DAGENS TALL FREDAG 19. JULI. Global dag 7.

0
29859

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag, en grei måte å lære om kvalitetene i hvert enkelt tall.

Barn født i dag får skjebnetall 7.

Det Globale dagstallet råder globalt og påvirker oss alle. Slik summerer man det, i henhold til Pythagoras foretrukne reduksjonsmetode. (Mestertallene 11,22,33 skal ikke reduseres i beregningsprosessen).

  • Dag 19=1+9=10=1+0=1
  • Mnd. Juli=7
  • År 2024=2+0+2+4=8
  • D-M-Å: 1+7+8=16=1+6=Global dag 7.

En av de største gavene 7 gir er dypere forståelse av deg selv og verden du lever i.

7 er et viktig tall i skapelsen. Det er i den mentale triologi og er sinnets- og tankeevnens tall og symboliserer visdom, forskning, psykologi, mystikk, etterretning, metafysikk, spiritualitet, profeti, den indre verden m.m.

Det er detektiven som liker å avdekke og avsløre skjulte ting. 7 oppfordrer oss til å stille spørsmål og skjelne mellom sannheter og usannheter.

Vi har en fin dag å slå av telefon & TV og tilbringe tid i naturen, drive med åndelig arbeid eller ting som krever fokus og analyse.

«Vi drukner i informasjon mens vi sulter etter visdom» sier geolog, forfatter og foredragsholder Gregg Braden (f. 28.6.1954), et kjent navn for mange. Han er opptatt av å bygger bro mellom moderne vitenskap og spiritualitet. Han fylte nylig 70 år og har egenfrekvens/Navnetall 7. (Bygger på Vokaltall 11/2 og Kons. tall 5). Hans siste Utviklingstrinn er også markert med tallet 7. Han kombinerer vitenskap, filosofi og spiritualitet og utforsker interessante konsepter som energifelt, koder og sykluser, bevissthet og forbindelsen mellom menneskeheten og jorden.

7-tallet oppfordrer oss utvikle spirituell dybde og få bedre kobling til sjel. Tallets påvirkning kan gi plutselige oppvåkninger og aha-øyeblikk. Påvirkningen krever ro og vi blir lettere irritert over verdens tjas og mas.

Ha en fin dag!

Flere artikler i Kategori 7 finner du her.

Kilder

https://edition.cnn.com/2023/09/08/world/comet-nishimura-earth-flyby-scn/index.html

https://en.wikipedia.org/wiki/C/2023_P1_(Nishimura)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_earthquakes_in_Moroccohttps://spaceweather.com/images2023/08sep23/farsidehalo.gif

https://www.timeanddate.com/date/durationresult.html?d1=25&m1=1&y1=2016&d2=8&m2=9&y2=2023