SKJULT FORSKNING PÅ SØVN-PARALYSE OG ANDRE SPIRITUELLE FENOMENER.

Hvor mange har opplevd å våkne opp, lys våken men ute av stand til å bevege seg eller snakke?Og hvorfor foregår det så så ekstremt mye klassifisert forskning på disse latterliggjorte fenomenene?

1
13876

Hvor mange har opplevd å våkne opp, man er våken men ute av stand til å bevege seg eller snakke?

sovnparalyse4Hvis dette har skjedd deg, så er du ikke alene. Det kalles søvn-paralyse. Ofte skjer det idet du holder på å sovne eller er i ferd med å våkne.

Mange forteller at de både føler, ser og hører tilstedeværelse av ukjente vesener av forskjellig art og hører svært høye ringe-lyder eller frekvenslignende & mekaniske lyder.

Noen rapporterer også at de føler at de forlater kroppen og får de mest utrolige opplevelser og innsikter, men de fleste opplever søvnparalyse som både truende svært traumatisk.

I den moderne medisinske verden blir fenomenet sett på som hallusinasjoner grunnet psyko-patologiske prosesser i hjernen, og fenomenet havner i samme gruppe som stort sett andre spirituelle fenomener og opplevelser.  Case closed.

Selv om vi har slettet slike fenomener fra det kulturelle repertoar så er ikke søvnparalyse, ut av kroppen-opplevelser, nær døden opplevelser, klarsyn osv. nye og alternative fenomener. 

De har blitt rapportert siden tidenes morgen. Nye kvante-vitenskapelige studier avslører at det finnes verdener som blander seg i vår verden (parallelle virkeligheter) som de fleste ikke er i stand til å oppfatte med det blotte øye.

Boken tar for seg ting som nærmest aldri er fremme i vår offentlige debatt.
Boken tar for seg ting som nærmest aldri er fremme i vår offentlige debatt.

I boken til idehistorier Terje G. Simonsen om boken «Våre skjulte evner» kommer det frem at blant annet

  • Flere nobelprisvinnere i fysikk var overbevist om realiteten av fenomener som telepati, klarsyn og fremsyn.
  • I det høyst seriøse og omfattende paranormale militærprosjektet Stargate engasjerte de vitenskapsfolk for å utvikle synske spioner
  • Kleopatras forsvunne palass ble blant annet gjenfunnet ved hjelp av klarsynte personer.
  • President Jimmy Carter bekreftet i 1995 at et styrtet militærfly ble funnet ved hjelp av en synsk spion.
  • Vår store polarhelt Roald Amundsen var overbevist om at han kunne kommunisere telepatisk med folk.
  • President Lincoln drømte om drapet på seg selv tre dager før det skjedde.

Det er en høyst aktuell og spennende bok som avdekker mange vitenskapelige resultater innenfor PSI, telepati, klarsyn og fremsyn, og det finnes mange kjente navn i boken av historikere, arkeologer, sosialantropologer, psykologer, CIA, psykiatere og fysikere opp gjennom historien har benyttet seg av paranormale fenomener.

nsabeskjedHvorfor forskes det så mye på disse fenomenene i hemmelighet i etteretningsmiljøer?

Hvorfor så ekstremt klassifisert?

National Security Agency (NSA) er et amerikansk føderalt forvaltningsorgan med ansvar for blant annet signaletterretning og kryptering. NSA er underlagt Forsvarsdepartementet.

Follow the money. Etatens budsjett er konfidensielt, men ifølge beregninger The Economist har gjort går 80 prosent av etterretningsbudsjettet i USA til NSA. Central Intelligence Agency som de fleste har hørt om  får til  sammenligning får kun 10 prosent. NSA har om lag 30 000 ansatte, og er verdens største arbeidsgiver for matematikere.

sovnparalyse2All den skjulte forskningen som foregår på disse fenomenene gir dem enda mer troverdighet.

Nylige lekkasjer fra NSA avslørte at Canada opererer med svarte budsjetter nettopp på slike fenomener. Lekkasjene avslørte også at kanadiske forskere har fått munnkurv.

På universitetet i Stanford forskes det på de forskjellige hallusinasjonene man opplever under søvnparalyse og på de motoriske opplevelsene er en viktig faktor. Det forskes også på «ut av kroppen opplevelser», remote viewing osv.

remote viewing«Remote viewing» (= fjernsyn :)) kan beskrives som evnen til å se og beskrive en ekstern geografisk plassering som ligger flere hundre tusen kilometer unna.

Fenomenet har blitt bevist gang på gang. Kort tid etter at det ble offentliggjort avsluttet det amerikanske forsvarsdepartementet  prosjektet og programmet.

Det finnes mange eksempler på fenomener man kan plassere under den åndelige paraplyen.

Fenomenene latterliggjøres nettopp fordi om mennesker hadde begynt å utforske og bruke sine iboende evner så utgjør det en stor trussel mot de som sitter ved makten og pengene, de som trenger å kontrollere vår generelle kollektive oppfattelse i det store virkelighetsspillet.

sovnparalyse1Jeg har jobbet som veileder i mange år og vet at opplevelser som søvnparalyse er vanligere enn folk tror.

De aller fleste tør ikke snakke åpent om det, men det vel ikke så rart når man vet at mennesker med denne type opplevelser blir sett på som psykotisk og ofte havner i psykriatrien og blir medisinert bort.

Når du forandrer måten du ser ting på, vil det du ser på forandres.

27 paralell fBare tenk på konsekvensene om jordens befolkning forandret sin innstilling og sitt syn på slike fenomener.

Det ville ha ført til det største skifte vi noen gang hadde sett på jorden, og det er vel nettopp denne prosessen vi er i gang med.

Latterliggjøringen i media er en måte å kontrollere massene på, det kalles sosial kontroll.

I dag så fremstiller lærere, akademikere og elitens topp-forskere slike opplevelser som ikke nødvendigvis galskap, men mer fantasifulle opplevelser som helst skjer med mennesker med lite utdannelse.

Alle mennesker er unik, smart på sin måte og er her av en grunn. Alle har sin misjon og sin viktige rolle å spille.

stopMenneskers unike evner og gaver undergraves i stor grad i dagens trangsynte, rasjonelle og akademiske skoles-system.

Et flott sted å være hvis du vil bli sett sett på og behandlet som en kropp uten sjel og vil læres opp til å bli en lydig, hjernevasket nyttig skattebetaler og forbruker.

Ikke så bra for dem som er litt annerledes og faller utenfor og blir diagnostert med ADHD, asbergers, autisme m.m., hvor all medisineringen fører til at de mister sensitiviteten og evnene sine. Jeg vil tro det er hensikten med mange av vaksinene også.

Aktuell artikkel om «De nye barna», bærere av den nye intelligens».

Heller ikke et bærekraftig system for fremtiden spør du meg. Men som alltid, det den kollektive bevissthetsmassen som bestemmer.

sovnparalyseJeg har opplevd søvnparalyse mange ganger og opplevelsene jeg fikk under paralysene har vært med på å påvirke livet mitt i stor grad og er vel av grunnene til at jeg driver med Numerologi så aktivt som jeg gjør i dag. Ikke så vondt at det ikke er godt for noe.

Har du selv hatt slike opplevelser så er det sikkert mange som vil sette stor pris på at du deler dine opplevelser i kommentarfeltet.

Nedenfor trailer fra dokumentaren fra David Lynch om fenomenet. Dukan se den på Netflix

Forfattet av: Åse Steinsland 05.03.2015, oppdatert 28.09.2016

Kilder: