvirkning av tallet 11/2, men nå evner brukes til slike formål ser ut til å være helt greit, ingen stiller spørsmål. Programleder Bob Simon i Programmet «60 Minutes» valgte å selge inn Carlsen som sjakkens svar på Mozart for sine seere som med ryggen til til samtidige motstandere, slår Carlsen hver og en av dem.

Sjamanen Erik Myrhaug skriver på Facebook etter å ha sett filmen om Snåsamannen. 

«Mannen fra Snåsa», gå å se filmen! Min kone Bente og jeg så filmen sammen søndag kveld og vi undrer oss over Joralfs energier og dets virkninger. Det er unikt,- på den andre siden er vi alle unike. Hvis vi bruker et bilde fra den moderne verden, mobiltelefonen. Vi har nesten alle en personlig telefon og vi er koblet sammen gjennom nett, Telenor, NetCom eller noe annet. Alle mobiltelefoner må lades opp med energi og det bygger på elektromagnetisme som er inndelt i frekvenser, et lite kretsløp i telefonen og et større kretsløp for å overføre frekvensene. Ved å kjenne naturlovene og bruk av matematiske beregninger og teknologi er det mulig å få til alt dette.
Healing er energi og elektromagnetiske frekvenser (felter) bare mye mere kompleks og forfinet energi (subtilt) enn det mobiltelefonen bruker. Joralf hender utstråler en spesiell frekvens av denne energien og hvert organ i klienten har sine frekvenser og mottar Joralfs helbredene frekvenser. Joralf sa i filmen at hans hender er kalde og klienten kjenner det som varme. Akkurat det samme som skjer i et kjøleskap, kald inni og slipper ut varme å baksiden (varmeveksling).

Vi healere bruker flere elementer i energioverføringen, jeg la merke til Joralfs bruk av ord, psykisk healing, ved bruk av stemmen er det også lydhealing. Mange av klientene hadde bygget opp en forventning, vi kan kalle det forventningshealings effekt. I tillegg bruker Joralf sin tro på den hellig ånd, og da kommer det i tillegg troshealing, selv om at Joralf ikke liker å bruke begrepet healing bruker jeg det på hans evner.

Når Joralf får henvendelser på brev og telefoner «sendes» energiene gjennom avstand i et felt som er forstått av moderne vitenskap i forrige århundre,- at alt henger sammen i felter og kan påvirkes over avstand. Når Joralf tenker eller ved bønn til et annet menneske som har bedt om hjelp, så er kontakten opprettet og så utløses den samme elektromagnetiske helbredelsesenergi som Joralf har i sine hender i klientens organisme og psyke. Ingenting av det som vises i filmen er overnaturlig, det er bare vår vanlige bevissthet som ennå ikke er vant til å se de mer utvidede naturlover.
Den gode energien og kjærligheten i filmen og Joralfs virke er verd å ta vare på.

Kan Numerologi avsløre evner utover det vanlige?

Ja, det mener jeg. Numerologi er basert på Pythagoras tallforskning. Hans viktigste mantra var setningen ”Alt er tall”. Pythagoras mente at alle tings innerste vesen er tall. De usynlige dataene som er lagret i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på. Pythagoras mente at alle tall hadde en egen unike egenskaper, og hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ville man forstå vedkommendes egenskaper.

Han var den første som skjønte at tall danner grunnlaget for selve universet, og det er hans fremgangsmåte jeg bruker når jeg setter sammen en analyse.

Forfattet av: Åse Steinsland, oppdatert 11.04.2016

Kilder/ linker: