SNÅSAMANNENS TALL.

Etter å ha analysert kjernetallene til Snåsamannen og andre mennesker med rare og omdiskuterte evner, så viser det seg at alle disse har samme kjernetall i sin numerologiske sammensetning. Hvilke tall det er, kan du lese mer om i denne artikkelen.

8
13577

Vi ser nærmere på kjente personligheter for at du skal få en større forståelse for Numerologi.

Joralf Gjerstad er landskjent som synsk og som helbreder. Han har tidligere gitt ut flere bøker om historiske temaer og om seg selv. Ingar Sletten Kolloens bok «Snåsamannen» ble en av de største suksessene i norsk forlagshistorie, og boken slo alle tidligere salgsrekorder.

Senere ble han filmaktuell med dokumentaren «Mannen fra Snåsa». Nå tror han at Donald Trump vil bli skutt. 

Snåsamannen har navnetall 11/2 i kombinasjon med konsonanttall 7.
Snåsamannen har navnetall 11/2 i kombinasjon med konsonanttall 7.

Snåsamannen mener selv at han er i besittelse av en direkte åndskraft som ikke kan læres bort. Her link til en artikkel hvor Snåsamannen spår seg selv til å bli tverrsummen av sitt eget skjebnetall, 105 år og 1+5=6.

Jeg har tidligere skrevet artikkel om personer som har tallet 7 i kombinasjon med mestertallene 11-22-33 blant sine hovedtall, og Numerologien avslører at svært mange av både nåtidens- og fortidens store vitenskapsmenn faller i denne gruppen personer som utforsker og virkeliggjør nye teorier og filosofier.

Mange har frigjort andre fra begrensninger, og har vært med på å løfte det kollektive bevissthetsnivået med sine ideer, handlinger, filosofier og oppfinnelser.

Fødselsdata

  • Fødselsnavn:  Joralf  Gjerstad
  • Fødselsdato: 11.04.1926

 Joralfs kjernetall

  • Navnetall: 11/2
  • Vokaltall: 13/4
  • Konsonanttall: 7
  • Skjebnetall: 24/6
  • Fødselsdag: 11

11/2, Joralfs navnetall «Den spirituelle budbringer».

Universet styres av elektromagnetisme, og tall har elektromagnetiske kvaliteter. Som vi ser, så har han spirituelle tallet 7, tallet for filosofen og forskeren og mystikeren i kombinasjon med det visjonære mestertallet 11/2 blant kodene i fødselsnavnet sitt.

Denne kombinasjonen går igjen hos mange av tidenes største genier. Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison og Albert Einstein hadde også denne tallkombinasjonen blant kodene i fødselsnavnet sitt. I denne kategorien finner vi skapere og oppfinnere av nye systemer som er til fordel menneskeheten.

Tallet 11/2 sies å være høyest ladede tallet av alle. Tallet kalles de synskes tall og tallet gir visjoner og evnen til å ta inn informasjon fra andre plan. Tallet er høysensitivt og fungerer som en bro mellom det bevisste og det ubevisste plan. Når disse kvalitetene kommer sammen med forskeren og vitenskapstallet 7, så får vi eksentriske personer med «rare evner» som ofte

11tbruker INTUISJON i kombinasjon med vitenskap, og de utforsker og virkeliggjør nye teorier og filosofier.

Navnetallet er viktig, fordi skapelsen bygger på lyd og vibrasjoner og dette tallet avslører hvem man her. Tallet bygger på summen av vokaltallet og konsonanttallet. Tallet 11 er det første av mestertallene (11-22-33), og personer med tallet 11 som navnetall kan være svært inspirerende og imponerende.

Number 11-240Ofte betyr et mestertall så sentralt i en persons kart at det er snakk om en eldre esoterisk trent sjel som skal eller lære bort nye og mer effektive metoder innenfor sitt felt, eller at det er en person som skal bidra med noe viktig for menneskeheten i retning det spirituelle, forskning, medisinsk, religiøst, politisk, artistisk eller teknologisk.

Stikkord for tallet 11/2: Intuitiv, original,  kunstnerisk og mange påvirket av tallet avslører høyere sannheter. Tallet er er romantisk, politisk,  religiøst, evangelistisk,  spirituelt, bevisst og transformerende. Svært inspirerende, og gir nye perspektiv og tenkemåter som kan fremkalle ny bevissthet.

Konsonanttall 7. Klok, sterke analytiske- filosofiske- og spirituelle evner. Eksentrisk, dype tanker, perfeksjonist, spirituelt orientert. Man har behov for å søke etter meningen med livet. Trenger fred og ro. Man er ofte annerledes og kan bli sett på som eksentrisk.  Med tallet følger healingevner,  man har en utstråling  som virker beroligende på andre.  Mange 7-ere er filosofer, analytikere, tenkere, og søker etter å skille det falske for å få frem det sanne. 

Dine personlige kjernetall avslører hvem du er.

Kan Numerologi avsløre evner utover det vanlige?

Ja, det mener jeg. Etter å ha analysert kjernetallene til healerne Joralf Gjerstad og Susanne Ertsland Tønnessen,  Gro-Helen Tørum, Magnetgutten Ivan Stoiljkovic, Nicola Tesla m.fl. viser det seg at alle disse har kjernetallene 11/2-4-7 i kombinasjon i sin numerologiske sammensetning.

Mennesker med rare og omdiskuterte evner de fleste ikke forstår seg på.

Alle er klarsynt og har blant annet helbredende evner m.m., og de har like kjernetall.

Det skal sies at det er mange forskjellige tallkombinasjoner som spiller inn på beregningene i en analyse, men kjernetallene er viktig. Noen genererer kreative mennesker,  andre tallkombinasjoner genererer mer intellektuelle mennesker osv. 

Tallet 7 i kombinasjon med mestertallet 11, 22 og 33 i navnetall/ vokaltall/ konsonanttall gir ofte skapere av ting som er til fordel menneskeheten.

Jeg gjør oppmerksom på at det er svært viktig å bruke riktig beregningsmetode for å komme frem til riktig sammensatt tall. Som du ser av oppstillingen nedenfor, så er Joralf i godt selskap.

Dåpsnavn & FødselsdatoNavnetallVokaltallKons.tallSkjebnetall
Thomas Alva Edison Født 11.02.184734/711/214/515/6
Albert Einstein, Født 14.03.187927/9711/215/6
Nikola Tesla, Født 10.07.185611/213/4710/1
Isaac Newton, Født 25.12.1642722/412/314/5
Benjamin Franklin, Født 06.01.17059711/214/5
Johann Gensfleisch zum Gutenberg, Fødselsdato ukjent22/433/67Ukjent
Antoine Henri BecquerelFødt 15.12.185222/417/832/516/7
Ludvig van BeethowenFødt 16.12.177011/2713/416/7
Joralf GjerstadFødt 11.04.192611/213/4724/6

 

Menneskekroppen består av atomer som produserer strøm.

Mennesker er elektromagntiske vesener.

Vi er alle elektromagnetiske vesener. Vi består av atomer, og atomer består av protoner, nøytroner og elektroner, og vi produserer elektromagnetisme.

Alt vi gjør er styrt og aktivert av elektriske signaler som går gjennom kroppen vår.  Du ser ikke strømmen som går gjennom ledninger og som hjelper deg hver eneste dag på de utroligste måter. Du kan kjenne på den hvis du tør, men du kan ikke se den. Det betyr ikke at strømmen ikke er der. 

Gro-Helen Tørum har også kombinasjonen med tallet 7 og mestertallene 11/2 og 22/4. Klikk på bilde om du vil lese om hennes møte med Numerologi.
Gro-Helen Tørum har også kombinasjonen med tallet 7 og mestertallene 11/2 og 22/4. Klikk på bilde om du vil lese om hennes møte med Numerologi.

På samme måte vil jeg tro det fungerer med Snåsamannen og andre omdiskuterte mennesker, de styres av en tallsammensetning som produserer en spesiell elektromagnetistiske frekvens, som igjen gir utslag i allverdens slags rare evner.

De synske egenskapene i 11/2 besitter også sjakkens trollmann, Magnus Carlsen som også er under sterk påvirkning av tallet 11/2, men nå de brukes til slike formål ser ut til å være helt greit og ingen stiller spørsmål. Programleder Bob Simon i Programmet «60 Minutes» valgte å selge inn Carlsen som sjakkens svar på Mozart for sine seere som med ryggen til til samtidige motstandere, slår Carlsen hver og en av dem. Da er det greit at man bruker evnene sine….?

Sjamanen Erik Myrhaug skriver på Facebook etter å ha sett filmen:

«Mannen fra Snåsa», gå å se filmen! Min kone Bente og jeg så filmen sammen søndag kveld og vi undrer oss over Joralfs energier og dets virkninger. Det er unikt,- på den andre siden er vi alle unike. Hvis vi bruker et bilde fra den moderne verden, mobiltelefonen. Vi har nesten alle en personlig telefon og vi er koblet sammen gjennom nett, Telenor, NetCom eller noe annet. Alle mobiltelefoner må lades opp med energi og det bygger på elektromagnetisme som er inndelt i frekvenser, et lite kretsløp i telefonen og et større kretsløp for å overføre frekvensene. Ved å kjenne naturlovene og bruk av matematiske beregninger og teknologi er det mulig å få til alt dette.
Healing er energi og elektromagnetiske frekvenser (felter) bare mye mere kompleks og forfinet energi (subtilt) enn det mobiltelefonen bruker. Joralf hender utstråler en spesiell frekvenser av denne energien og hvert organ i klienten har sine frekvenser og mottar Joralfs helbredene frekvenser. Joralf sa i filmen at hans hender er kalde og klienten kjenner det som varme. Akkurat det samme som skjer i et kjøleskap, kald inni og slipper ut varme å baksiden (varmeveksling). Vi healere bruker flere elementer i energioverføringen, jeg la merke til Joralfs bruk av ord, psykisk healing, ved bruk av stemmen er det også lydhealing. Mange av klientene hadde bygget opp en forventning, vi kan kalle det forventningshealings effekt. I tillegg bruker Joralfs tro på den hellig ånd, og da kommer det i tillegg troshealing, selv om at Joralf ikke liker å bruke begrepet healing bruker jeg det på hans evner.
Når Joralf får henvendelser på brev og telefoner «sendes» energiene gjennom avstand i et felt som er forstått av modere vitenskap i forrige århundre,- at alt henger sammen i felter og kan påvirkes over avstand. Når Joralf tenker eller ved bønn til et annet menneske som har bedt om hjelp, så er kontakten opprettet og så utløses den samme elektromagnetiske helbredelsesenergi som Joralf har i sine hender i klientens organisme og psyke. Ingenting av det som vises i filmen er overnaturlig, det er bare vår vanlige bevissthet som ennå ikke er vant til å se de mere utvidede naturlover.
Den gode energien og kjærligheten i filmen og Joralfs virke er verd å ta vare på.

Kan Numerologi avsløre evner utover det vanlige?

Ja, det mener jeg. Etter å ha analysert kjernetallene til healerne Joralf Gjerstad og Susanne Ertsland Tønnessen,  Gro-Helen Tørum, Magnetgutten Ivan Stoiljkovic, Nicola Tesla m.fl. viser det seg at alle disse har kjernetallene 11/2-4-7 i kombinasjon i sin numerologiske sammensetning. Rare mennesker med rare krefter de fleste ikke forstår seg på.

Numerologi er basert på Pythagoras tallforskning. Hans viktigste mantra var setningen ”Alt er tall”. Pythagoras mente at alle tings innerste vesen er tall.

De usynlige dataene som er lagret i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på. Pythagoras mente at alle tall hadde en egen unike egenskaper, og hvis man kjente til hvilke tall som dannet en persons vibrerende energi, ville man forstå vedkommendes egenskaper.

Han var den første som skjønte at tall danner grunnlaget for selve universet, og det er hans fremgangsmåte jeg bruker når jeg setter sammen en analyse.

Forfattet av: Åse Steinsland, oppdatert 11.04.2016

Kilder/ linker:

Hjem Blogg

Ingen artikler å vise