DAGENS TALL 28. SEPTEMBER 2023. Global dag 8.

10462

Jeg legger ut dagens tall stort sett hver dag, en grei måte å lære litt om talls kvaliteter.

Det finnes en rekke syklustall som påvirker oss, det Globale dagstallet råder globalt /kollektivt og påvirker oss alle. Slik summerer man det i h.h.t. Pythagoras foretrukne metode. (Mestertallene 11,22,33 skal ikke reduseres i beregningsprosessen).

Lær mer om ditt Personlige dagstall (A)
  • Dag 28=2+8=10=1+0=1
  • Mnd. September=9
  • År 2+0+2+3=7
  • Vi summerer reduserte tall for dag, måned og år: 1+9+7=17=1+7=Global dag 8.

Tallet 8 er et direkte, produktivt, energisk leder- og handlingstall som liker å sette seg mål og få ting gjort.  Som syklustall forbedrer 8 selvtillit og fokus og gir en følelse av mestring. Det assosieres ofte med næringsliv, maktens korridorer og økonomi og 8-ere er ofte målbevisste handlingspersoner som ofte er å se i lederposisjoner, som f. eks. tidligere statsminister Solberg, pres. Biden, visepres. Harris og Camilla Stoltenberg. Alle har Navnetall 8.

8 har mye handlekraft så en super dag å handle på planer og sette dem ut i livet!

8 og Lov og rett.

Ellers forbindes 8 med Saturn, karma og årsak og virkning, tiden & evigheten, lov, rett og rettferdighet og balansen mellom den materielle- og spirituelle verden. Har man rent mel i posen har man ingenting å frykte fra 8-tallet.

Oktober 2023 er en Global måned 8, da får vi alle en førfilmpremiere på hva som kommer i 2024, siden det er et Globalt år 8. Det kan bli et veldig interessant år med tanke på alt som pågår. Vil du vite mer om hva tallene avslører om ditt personlige tema for 2023, sjekk ut Årshoroskopet.

Ha en finfin dag  🙂