11. NOVEMBER, SANKT MARTINS-DAG

1
6216
Gjesteartikkel av: Lars Michael Næss

Sankt Martin ble født i år 315 og døde 11. november år 397 og derfor feires Sankt Martins-dag denne dagen i Steinerskolene.

Barna har på forhånd lagt sin flid i å lage lanterner, og i skumringen gir de seg ut til nærmeste naturområde i en lang rad.

Det er et rørende syn å se barna gå med hver sin fargerike lanterne i hånden, mens de synger Sankt Martin-sanger. Foreldre og andre følger med, og sammen lager de en stor ring. Så får de møte Martin, og hvis de er heldige, kommer han ridende. Han stiger ned av hesten og deler ut småkaker som foreldrene har bakt på forhånd.

stm2Dette er legenden som barna blir fortalt om Martin.

«Den unge romerske offiseren Martin kom en iskald vinterkveld ridende sammen med noen kamerater. Ved byporten i Amiens sto det en nesten naken tigger, skjelvende av kulde, og ba om en almisse. Ingen brydde seg om ham, og Martin hadde ingen penger med seg, så han tok sverdet og delte sin kappe i to og ga stakkaren den ene halvdelen.

Han svøpte den andre halvparten om seg og brydde seg ikke om kameratenes hånlige latter. Samme natt så han i et syn Kristus kledd i den halve kappen, mens han sa til den hærskare med engler som omga ham: «Denne kappen har jeg fått av Martin, som ennå ikke er døpt.» Dette gjorde så sterkt inntrykk på ham at han straks løp bort for å la seg døpe.»

Kappen ble senere et viktig relikvie Den ble oppbevart i et lite rom i kongepalasset i Aachen særskilt viet til gudstjenester, som på grunn av kappen ble hetende Sainte-Chapelle.

Etter hvert ble det populært å ha et slikt kapell i tilknytning til hovedkirken. Derfra kommer ordene kapell og kapellan. I kapellet var det vanligvis ikke orgel. Kor måtte synge uten akkompagnement, herav ordet for dette: a capella.

stm3I Tyskland, Danmark og Sverige feires Mortensaften til hans minne. Legenden forteller at da prestene og folket ville velge Martin til biskop ønsket han ikke dette. Han prøvde å gjemme seg bort blant gjessene for å unngå valget.

Men da folkene gikk og lette etter ham, kaklet gjessene så høyt at gjemmestedet hans ble avslørt. Det er derfor en gammel tradisjon at man spiser andestek eller gås denne dagen.

stm4Sankt Martin er en av de mest betydningsfulle helgene.

Han ble viden kjent for sin barmhjertighet, rettferdighetssans og mirakuløse helbredelser.

Få andre helgener har så mange kirker oppkalt etter seg. Mest kjent er kanskje St. Martin In The Fields i London. Han grunnla et kloster, viste vei for andre og inspirerte til nytenkning. Han var så vel ansett at foreldrene til Martin Luther oppkalte sitt nyfødte barn etter ham. Han ble født 10. november og ble døpt allerede dagen etter på St. Martinsdagen 11. 11.1483. I de lutherske kirkene er derfor 11. november kalt Martin Luther-dagen.

På Jesu tid var numerologi i mange former godt kjent i Midtøsten, og i i Bibelen formidles mye gjennom tallenes betydning. Likevel er denne kunnskapen neglisjert blant kristne i dag.

swedenborglogo
Klikk på bildet for å lese undervisningsartikkel.
Emanuel Swedenborg mottok åpenbaringer fra englene om tallforholdene i Bibelen.

Men han visste at hvis han formidlet sine åpenbaringer åpent ut, ville han bli dømt for kjetteri. Derfor skrev han sine mange verker på latin og slapp å bli forfulgt.

Når skal uvitenheten blant kristne om tall-kvalitetene ta slutt?

Her er et nok eksempel til på tallenes betydning for kristendommen:

stm6I vår historie fortelles det om slaget på Stiklestad 29. juli 1030 (Olsok) og Olav den helliges død som grunnleggende for kristningen av landet og kongemakten i Norge.

Man kan også si at de første anleggene for Norge som en fredsnasjon ble lagt. (Seier oppsto av et nederlag).

Det sier mye om betydningen av disse hendelsene for vår tids mennesker at «Spelet om heilag Olav» er blitt vist på Stiklestad hvert år siden 1954. I år med 4 forestillinger og i alt ca. 15 000 publikummere!

11-global-dag-11Tallene for Olsok er 29 =11, måneden juli =7 og året 1030 =4. Dette blir: 11+7+4 = 22. Tverrsummen av 22 er 4.  Skjebnetallet er altså 22/4.

Ut ifra numerologien kunne ikke disse viktige hendelsene ha skjedd på en bedre dag. Tallet for dagen er mestertallet 11, som står for transformasjon til høyere bevissthet, og er tallet for sensitivitet og intuisjon og det kunstneriske. Det avdekker høyere sannheter, og er tallet for religiøsitet og evangelisering.

Månedstallet 7 er blant annet tallet for periodisk åndelig utvikling. I denne sammenhengen viser 7-tallet til at en slik periode er slutt og at en ny begynner.

drommefanger22-700x453Skjebnetallet 22/4 er et mestertall og står for grunnleggelse (mestertallene er 11, 22, og 33). Det er et symmetrisk tall og et tallpalindrom som representerer perfeksjon og balanse. Tallet 22/4 bringer med seg en streben etter å opprettholde likevekten mellom det spirituelle og det materielle, det gode og det onde, det positive og det negative.

22/4 er en høyere svingning av bygge- og skapertallet 4. Dette er tallet for visjon og handlekraft som gjør drømmer til virkelighet.

ohOlavs oppgave synes umulig, han møtte en hærmakt som var tre ganger større enn hans egen. Likevel ga han ikke opp troen på sin egen visjon!

I tallet for Sankt Martin-dagen går mye av det samme igjen. Tallet for dagen og måneden er mestertallet 11 som gir tallet for grunnleggelse 22/4. Men det dualistiske, balansen mellom to, kommer sterkere til uttrykk.

Datotallet 11.11 = 2 x 11 utrykker en heving av bevisstheten i møtet menneske til menneske. I legenden om St. Martin kommer denne «to-heten» til uttrykk i den halve kappen.

Tiggeren og Martin opplevde i møtet en transformerende heving av bevisstheten. Ved dette ble noe nytt grunnlagt av betydning for alle mennesker. Datotallet for dagen 11. 11. = 22/4 hjelper oss å se potensialet for å heve vår bevissthet i møtet menneske til menneske.

stm7Den setter lys på vårt likeverd og nødvendigheten av å følge impulser som springer ut ifra en kilde av uselvisk kjærlighet.

St. Martins-dag hjelper fram empati og medfølelse og gir kraft til å grunnlegge noe nytt iblant oss. Det handler om å bære fram et lys for hverandre!

Gjesteartikkel av: Lars Michael Næss, 11.11.2016

Aktuelle artikler på Numerologen

MATEMATIKEREN & MYSTIKEREN EMANUEL SWEDENBORG (A)

FORDYPNING MESTERTALLENE 11, 22 og 33 (A)

Kilder:

Kommentarer er stengt.