HVA BETYR DET NÅR DU SER SAMME TALL?

1
9789

Mennesker over hele verden rapporterer å se koden 11:11. Hva betyr det egentlig?

Man legger merke til klokken på spesielle tidspunkt, eller ser bilnummer eller telefonnummer med  tall som  11:11, 22:22 eller 3:33, 13:13 osv.

Det sies at vi bør være oppmerksom når vi ser samme tallmønster gjentatte ganger. Tall er og blir det universelle språk, et språk sjelen benytter seg av for å sende meldinger til oss.

TALL-SYNERGI: Flere like tall virker sammen og skaper en sterkere effekt enn ulike tall og tall som står alene.

Den kjente psykiateren Karl Gustav Jung hadde stor respekt for tall. Han mente at tall-synkroniteter var med på å knytte den subjektive verden til den objektive. At skjulte matematiske forhold avslørte forbindelsenes indre struktur. Som f.eks. med 1:1 som representerer symbolet Vesica som geometrisk symboliseres med to sirkler.

Når dualitetens kraft i tallet 2 møtes i mann (1) og kvinne (1), kan et nytt mennesket dagens lys.

Peter Gersten mener den fysiske virkelighet er en illusjon og en del av et intelligent utformet kosmisk dataprogram som manifesteres av digitale koder. Hellig geometri, frekvens og vibrasjon definerer vår eksistens. Vår genetiske hukommelse utløses av disse digitale kodene på spesielle tidspunkter i våre liv. De vekker og klargjør sinnet vårt til forandring og utvikling av bevissthet.

11.11 er kode og metafor for de forskjellige syklusene og manifesterer og igjen-manifesterer den fysiske virkelighet som om den følger en kosmisk planskisse.

Alt er tall, og det er ikke alltid lett å vite hva det betyr. En heldig lottovinner fortalte meg at i en periode før trekningen observerte vedkommende hele tiden tall som 11:11, 12:12 på klokker osv. Det stoppet opp etter han vant.

  • Tallrekker som 11:11, 22:22 osv. er numeriske palindromer, ordet betyr bane/vei og tilbake igjen. Ser du slike tall kan bety at noe  fra fortiden er i ferd med å gjenta seg eller kommer tilbake i fokus igjen.
  • Ser du tall du har i sitt Numerologiske kart som fødselsdato, skjebnetall osv. kan det være en påminner om å ha fokus på oppgavene som ligger skjult i skjebnetallet. Eller det kan bety at viktige ting er i ferd med å skje i ditt liv.

Ser du tall som 13:13, 15:15, 17:17 osv., husk at Numerologi handler om tall-redusering, alle tall kan reduseres til ett tall mellom 1 og 9. Koden 15:15 blir da redusert til tallene 6:6 fordi 1+5=6 og 1+5=6. Generelt kan man si at det er kvalitetene i de enkle tallene som kommer til uttrykk.

Nedenfor tallene jeg får mest spørsmål om og hva tallene kan bety når de viser seg.


 «00:00». Drøm nye drømmer! 

Kun ett tall er slik at når vi plusser til et hvilket som helst tall, så forandres ikke tallet vi startet med. Tallet med denne unike egenskapen er null (0). Tallet for helhet, evighet, Guds kilde, ren ånd og Alfa Omega. Ser du dette tallet er det et varsel om at du i enhet med universet. En sirkel er sluttet, og du er snart klar for nye oppgaver på nye nivåer.


 «10:10». Stol på ideene dine! 

Tallet 10 assosieres med skjebnen og forandringer, gir en ny start og tar ting til et nytt nivå. Det står for kjærlighet og lys, det å skape alt en kan forestille seg. Slik en ser det for sitt indre øye, slik skal det bli. Tallet 10 bærer i seg en kraft til å gjøre kreative ideer om til konkret virkelighet og kraften må brukes med visdom, for kraften som skaper inneholder også kraften som ødelegger. Selvdisiplin og medfølelse er påkrevd. Et nytt bevissthetsnivå er i ferd med å åpnes opp.


 «11:11». Ny start på flere plan! 

Dette tallet indikerer at nye muligheter kan manifestere seg. Noe er i ferd med å gjenta seg eller kommer i fokus igjen. Endringer du tenker å gjennomføre er riktig, du er på rett spor. En ny syklus er i ferd med å starte, stol på deg selv. Ellers kan 11:11-kombinasjoner peke i flere forskjellige retninger. 11 symboliserer dualisme, men også forhold, samarbeid, diplomati og relasjoner. 1:1 ser ut som en portal. Et nytt år starter den 1.1, vi finner også 1:1 igjen som starter i Fibonacci-rekken. 1-1-2-3-5-8-13. (Hvert tall er summen av de to forrige). 2 sirkler koblet til hverandre hvor sentrum skaper et nytt 3. rom i midten. Dette symbolet er det matematiske grunnlaget for hellig geometri og numerologi. Her lenke til en liten mirakelhistorie om en som ble født den 11.11.


 «22:22». Ikke gi opp! 

Fortsett! Dette er et tegn på at du er på rett spor, det er viktig at du fortsetter slik du hadde tenkt. Ikke gi opp. Enten ignorerer du muligheter som kommer din vei, eller så er du redd for det potensielle resultatet, selv om det virker svært lovende (kanskje nettopp fordi det virker så lovende). Du er kommet til et punkt i livet hvor dører blir åpnet for deg, men det krever innsats. Skift til et høyere gir. Du blir bedt om å gå en vei som krever mot og anstrengelser.


 «33:33». Gi av din visdom! 

Har du bedt om bekreftelse på noe? Dette er et stort JA. Nye, kreative sjelfulle opplevelser er på vei. Din sjel bekrefter at dine følelser og tanker er riktig. Tallet 33 i disse variasjonene representerer også inspirasjon, kjærlighet og sjenerøsitet. Du har mye å gi verden, men holder for mye tilbake. Tallet 333 menneskets høyeste åndelige oppnåelige tilstand, og transformasjonen av det fysiske menneske til det guddommelige mennesket.


 «44:44». Løsninger på vei! 

Tallet 4 representerer fysiske fundamenter, konstruksjon og er tallet for den hardtarbeidende byggeren. Du skal forankre viktige ting og det er viktig at du nå er realistisk, alvorlig og produktiv. Når du ser tallet 444 så er du i en krevende periode, men ikke bekymre deg så mye. Be om hjelp, og du vil få det. ha god bakkekontakt og fokus på detaljer. Ved å gi slipp på bekymringer, åpner du for nye løsninger.


 «55:55». Forandringer & muligheter! 

Tallet 5 representerer frihet og forandring, og når du ser dette tallet er det på tide å bryte fri fra gamle bånd og begrensninger som har holdt deg tilbake. Det er på tide å leve ut dine drømmer. Fest setebeltet! Forandringer, nyheter, reiser og overraskelser er på vei. Flyt med, og du kan komme inn på en helt nytt spor.


 «66:66». Balanse er påkrevd! 

Tallet 6 handler det fysiske liv, skapelsen, sex, kjærlighet, hjem og familie  Ser du tallet 666, så bør du heve dine vibrasjoner og opprettholde en positiv holdning og et positivt tankesett og stole på at forbedringer er på vei inn i livet ditt. Pass også på at du ikke fokuserer for mye på den fysiske og materielle siden av tilværelsen. Tallet ber deg tenke mer på sjel og å være i tjeneste for andre.


 «77:77». Viktige lekser er lært! 

Tallet 7 har sin helt spesielle magi. Ser du denne tall-sekvensen ofte, indikerer at en svært så viktig livs-leksjon har blitt lært og du får anerkjennelse fra «oven». Du er i utvikling! Dette er et svært positivt tegn, forvent deg flere mirakler i tiden fremover.


 «88:88». Forandringer er underveis! 

Noe i livet ditt er nærmer seg en avslutning. Dette er et tegn, du får tid til å forberede deg. Er du lei av ting i livet ditt, vil dette snart erstattes med noe bedre. Overgi deg, gi slipp på det som ikke fungerer. Tallet kan også bety at du er ustabil følelsesmessig i forhold til både karriere og relasjoner.


 «99:99». Transformasjon & overgang 

Tallet 9 kalles universets- og verdens tall og representerer transformasjon, avslutninger og overganger. Du er i slutten på en syklus. Ser du tallet 9 gjentatte ganger, er det tid for fullførelse og  opprydning på alle plan. Lær deg å tilgi. Du står snart foran en ny start. Har du tenkt å reise ut i verden, så venter verden på deg.


«1-2-3-4». Positivt tegn, følg opp planer!

Hvis du gjentatte ganger ser stigende sekvenser som 1234, er dette et positivt tegn. Er du bekymret for om du er på rett spor, bekrefter tallkodene at du bør følge opp de ideer og tanker du har hatt og ikke la deg stoppe av tvil. Verden rundt er det mennesker som velger å gifte seg på progressive datoer som 10-11-12 og 11-12-13.


 «4321». Revurder planer! 

Vær varsom. Hvis du gjentatte ganger ser synkende antall sekvenser som 321, dette er et tegn på at dine tanker er regressive. Du kan se på disse tallkodene som et varsel om at hvis du handler på dine tanker og ideer nå, kan det varsle tilbakeslag.


 «16:16:». Hold egoet i sjakk. 

Tallet 16 er ganske vanlig, og er det tallet som oftest fungerer som en advarsel om at man mistolker signaler og situasjoner, eller bør være mer ærlig  mot deg selv og slippe sjelens visdom mer til. Egoet tar for stor plass. En god start kan være å innrømme at man har tatt feil.


 Lesernes egne tallhistorier 

Mine lesere har sendt inn en rekke tallhistorier, og har du hatt spesielle opplevelser med tall setter jeg stor pris på om du vil dele den med oss. Historiene kan du lese på denne lenken.


Lærerike artikler i samme gate.

oransjedeler

Du kan også lese mer om hvert tall i tallraden øverst på siden.

Forfattet av: Åse Karin Steinsland

Kommentarer er stengt.