HEMMELIGHETER FRA SUMER, «GUDS PORTAL».

I disse ISIS-tider, artikkel om området i Midtøsten og hvorfor de fjerner fortidsminner og monumenter. Sumeriske tavler avslører alt ufoer, anti-gravitasjonsteknologi, stjerneportaler og healingmaskiner. Hva er vår tidsepokes egentlige historie?

3
14656

Fortidens Sumer befinner seg i Midtøsten, og stedet rommer en rekke hemmeligheter som har vært årsak til mange kriger opp gjennom tidene, og er det fortsatt den dag i dag.

Sumeriske tavler avslører alt fra utenomjordisk besøk, ufoer og anti-gravitasjonsteknologi, stjerneportaler og healingmaskiner.

Er det som blir presentert som kriger mellom konkurrerende nasjoner, religioner og verdier, faktisk en mer strategisk krig hvor verdifulle fortidsminner blir ødelagt og bortgjemt, for at vi, menneskeheten ikke skal minnes på hvem- og hva vi egentlig er?

Pyramide i Irak bestående av 7 trinn.
Pyramide i Irak bestående av 7 trinn.

Les mer om:

  • Skapelseskodene
  • Gate of Ishtar – En dobbel portal 11:11
  • Gudinnen Ishtar
  • Sumer, Vokternes land
  • Zigguratene – Gudenes bosted
  •  Zecharia Sitchin arbeid
  •  Vår tids egentlige historie?
  •  Thoths 2. pyramide

Skapelseskodene, koordinatene og gradene.

Representerte den den amerikanske invasjonen av Afghanistan og Irak egentlig en mangeårig hemmelig politikk for å sikre USA tilgang til Iraks utenomjordiske arv?

I følge den egyptiske skriverguden Toth representerer den 2. pyramiden starten på menneskehetens historie, og den 2. pyramiden ligger i oldtidens Sumer/Shumer mellom elvene Tigris og Eufrat. Stedet ville bli kalt «sivilisasjonens vugge», og her startet historien om Adam og Eva og deres blodslinje.

Universet og livet på jorden er skapt etter matematiske prinsipper. Alt som har skjedd, alt som skjer, og alt som skal skje kan utledes i matematiske formler og matematiske ligninger. Man kan bokstavelig talt kan bestille og bygge livet og hendelser ved hjelp av numerologi.

Viktige historiske viktige hendelser er preget av mestertallene 11,22 og 33, tallene som utgjør «den hellige treenighet».

En trippel 7 dukker opp, og tallet 7 forbindes med skapelsen.
En trippel 7 dukker opp, og tallet 7 forbindes med skapelsen.

På Google Earth finner vi Bagdad/Babylon plassert på den 33. parallell på koordinatene:

33,3oN og 44,4oS.

Det er en eldgammelt ordtak som sier at «Budskap eller begivenheter som skjer i tre, er verd legge merke til. På det tredje skal det skje». Det er et signal om at hendelsen er av ytterste betydning.

11, 22 og 33 kalles mestertall og bærer i seg et større potensiale, på godt og ondt.
11, 22 og 33 kalles mestertall og bærer i seg et større potensiale.

Akkurat slik et menneske er programmert og kodet med tall til å bli slik det er, er det også med virkeligheten. Vi gjør ting i 3 etapper for å manifestere ting i det fysiske rike. ( tanke, ord og gjerning).

11, 22 og 33 kalles mestertall fordi de representerer en triade, pyramide eller trekant. De usynlige tankene våre som vi kan kalle ikke-fysiske plantegninger (11), benytter seg av fysiske strukturerer for å skape en virkelighetsplattform hvor fysisk liv kan utforskes (22), for at vi til slutt lærer visdommen som ligger skjult og vi blir helbredet – hel (33).

Babylon het på akkadisk «bab ili, som betyr «Guds port (al)».

Oldtidens Sumer blir kalt menneskehetens vugge, og i Sumer finner vi i dag igjen Bagdad hvor vi også finner Babels tårn, Ishtars portal og Ziggurater (Gudehus).

I bibelen leser vi at skaperverket var ferdig på 7 dager.
I bibelen leser vi at skaperverket var ferdig på 7 dager.

Koordinatene til Bagdad: 333+444=777 (Ferdiggjørelse)

Tallet 3 er feminint og representerer sjel, tid og bevegelse. Tallet 3 representerer Ånd, tanke, legeme, himmel, jord, helvete, fødsel, liv, død,  mor, far, barn, bevissthet, underbevissthet, overbevissthet.

Tallet 4 symboliseres med fundamenter, verden, jorden, fundament og stiftelse. Det representerer fullførelse, rom, form stabilitet og likevekt. Tallet 4 er maskulint og primitivt. (Nord, sør, øst og vest.- ild, luft, jord og vann-vår, sommer, høst og vinter).

Tallet 7 har flere betydninger. De første 7 tallene i den kjente Fibonacci-rekken blir 33. 1+1+2+3+5+8+13=33. Skaperverket var ferdig på 7 dager. Gudommelig skaperkraft og ferdiggjørelse. I alle kulturer, myter og legender representerer 7 fullstendighet og totalitet, makro-kosmos, fullkommenhet, integrasjon, hvile, sikkerhet, trygghet og syntese.

 

Gate of Ishtar
Gate of Ishtar

Gate of Ishtar, portal 11:11

I gamle Babylon fantes også en byport som kalles «Gate of Ishtar» som var bygget som en dobbel-portal som ser ut som 11:11.

11+11=22. Tallet 22 representerer blant annet plattform og struktur. I positiv forstand representerer tallet 22 regjeringer, byggherrer, den visjonære mesterplanleggeren.

Madonna er kaballist og har tatt navnet "Ester".
Madonna er kaballist og har tatt navnet «Ester».

Gudinnen Ishtar

Ishtar eller Istar (Isjtar, Ištar, Ischtar, Ishhara, Irnini) var den assyriske og babylonske gudinnen for fruktbarhet, krig, kjærlighet og sex.

Hun tilsvarte sumeriske Inanna og er beslektet med den nordvestsemittiske gudinnen Astarte. Ishtar var også akkadernes viktigste gudinne.

Joseph Campbell, en senere forsker i komparativ mytologi, likestiller Ishtar, Inanna, og Afrodite, og trekker parallell mellom den egyptiske gudinnen Isis som pleide Horus, og Ishtar som pleide guden Tammuz. Vi kan videre trekke parallell til Maria som pleide Jesus-barnet.

Gamle Sumer
Gamle Sumer

Sumer – Vokternes land

Midtøsten består av landene omkring den østlige del av Middelhavet og østenfor, samt landene ved den Persiske bukt. På Wikipedia leser jeg at navnet sumerere kommer fra akkadisk shummarim, og landet sumererne bodde i ble av akkaderne kalt Shumer – Vokterenes land.

I det europeiske nyhetsbildet i årene 1999-2001 under Golfkrigen dukket det stadig opp artikler hvor » fantastiske «nye funn hadde blitt gjort i Irak av franske og tyske arkeologer.

En forsker ved navn Jim Marrs mente at invasjonen av Irak dreide seg mer om at de ville plyndre det Irakiske nasjonalmuseet. Det viser seg også at da de besluttet å invadere Irak våren 2003, så brøt de normal militær taktikk, og dro  rett til Bagdad, til tross for forsikringer fra blant annet Pentagon om at det irakiske nasjonalmuseet skulle være beskyttet.

Sumeriske kileskrifttavler.
Sumeriske kileskrifttavler.

På sumeriske kileskrifttavler har man funnet alt fra «Pythagoras trekant», til beretninger om utenomjordisk besøk på jorden til hemmeligheter om energimanipulasjon på atomært og subatomære nivå.

En gjenstand som skaper mot-roterende energi og magnetiske felt – for å skape et annet felt som kan føre til anti-gravitasjon som igjen gir flygende tallerkener, interdimensjonelle tids- og stjerneportaler, healingmaskiner osv.

Rester etter bygningen hvor de eksperimenterte med Bell-prosjektet.
Rester etter bygningen hvor de eksperimenterte med Bell-prosjektet.

På History Channel mener de at en UFO krasjlandet nær Freiburg i 1936 i Tyskland, det var dette som  ga bakgrunn for Nazistene sitt beryktede «Bell-prosjekt».

Det blir påstått at den styrtede UFO-en ble tatt til Wewelsburg Castle SS hvor de de skulle utvikle en ny form for fremdrift. De påstås også at tyskerne fikk verdifull informasjon om fantastisk teknologi gjennom overlevende utenomjordiske. 

De var besatt av «Black Sun» – et usynlig evig lys med uendelig makt ikke er synlig for det menneskelige øye, men som eksisterer i det vi nå kaller anti-materie.Ingen andre prosjekt i det tredje riket var i nærheten av hemmeliggjørelse, det hadde til og med høyere prioritert enn atombomben. Fysikken de prøver å etterforske skulle frigjøre Tysklands energikilder, slik at de slapp å være bundet til andres olje. De ville utnytte ’zero-point-energi’ og antigravitasjon, og utvikle det til et våpen.

amerikanske soldater som står vakt utenfor en Ziggurat-bygning fra oldtiden i Ur i Irak.
amerikanske soldater som står vakt utenfor en Ziggurat-bygning fra oldtiden i Ur i Irak.

Zigguratene – Gudenes bosted

Det er funnet 32 slike bygninger, fire av dem i Iran, og resten i Irak. Den siste som har blitt funnet, ligger i Sialk, i det sentrale Iran. Den eldste som er funnet ligger Choqa Zanbil vest i Iran, og denne er datert tilbake til det 5. årtusenet f.Kr. Denne ligger nøyaktig på den 33 parallell.

Bygningens struktur kaltes Etemenanki som betyr «The Foundation of Heaven and Earth».

Zigguraten var gudenes bosted. Hver by hadde sin bygning, slik at menneskene kunne være nær og beskyttet av sin gud.

Kun prester fikk lov å være inne i Zigguratene, og det var deres ansvar å ta vare på gudene og ivareta deres behov, derfor var prestene mektige medlemmer av det sumeriske samfunnet.

Bygget er på 7 etasjer, og zigguraten representerte 7 himler og eksistensnivåer, de 7 planetene og de 7 metallene ble assosiert med dem og deres tilsvarende farger. De har altså foreløpig funnet 32 slike Ziggurater.

The Chet Holifield Federal Building
The Chet Holifield Federal Building

Finnes det en 33. Ziggurat?

Mye tyder på at havbunnen under Persiabukta skjuler noe av historiens tidligste sivilisasjoner i følge den britiske forskeren Jeffrey Rose fra universitetet i Birmingham.

Han antyder i sin forskningsrapport at vitale elementer i gåten om menneskets utvikling kan ligge gjemt i dypet av Persiagulfen.

 Ziggurat i Amerika

«The Chet Holifield Federal Building» ble bygget i California, USA mellom 1968 og 1971. William L. Pereira & Associates designet bygningen, som er ulik alle andre bygninger i det amerikanske General Services Administration (GSA).

Bygningen ser ut som en Ziggurat, og befinner seg tilfeldigvis også på koordinatene: 33 ° 33’38 «N,  117 ° 42’48» W.

Bygningen ble opprinnelig bygget for Rockwell International, et selskap i innenfor forsvar og romfartnæringen. Den ble imidlertid aldri tatt i bruk av Rockwell.

Zecharia Sitchin arbeid

I 1976 publiserte Sitchin en bok kalt "Den 12 Planeten".
I 1976 publiserte Sitchin en bok kalt «Den 12 Planeten».

I 1976 publiserte Sitchin en bok kalt «Den 12 Planeten», hvor han beskrev teknologiske mirakler og kunnskap om den gamle sivilisasjonen i Sumeria.

Sitchins arbeid ble kontroversielt, fordi han hevdet at sumererne ble hjulpet avansert rase av vesener som kalles Anunnaki (sumerisk for ‘de som kom fra himmelen til jorden»), og disse skal etter en krig ha forlatt planeten rundt 1700 f.kr.

Sumererne trodde på mange guder og ånder. Noen av de tidligste bildene av «engler», eller mennesker med vinger eller halvguder kommer fra den sumeriske kulturen.

Annunakiene sies å ligne mennesker i sin opprinnelige form, men skal være mye høyere. De er også «shape-shifters», kan gjøre seg om i forskjellige former og størrelser.

Bilde av en Annunaki.
Bilde av en Annunaki.

Disse ble tilbedt av Sumererne og sett på som guddommelige. Det var forbudt å vise disse i sin sanne form, og derfor ble de avbildet i forskjellige former.

(Tar man i betraktning størrelser på forskjellige historiske byggverk lagd av enorme steinblokker rundt omkring på jorden, er det vel ikke usannsynlig).

Videre beskrev Sitchin at Annunnakienes hjemsted som en planet som returnerer i nærheten av vårt solsystem hvert 3600 år, og det er i disse dager gått omtrent 3600 år siden siste besøk.

Sitchin oversettelser, kombinert med bibelske og historiske opptegnelser støtter eksistensen av utenomjordiske raser på jorden.

Han forklarer også i boken den viktige rollen de hadde i skapelsen av menneskeheten.

Hans oversettelser ble svært kontroversiell,  og mainstream arkeologer avviste arbeidet som «spekulativt». Derimot fantes det innflytelsesrike hemmelige organisasjoner som tok Sitchin arbeid på alvor.

Helt siden 1947 skal amerikanske hemmelige organisasjoner vært engasjert i mot-roterende energi etter å ha skutt ned et romskip, og de skal også ha mottatt verdifull informasjon fra utenomjordiske som omtales som «Greys» eller de «grå».

Disse skal være mye mer utviklet vedr. teknologi osv.  Hendelsen skjedde på den 33. parallell i Roswell, New Mexico.

Sitchins arbeid beskriver en gammel utenomjordisk rase som har nådd et høyt nivå teknologisk, og at de en dag vil komme tilbake til jorden og igjen samhandle med menneskeheten slik de gjorde i vår fjerne fortid, og både Amerikanske og europeiske hemmelige organisasjoner vil ha tilgang til deres tidligere tilholdssted i Sør-Irak for å lære mer om deres avanserte teknologi.

Sumerisk tavle.
Sumerisk tavle.

Vår tids egentlige historie?

Irak var under den kalde krigen under sterk påvirkning av sovjetisk innflytelse, og dette skapte problemer.

Det var lite sannsynlig at Irak ville samarbeide med amerikanske / europeiske hemmelige organisasjoner og gi dem tilgang til disse stedene, og USA og Europa sto i et urovekkende politisk dilemma.

Noe måtte gjøres, fordi det var fare for at Sovjetunionen kunne finne disse utenomjordiske områdene og teknologien som fantes der. Dette ville gi Sovjet fantastiske teknologiske fortrinn.

Med dette som utgangspunkt, er det vel ikke usannsynlig at de amerikanske og europeiske hemmelige organisasjonene utviklet topphemmelige utenrikspolitiske langsiktige mål for å få tilgang til Iraks utenomjordiske teknologi.

Den kalde krigen tok slutt, og USA/ Europa fikk ubegrenset tilgang til Irak. Deretter ble en rekke regionale kriser ble fremmet for å få Irak ut av sin uavhengighet, slik at de trengte bistand fra vestlige land.

Løsningen på den amerikanske / europeiske politiske dilemmaet var å sponse Irak mot deres største rival Iran i en militærkonfrontasjon for å få skape muligheter for større amerikanske / europeiske innflytelse i regionen.

Shaen av Iran m/familie.
Shaen av Iran m/familie.

Shaen av Iran ble felt den 16. januar 1979 og måtte flykte. Han ble erstattet av et fundamentalistisk islamsk regime som skapte kaos i Gulf-regionen.

Krigen begynte da Irak invaderte Iran 22. september 1980 etter press fra UK, USA, Frankrike og Tyskland. De leverte også enorme mengder krigs gass til Saddam (Sennespasgass ) som drepte 600 000 Iranere, ikke et pip i vestlig media som kritiserte bruken av masseødeleggelsesvåpen som vesten hadde forsynt Saddam med.

Dette resulterte i en åtte år lang krig som raskt ble en fastlåst situasjon. Vestlige og  velstående arabiske stater begynte å støtte Saddams regime.

Iran-Irak-krigen tok slutt i 1988,  samtidig som det globale politiske klima var i rask forandring.  Østeuropeiske land kollapset, og Sovjetunionen mistet mye av sin globale innflytelse. Dette fordi de var i sin innledende fase av desintegrasjon i 15 selvstendige republikker. Vestlige stater fikk større innflytelse i Irak.

Både Frankrike og Tyskland finansierte og hjalp Irak i sin lange krig med Iran.

Kort tid etter Saddam kom til makten, startet han byggingen av et sofistikert nettverk av underjordiske tunneler og bunkere, både som beskyttelse mot rakettangrep,  og tilgang til Iraks utenomjordiske arv.

Mye av dette var fortsatt begravet, og var nøkkelen til hans grandiose planer for regional dominans. Det er svært sannsynlig at det da for første gang ble funnet underjordiske utenomjordiske konstruksjoner.

Til tross for sin stilltiende støtte til Irak i Irak-Iran krigen, hadde USA en klar ulempe i forhold til sine europeiske partnere / rivaler i å få tilgang til Iraks gamle ET-steder, fordi de Europeiske landene hadde lengre historie i å hjelpe Iraks sosialistiske regime.

Hemmelige Amerikanske organisasjoner måtte dermed «organisere» internasjonale begivenheter for å få ubegrenset tilgang til Iraks utenomjordiske arv.

Saddam Hussein
Saddam Hussein

President Bush (jr) sørget for at Irak og Kuwait ble engasjert i en diplomatisk krise vedr. overproduksjon av olje ved Kuwait i 1991. Kuwaits overproduksjon fikk verdens oljepris til å deflatere, og Iraks oljeproduksjon genererte ikke nok inntekter for Irak slik at de kunne begynne den vanskelige gjenoppbyggingen av landet sitt.

Dette resulterte i at Irak ble mer avhengig av vesten og de hemmelige organisasjonene. Dette var ikke Saddam fornøyd med. Han ville ha økonomisk uavhengighet, fordi det ville gi ham maksimal forhandlingsmakt over hvem som skulle få lov til å utnytte de utenomjordiske ressursene på hans territorium.

I tillegg krevde Kuwait at Irak måtte betale tilbake lån de hadde fått i løpet av åtte-års krigen mot Iran. For å tvinge  frem en endring i Kuwaits oljepolitikk, samlet Irak en stor hær på grensen til Kuwait.

På dette kritiske tidspunktet hvor Iran viste Kuwait at de muligens ville invadere Kuwait om de ikke endret politikk, gjorde USAs ambassadør i Irak det som syntes å være en «avgjørende feil».

«Vi har ingen mening om dine arabiske konflikter, som konflikten med Kuwait. Kuwait har ingen forbindelse med USA». Saddam Hussain kan ha tolket dette som «grønt lys, og satte som kjent i gang invasjonen i 1990.

Han fant fort ut at USA var imot invasjonen, i motsetning til hva de hadde uttalt. USA ledet an den multinasjonale militære intervensjonen  i januar 1991 som fikk Irak ut fra Kuwait.

Amerikansk soldat med gull fra Irak-krigen.
Amerikansk soldat med gull fra Irak-krigen.

Dette gav USA for første gang et strategisk fotfeste i Irak med en rekke resolusjoner som gav legitimitet  til USAs tropper i Irak, og de fikk tilgang til og utnytte teknologien under kontroll av Saddams regime.

Saddam lot seg ikke fjerne, og  europeiske og russiske grupper kom i en strategisk bedre posisjon enn sine amerikanske partnere / rivaler, fordi Saddam følte seg naturlig nok sviktet av USA og Storbritannia og nektet dem tilgang til anleggene.

På dette tidspunktet var det USA som hadde de mest sofistikerte studiene på denne type teknologi, og dette gjorde USA nervøse. Clinton vant overraskende valget i 1992, og han var ikke kjent med det hemmelige programmet vedr. utenomjordisk teknologi.

Lite skjedde før Bush jr. kom til makten, og eliten kunne fortsette. Mange tjenestemenn fra den første Bush-administrasjonen som støttet regimeskifte i Irak, ble utnevnt i den nye administrasjonen.

In 1925, Germans couldn`t tell the difference between News and Propaganda either…. can you?

Samtidig var ikke europeiske og russiske organisasjoner enig med USA i et nytt angrep. Tyskland var den første store nasjon som offentlig forpliktet seg ikke å gå til krig mot Irak, uavhengig av fremdriften i våpeninspeksjon.

Dette gjorde det mulig for Frankrike og Russland å innta en mer passiv rolle.  De skulle bare være med på å fjerne eventuelle forbudte masseødeleggelsesvåpen.

Den diplomatiske motstanden til den mektige trioen Frankrike, Russland og Tyskland, mente av hensyn til verdenssamfunnet at det en unødvendig krig som ville ødelegge den persiske Gulf-regionen, som at krigen ville føre til mer terrorhandlinger i Midtøsten og andre steder (noe de fikk rett i).

Merkelig fenomen på himmelen.
Merkelig fenomen på himmelen.

Det er imidlertid holdepunkter for at det som i hemmelighet motiverte disse landene, egentlig var vissheten om USAs tilgang til utenomjordisk teknologi i Irak, og at dette ville utgjøre en trussel på grunn av USAs hemmelige organisasjoners økende makt og deres pågående prosjekter.

Den 5. mars ble det rapportert uvanlig mye seismisk aktivitet forskjellige steder rundt omkring på jorden, noe som medførte spekulasjoner i om det ble forårsaket av testing eller bruk av avansert våpenteknologi.

Manipulering av frekvenser – Haarp.

Vi har som kjent et Haarp-anlegg i Nord-Norge, og det var nok dette anlegget som produserte den kjente spiralen i 2009.

Det regner fugler fra himmelen. Biene er i ferd med å forsvinne. Hvaler og delfiner strander. Jeg tror disse anleggene står bak mange av dagens værmysterier.

Den vakre spiralen som viste seg på himmelen i Nord-Norge i nærheten av Haarp-anlegget før Obamas besøk i 2009.
Den vakre spiralen som viste seg på himmelen i Nord-Norge i nærheten av Haarp-anlegget før Obamas besøk i 2009.

At det finnes avanserte våpen som kan produsere seismisk aktivitet, vulkaner og vanskelige værforhold ble offentlig anerkjent i en tale gitt av tidligere forsvarsminister William Cohen.

På en konferanse hvor man diskuterte  trusselen om global terrorisme uttalte han:  «Andre er engasjert i en øko-type terrorisme hvor man kan endre klimaet ved hjelp av elektromagnetiske bølger «.

Tom Bearden antyder at slik teknologi ble utviklet flere tiår tidligere av det tidligere Sovjetunionen og andre stater. Han gir også omfattende bevis for at seismikk og vær-anomalier de siste tretti årene ofte har blitt forårsaket av skalar-våpen.

HAARP er et hypermoderne våpensystem, mer anvendelig enn atomvåpen – fordi sporene skjules etter f.eks. flom- eller jordskjelvangrep.

Det er derfor svært sannsynlig at en hemmelig krig oppstod mellom hemmelige grupper over tilgangen og kontroll over utenomjordisk teknologi i Irak.

Europeiske og russiske hemmelige organisasjoner er aktive i denne krigen for å begrense USAs forsøk på å ta full kontroll over Iraks utenomjordiske arv.  Før man kommer til enighet om området, vil denne krigen fortsette, og holdes utenfor den offentlige arena.

Planeten går inn i en veldig farlig periode så lenge man forblir uenig. Kina har også slike anlegg. Elektromagnetiske våpen blir brukt mot USA for å advare dem om å ikke gå over streken, og for oppmuntre til en diplomatisk løsning på krisen.

Her et monument fra Afghanistan som ble delvis ødelagt under krigen.
Her et monument fra Afghanistan som ble delvis ødelagt under krigen.

Toth om den 2. pyramiden

I følge den egyptiske skriverguden Toth representerte den 2. pyramiden starten på menneskehetens historie:

«Sumer/Shumer, var et oldtidsrike som lå mellom elvene Tigris og Eufrat. Stedet ville bli kalt sivilisasjonens vugge, og her starter historien om Adam og Eva og deres blodslinje.

Hellige symboler ville være genetisk kodet inn i dem som var en del av dette landet, for det er disse sjeler som vil våkne på slutten av syklusen for å føre de andre inn i neste syklus. Midtøsten skulle bære denne frekvensen/ informasjonen gjennom hele tids-syklusen (5125 år).  Mye blod ville gå til spille av voktere av hemmeligheten og deres etterkommere.»

I følte Toth er det altså i Persiabukten at mørkets og lysets herrer ville spille ut sine spill. Kriger ville fortsette til slutten av syklusen og frem til begynnelsen av det Gyldne lys tidsalder, som vil gi en ny begynnelse.

Et nytt ”Livets tre” skal springe ut fra denne pyramiden og de andre pyramidene i skapelsen. Mørke vil bli til lys, og sjeler vil bli fri og helbredet.

Avisforside fra 2001.
Avisforside fra 2001.

Det er tid for menneskeheten å gå tilbake til denne pyramiden, for slik å bli helbredet i mors liv -«sivilisasjonens vugge», slik at man kan bevege seg gjennom dens matrise med geometriske figurer og forstå hvorfor den første mann og kvinne ble skapt.»

Så langt vi er i stand til å skue bakover i tid, så har kunnskapen om hellig geometri, numerologi og trekanter sin opprinnelse fra Sumer. Sumer kalles også menneskehetens vugge.

Sumererne gav denne hemmelige kunnskapen videre til babylonerne, som igjen gav den det videre til egypterne som igjen kan ha gitt kunnskapen videre til blant annet både Jesus og Pythagoras, Numerologiens far.

USA, EU og Israel har lenge forsøkt å tvinge Iran til forhandlingsbordet, og USA  har gjort det helt klart  at de holder alle muligheter åpne – også et militært angrep.

Om Sitchins spådommer stemmer og vår verden også er hjemverden til en avansert utenomjordisk rase som er i ferd med å returnere, kan dette forklare den intensiverte politiske konflikten i Midtøsten og Iran?

Alle land være best mulig posisjonert i en mulig kommende utenomjordisk konfrontasjon som vil være avgjørende for menneskehetens fremtidige sivilisasjon?

Gang på gang blir vi utsatt for hendelser som splitter menneskeheten fra å leve i enhet ved at det skapes frykt, terror og et falskt fiendebilde – og da spesielt på datoer som har i seg mestertall kodene. Frykt er som kjent et mektig «biologisk våpen» som holder mennesker nede på en lavere frekvens.

Besøkende ved UFO-museet i Roswell kan se på denne romvesen-modellen.
Besøkende ved UFO-museet i Roswell kan se på denne romvesen-modellen.

Hva er hemmeligheten?

Bill Ryan fra Project Camelot, fortalte at Bill Burns (fra UFO-Magazine) i et intervju på Radioprogrammet Coast to Coast hadde fortalt at han hadde tilbrakt tid sammen med tidligere FBI direktør J. Edgar Hoover før han døde, og at Hoover fortalte ham at de som var i UFO-en i Roswell, var tidsreisende.

Ifølge FBI sjef Edgar Hoover var det ikke UFO-krasjet som var den største hemmeligheten, heller ikke at ufonautene kom fra vår fremtid og brukte den til å reise tilbake til vår tid.

Den største hemmeligheten i følge FBI-sjefen var at de brukte bevisstheten sin til å reise i tid.

9999Siden Roswell-humanoidene var mennesker fra vår fremtid, betyr det at vår bevissthet er like mektig.

Verdenskontrollørene hadde mistet sin innflytelse over folkemassene om menneskeheten hadde fått vite hvem vi egentlig er og hvor kraftfull vår bevissthet er.

O, treachery! Shakespeare, Macbeth, Act III, scene iii

Er det som blir presentert som kriger mellom konkurrerende nasjoner, religioner og verdier, egentlig en mer strategisk krig hvor verdifulle fortidsminner blir ødelagt og bortgjemt, for at menneskeheten ikke skal minnes på hvem- og hva vi egentlig er?

Vi er elektromagnetiske vesener, og jeg tror at vi blir lurt til tro at kriger handler om olje, gull osv., mens det egentlig dreier seg om krigen om elektromagnetisme, den magnetiske kraften som strømmer på og gjennom jorden. Denne kraften kan brukes på måter som i dag er ukjent for folkemassenes, og jeg tror denne magnetiske kraften er mer verdifull enn noen annen vare vi har på jorden.

USA forventer nytt terrorangrep.
USA forventer nytt terrorangrep.

Oppdatering desember 2014.

Det er urolige tider i verden, og det kan bli en spennende fullmånehelg og måned. Konflikten mellom øst og vest strammer seg til, og USA`s lakei den Norske regjering har dessverre stilt seg på krigshissernes side og gjør så godt de kan på å  ødelegge forholdet til Russland.

Vedr. IS så trenger man ikke være rakettforsker for å se at dette er et spøkelse vesten og USA selv har skapt for å bli kvitt Assad og Syria. Ville de ha blitt kvitt IS så hadde de stoppe treningen av terroristene, våpen- og pengestrømmen.  Det er ikke IS som skal bekjempes – det er fortsatt Iran, Syria og hemmelighetene det dreier seg om.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland 15.10.2011, oppdatert 10.09.2014

Nå er det bekreftet: USA står bak både ISIS, Osama bin Laden og al Qaeda. 

Relatert artikkel: https://www.numerologensverden.no/den-33-paralell/

Dataene som er "lagret" i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på.
Dataene som er «lagret» i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på.

Hva er Numerologi?

Numerologi er basert på Pythagoras tallforskning, som igjen har røtter i oldtidens Sumer.

Når en sjel bestemmer seg for å bli legemliggjort eller født inn i den fysiske virkelighet, velger den å samordne seg med spesielle vibrasjonsfrekvenser som bestemmes ut fra tallene som fremkommer i fødselsdato og i fødselsnavnet. Kodene til ditt liv har du valgt selv, men det har du ”glemt.”

Fødselsnavn og fødselsdato har en langt større effekt på livet enn de fleste er klar over. Dataene som er «lagret» i ditt fødselsnavn og din fødselsdato inneholder kodene hele livet ditt bygges på.

Etter hvert som du utvikler deg og implementerer nye ”segl” eller geometriske figurer (tall) vil din tro endres og din bevissthet utvikles. Tallene som fremkommer i en Numerologisk analyse avslører blant annet når slike endringer finner sted.

Kilder:

Kommentarer er stengt.