DAGENS TALL MANDAG 16. NOVEMBER. Global dag 22/4

0
13269

I Numerologi finnes det en rekke syklustall som påvirker våre personlige tall til enhver tid. Det Globale dagstallet påvirker alle, og aller mest dem som nå er i sitt Personlige år 4.

Alle gode ting er 3. Dette prinsippet er også inkludert i Pythaoras Numerologiske redusjonsmetode av fødselsdatoen hvor vi deler datoen opp i dag, måned og år, og mestertall skal ikke reduseres i beregningsprosessen.

  • Dag 16=1+6=7
  • Mnd november=11
  • År: 2+0+2+0=4
  • Vi summerer dag, mnd. og år: 7+11+4=Global dag 22/4.

Tallet 4 bygger og etablerer plattformer og strukturene vi jobber ut fra i fysiske verden. Det er den statiske tempelet/templaten/plattformen eller malen. Samfunnsstrukturer, institusjoner, myndigheter og regjeringer. Lover, regler og domstoler. I en persons kart representerer tallet  arbeideren/organisatoren/ byggeren/ mureren/arkitekten.

Mestertallene 11,22 og 33 forsterker kraften i både personer, datoer og hendelser.

Vi er også i et Globalt år 2+0+2+0=4 og året har produsert frem hendelser som har gjort oss mer bevisst våre felles plattformer og sosiale strukturer,  regler & makthavere.

Symbolikk i ordet fire

Jordens dag blir feiret hvert år den 22. april, og jorden er alles felles plattform. Energien i tallet fokuserer på globale strukturer, problemstillinger og leveforhold for jordens befolkning generelt.

22 er tallet for internasjonal suksess og ekstreme prestasjoner og omtales også «Mesterbyggeren». Den er tallet for den dobbelt visjonære 11+11 som gjør drømmer til virkelighet.

Personer påvirket av tallet har lettere for kan gjøre den mest ambisiøse drøm til virkelighet. Dette på grunn av smitteeffekten og viljestyrken i tallet.

Vi er nå inne i 2020, ta bort nullene og du står igjen med 22.

Den innflytelsesrike varianten 22/4 oppfordrer oss til tenke langsiktig, så frø for fremtiden og handle på eventuelle mål og drømmer, siden tallet gir ekstra kraft. 

Tallet 22 er krevende, men samtidig svært lovende og signaliserer at det kan være lurt å sette i gang dristige prosjekter. 

Klikk på bildet for å lese undervisningsartikkel.

Tallet kan også være dominerende og utspekulert. Slår tallets sterke energi til på negativt vis kan det også dra massene med seg dragsuget, slik det også gjorde i 1939, som også var et Globalt år 22/4. Da startet 2. verdenskrig.

Tallet omtales også «Legendetallet». Både Britney Spears, vår egen Angelina Astar, og Lady Gaga og Justin Bieber har tallet 22/4 som kode og fellesnevner i sine tallkart, i likhet med mange av fortidens største legender som Greta Garbo, Marilyn Monroe, James Dean m.fl.

Tallet 22/4 gir også fokus på sunnhet og helse siden kroppen også er et fysisk fundament. Også fin dag for jordende aktiviteter som å grave i hagen å få litt skit på fingrene.

Aktuell artikkel om året vi er inne i på lenken under.

NUMEROLOGENS TANKER OM ÅR 2020. Ny «verdensplattform» underveis?(A)